Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: fabrik     
Aktuell sida:1 Totalt antal sidor:4 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 4 sökord: fabrik sökord2: Fabrik sökord3: fabrik
textinformationbild
Bildtext:
grupp okända människor med motorcykel (X848) framför okänd gård. Lite statistik om motorcykelns reg.nr låter som följer. Kan det ge nån ledtråd? År 1923 fabrikat okänt, ägare grosshandlare G. Höglin i Valbo. År 1924 Wanderer, ägare snickare Per Gustav Persson Åshammar. År 1924 Read. Standard motorcykel ägare förman And. Andersson Lund Forsa. År 1927 Det står Rennsjö under fordon? ägare handelsresande A E Flodman Gefle. År 1934 Reo, Jacob Westerberg och E. L Häsingmo. Kan vara Märta och Karl-Erik Forsgren till vänster.

Sökord: gruppbild, motorcykel, byggnader, män, kvinnor, hus, gård
Motivkategori:gruppfoto
Id:41
Fotograf: okänt
Fotoår: 1930-tal?
Bildnummer: me31
Förening: Forskarföreningen Släkt och Bygd i Bollnäs
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Rengsjö
Teknik: Inskannad glasplåt 10x15
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: bra
Reg av: Hans E GM
Reg datum: 2009-11-02/2010-03-04, 2010-08-16

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bollnäs trävaru också kallad Rukas sågen (nedlagd 1969), taget ifrån Nygatanhållet, strax intill Dr. Bohlins läkarmottagning. Det var "Modinarna" som ägde Bollnäs trävaru.

Sökord: byggnader, fabrik, brädgård, vyer
Motivkategori:industri
Id:55
Fotograf: Ossian Friberg
Fotoår: 1960-tal
Bildnummer: sob-yh-04
Förening: Forskarföreningen släkt och bygd i Bollnäs
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Bollnäs
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: Forskarföreningen släkt och bygd
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: samling Y Hedrén/S Perzon
Skick: bra
Reg av: Hans E/ME
Reg datum: 2009-11-17/2011-12-14

redigera

textinformationbild
Bildtext:
arbetsmiljö, sannolikt från sågen i Runemo

Sökord: fabrik, sågverk, byggnader
Motivkategori:industri
Id:159
Fotograf: okänd
Fotoår: Okänt
Bildnummer: sob-en-021
Förening: Forskarföreningen släkt och bygd i Bollnäs
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Alfta, Runemo
Teknik: inskannad glasplåt 10x15
Rättighet: Forskarföreningen släkt och bygd
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: ur samling glasnegativ märkt Runemosågen mm. (Bäckmans?)
Skick: skapligt men ojämn ljussättning
Reg av: HE
Reg datum: 2009-12-03

redigera

textinformationbild
Bildtext:
okänt utsocknes sågverk

Sökord: utsocknes, fabrik, sågverk, vatten, byggnader, vyer
Motivkategori:fabrik
Id:232
Fotograf: okänd
Fotoår: okänt
Bildnummer: sob-en-162
Förening: Forskarföreningen Släkt och Bygd i Bollnäs
Land: SE
Motivplats: okänt
Teknik: inskannad glasplåt 10 x 15 cm
Rättighet: Forskarföreningen Släkt och Bygd
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: glasplåtsamling märkt Rehn
Skick: Ganska bra
Reg av: SL
Reg datum: 2009-12-08

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Motorcyklar, antagligen ett foto från någon sentida utställning av historiska fordon. Fordonsuppgifter om motorcykeln i förgrunden: Fabrikat: GENERAL MOTORS Färg: GRÖN Fordonsslag: MC Fordonsår: 1942 Fordonsslagsklass: Chassinummer: 364. Detta är en EL-motorcykel! Ägare Lars-Erik Brorsson Arbrå

Sökord: motorcyklar
Motivkategori:fordon
Id:279
Fotograf: okänt
Fotoår: 1980-tal?
Bildnummer: sob-en-031
Förening: Forskarföreningen Släkt och Bygd i Bollnäs
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Bollnäs?
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: Forskarföreningen släkt och bygd
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: samling fordonsbilder med okänd bakgrund
Skick: bra
Reg av: HE
Reg datum: 2009-12-17

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Sågen och disponentbostaden i Holmsveden. Huset längst till höger beboddes av Berglunds, kallat Fogelbergska huset och var bland de första husen i Holmsveden. En fråga: kan det ha varit barnkolloni i disponentvillan på 50-talet?

