Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: Fredriksfors     
Aktuell sida:1 Totalt antal sidor:8 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 8 sökord: Fredriksfors sökord2: Fredriksfors sökord3: fredriksfors
textinformationbild
Bildtext:
Bild nr: MAB-049 Namn på person(er) i bilden:: Beskrivning av motivet: Fotografen Carl Pehrsson-Rudolphi, Delsbo Ede Fotografi Ateljéer på vintern (stort format). Ett mycket bra bild på ateljén. Huset var det första som byggdes med isolerande sågspån i väggarna i Delsbo. I ett urklipp från HT 19 kan man läsa: Gamla “fotografens” i Delsbo skall nu jämnas med marken./ Gamla fotografens i Delsbo håller nu på att rivas. Inte för att ge plats åt något modernare hus men för att den lilla trivsamma oas, som fågeldammen ut gör, skall kunna göras ännu trivsammare genom planering av området strax söder och väster om dammen. Det är inte något gammalt hus som rivs, men det skulle ändå ha behövt en grundlig reparation. När det häromåret skulle säljas, tyckte man på kommunalt håll, att det borde rivas. Det var anledningen till att kommunen köpte fastigheten. Ändå känner den, som bott på platsen, ett stänk av vemod, när huset rivs ned. För många ortsbor var ju gamla fotografens platsen, där man tillbringat några av sitt livs märkligaste högtidsstunder, platsen där man på något obegripligt sätt blev förevigad av den märkliga mannen, som gömde sig bakom ett svart skynke. Dit gick man mitt på blanka vardan I sina finaste delsbokläder eller bästa cheviotkostymen. Vemodigast var det kanske för en av fotografens döttrar, som en dag I förra veckan kom hem till Delsbo just som man börjat riva hennes barndomshem. Av den gamla skylten, på vilken det stod “Fotografi-Ateljéer” med sirlig frakturstil, återstod bara ramen redan innan rivningspersonalen börjat sitt arbete. Det var så bråttom att få huset färdigt, berättade bon. Och anledningen — det var jag, som skullekomma till världen. Det var 1904. Ateljén byggdes senare. Hon sökte en källa, som fanns i närheten, men återfann den inte. / Fotografen Var Carl Rudolphi / Fotografen var Carl Rudolphi, en mångkunnig man, som varit möbelsnickare till professionen, innan han blev fotograf. Dessutom var han spelman och fiolbyggare. Han var bosatt hos nuvarande J. P. Hanséns I Sunnansjö, där han även hade sin snickarverkstad och började så smått som fotograf, innan han byggde gården i Ede. Han avled 1936 efter att ha varit fotograf i Delsbo under mer än ett kvarts sekel. En dotter, lärarinnan Amanda Brita Olsson, och hennes make, kom att överta fastigheten, där Rudolphi snart skulle få en efterträdare som fotograf. Det blev fröken Svea Broberg, som 1937 övertog rörelsen. Hon efterträddes 1944 av Lars-Eric Logård, som hade sin bostad och ateljé i fastigheten till 1946, då han flyttade in i eget hus. / Tidigare fotografer i Delsbo. / Vad hette den förste fotografen i Delsbo? / Det frågar man sig osökt i sammanhanget. Före Rudolphi var Wilhelm Ohlsson fotograf med ateljé först på Hammaren och sedan på Lyktan. Han var därefter en tid verksam som fotograf i Bjuråker, innan han övergick till massörsyrket och flyttade till Fredriksfors, Delsbo. Redan 1865 hade Carl Rehnström etablerat sig som fotograf i Ljusdal och han skaffade sig så småningom en rese ateljé, med vilken han sommartid brukade göra av stickare till Delsbo om söndagarna. Man den första i Delsbo stationerade fotografen var troligen E. Larsson från Rättvik, åtminstone torde han ha varit den förste, som hade egen ateljé. Den hade han inrymd i en liten kioskliknande byggnad hos Engelbrekts i Ede. Han var verksam i Delsbo på 1870-talet, och bland mängden av fotografier, som är gjorda av honom, kan man även finna ett av den oansenliga ateljén. På ett annat fotografi från den tiden har han samlat slåtterfolket hos Engelbrekts. Ett tredje visar oss husets unga dotter, 16-åriga jungfrun Marta Ols-Dotter. Att han förälskade sig i henne, men att hon gifte sig med Karl Persson och blev bondhustru i Säfsholm är en annan historia. / Bror Jonsson / Glasplåtar i sågspånsfyllning hos “Gamla fotografens” i Delsbo / När fotograf Carl Rudolphis fastighet i Delsbo revs i augusti 1965, blev vi i tillfälle att I korthet berätta något om både hans föregångare och efterträdare, och som ett resultat av den artikeln kom även skinnhandlare Gustaf Berglunds uppgifter om ännu en fotograf, som var verksam i Delsbo, nämligen J. Wikström, far till en av vårt lands mest kända spelmän, Jon Erik Öst. Så kom även Östs egen berättelse om sitt första sammanträffande med fadern under en konsertresa i Amerika. Under rivningen av huset anträffades i sågspånsfyllningen sammanlagt ett 50-tal s.k. glasplåtar och de blev lyckligtvis tillvaratagna, då det var förståndigt folk som skötte rivningsarbetet. Nu finns det få saker som är så intressanta som gamla fotografier. Det har fotoklubben i Delsbo och Rehnströms ateljé i Ljusdal fått erfara, då man anordnat utställningar av gamla fotografier och folk bokstavligt talat gått man ur huse för att få se bilderna. De plåtar som hittades hos Rudolphis är i huvudsak fotografier av dellbor och dellboskor för omkring ett halvsekel sedan. Rudolphi byggde huset 1904 men ateljén tillkom senare. Att identifiera dessa dellbor bör därför vara möjligt med hänsyn till tiden. Bilderna är även intressanta med tanke på klädedräkt o.d. Vi kommer nu att publicera bilderna efter hand under rubriken “Vem föreställer bilden?”, och för att de inte skall förväxlas sätter vi ett nummer efteråt. Med hänsyn till att bildmaterialet troligen i huvudsak endast berör Delsbo och Dellenbygden, sätter vi som underrubrik “Fotografifynden i Delsbo”. De som kan lämna uppgift om vem, vad eller vilka bilderna föreställer, ombedes slå en signal till HT:s delsboredaktion och kontakta undertecknad. / B.Json (Bror Jonsson). Bildhistoria: Dateringen grundar sig på: Referens: svo-078, svo-091, mab-001, mab-002, mab-049, mab-050, mab-060, mab-067, mab-072, mab-073, mab-087, mab-239, mab-298, mab-319, mab-326, mab-328, mab-331, neo-004, neo-094, neo-097 Vad gäller huset: fas-005, fas-006, fas-008, fas-009, kjr-013, kjr-014, kjr-179, mab-049 Originalets ägare: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening Släktträd: Släktträd Rudolphi.xls Anteckning: Bynamn: Ede Gårdsnamn: Fotografens Ede 2 Släktnamn: Rudolphi Synpunkter: Dokument: Samlingens information: Se MAB-OOO MAB_v5.2