Sökord: fabrik, sågverk, byggnader, timmer
Motivkategori:industri
Id:284
Fotograf: (kan möjligen stå
Fotoår: omkr 1900?
Bildnummer: sob-en-038
Förening: Forskarföreningen Släkt och Bygd i Bollnäs
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Söderhamn, Holmsveden
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: Forskarföreningen släkt och bygd
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Gåva av Maj-Britt Larsson, Skärholmen
Skick: bra
Reg av: HE, MSF
Reg datum: 2009-12-20, 2012-11-07

redigera

textinformationbild
Bildtext:
1916. Arbetare samlade för fotografering vid sågen i Holmsveden, som kan sökas under bildnummer: sob-en-38. Längst fram 1. från vänster: faktor Hedlund 3. Olov Gustavsson Solne 7. Ivar Öberg 9. Lasse Eriksson fr. Kolningen 10. Johan Röjd (f. 16 okt 1903) 12. Olov Röjd 13. Karl Olsson. 1. från höger: farbror Lind 2. "Döv" Hedlund 3. kanske Bodell. Nedre raden nr 6. från vänster: Erik Röjd 13. Olof Röjd (24 jan 1865 i Östmark, Värmland d. 7 sept 1937).

Sökord: gruppfoto, gruppbild, fabrik, sågverk, män
Motivkategori:industri
Id:285
Fotograf: (kan möjligen stå
Fotoår: Troligen 1916
Bildnummer: sob-en-039
Förening: Forskarföreningen Släkt och Bygd i Bollnäs
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Söderhamn, Holmsveden
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: Forskarföreningen släkt och bygd
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Gåva av Maj-Britt Larsson, Skärholmen
Skick: bra
Reg av: HE/MSF/ME
Reg datum: 2009-12-20/2010-05-11/2011-11-17

redigera

textinformationbild
Bildtext:
arbetare knutna till sågverket i Holmsveden enligt bild sob-en-38. Följande namn finns noterade: överst 2:a från vänster Axel Larsson (chaufför, bildinlämnarens far), 3:e Disponent Petrus Schönning. Främre rad 3:e från vänster: Bertil Berglund, i mitten med ljus skjorta: Fritz Käck (var även skomakare), 3:e från höger främre rad: Harald Stackbom (faktor), 5:e från höger sittande: Johan Skoglund från Västby. Pojken t.v. längst fram: Bertil Sundström

Sökord: gruppbild, gruppfoto, arbetare, fabrik, sågverk, byggnader
Motivkategori:industri
Id:286
Fotograf: okänt
Fotoår: 1930-tal
Bildnummer: sob-en-040
Förening: Forskarföreningen Släkt och Bygd i Bollnäs
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Bollnäs
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: Forskarföreningen släkt och bygd
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick: bra
Reg av: HE, MSF
Reg datum: 2009-12-20, 2010-05-11

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bild från ett sågverk, okänt var, kan eventuellt ha koppling till Freluga eller Annefors. Vem vet mer?

Sökord: fabrik, sågverk, brädgård, järnvägsspår
Motivkategori:industri
Id:382
Fotograf: okänt
Fotoår: troligen 1910-tal
Bildnummer: sob-en-095
Förening: Forskarföreningen Släkt och Bygd i Bollnäs
Land: SE
Motivplats: Gävleborg
Teknik: Inskannad glasplåt 10x15
Rättighet: Forskarföreningen släkt och bygd
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: negativsamling av okänd härkomst
Skick: ganska bra men ojämn ljussättning
Reg av: Hans E
Reg datum: 2009-12-30

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Text på baksidan:Björkhamre Snickeri Från vänster bakre raden: Gustav Pettersson, Hilmer Lundin, Helmer Englen, Erik Eriksson, Alex Pettersson, Hjalmar Selin, Sten Mickelsson. Främre raden: Karl- Fredrik Bergström, Hugo Pettersson, Jonas mickelsson, Verkm. Lars Olsson, Edvin Olsson, Karl Lindquist.

Sökord: män, arbetare, gruppbild, fabrik, industri, snickeri
Motivkategori:gruppfoto
Id:557
Fotograf: Edvin Olsson , Bollnäs
Fotoår: Slutet av 1930-talet?
Bildnummer: sob-0243
Förening: Forskarföreningen Släkt och Bygd i Bollnäs
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Bollnäs, Björkhamre
Teknik: skannat foto
Rättighet: Forskarföreningen Bollnäs
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick: bra
Reg av: KA
Reg datum: 2010-01-25

redigera