Sökord: övrigt, hus, staket, fotografens, telefonstolpe, väg, snö
Motivkategori:byggnad
Id:393
Fotograf: Carl Pehrsson-Rudolphi, Delsbo Ede
Fotoår: okänt
Bildnummer: MAB-049
Förening: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg. Hudiksvall, Delsbo, Ede
Teknik: inskannad påsiktsbild 17x23,3 cm, s/v, 8 bitars gråskala
Rättighet: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: (MAB) Mari Ingeborg Bengtsson
Skick:
Reg av: Kjell Åke Rudolphi, Rogsta Bergön, tel 0650-746174
Reg datum: 2008-01-05

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bild nr: LOG-02547A Namn på person(er) i bilden:: Erik Antonsson, Loppet, Fredriksfors (Delsbo) Beskrivning av motivet: Bildhistoria: Referens: Bildens ägare: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening Släktträd: Datering: Anteckning: Text på negativ kuvert: Erik Antonsson, Loppet, Fredriksfors (Delsbo) Bynamn: Gårdsnamn: Släktnamn: Synpunkter: Dokument: Samlingens information: Se LOG-OOO ____v4.3

Sökord: högtid, en kvinna, bröllop, brud, brudkrona, blommor, en man, vit fluga, näsduk, draperi, familjehögtid,
Motivkategori:ateljé
Id:3219
Fotograf: Lars Erik Logård Delsbo, Ede senare Hammarsvall
Fotoår: 1946
Bildnummer: LOG-02547A
Förening: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg. Hudiksvall, Delsbo, Ede senare Hammarsvall
Teknik: 10,9x15,3 cm, negativ film, 8 bitars gråskala, 200 ppi
Rättighet: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: (LOG) Lars Erik Logård
Skick:
Reg av: Kjell Åke Rudolphi, Rogsta Bergön, tel 0650-746174/Kerstin C
Reg datum: 2011-05-10

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bild nr: LOG-02547B Namn på person(er) i bilden:: Erik Antonsson, Loppet, Fredriksfors Beskrivning av motivet: Bildhistoria: Referens: Bildens ägare: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening Släktträd: Datering: Anteckning: Text på negativ kuvert: Erik Antonsson, Loppet, Fredriksfors (Delsbo) Bynamn: Gårdsnamn: Släktnamn: Synpunkter: Dokument: Samlingens information: Se LOG-OOO ____v4.3

Sökord: högtid, en kvinna, bröllop, brud, brudkrona, blommor, slöja, en man, vit fluga, näsduk, draperi, familjehögtid,
Motivkategori:ateljé
Id:3220
Fotograf: Lars Erik Logård Delsbo, Ede senare Hammarsvall
Fotoår: 1946
Bildnummer: LOG-02547B
Förening: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg. Hudiksvall, Delsbo, Ede senare Hammarsvall
Teknik: 10,8x15,4 cm, negativ film, 8 bitars gråskala, 200 ppi
Rättighet: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: (LOG) Lars Erik Logård
Skick:
Reg av: Kjell Åke Rudolphi, Rogsta Bergön, tel 0650-746174/Kerstin C
Reg datum: 2011-05-10

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bild nr: LOG-02547C Namn på person(er) i bilden:: Erik Antonsson, Loppet, Fredriksfors. Bruden heter Ingrid född Wallberg. Med på bilden är också Alfhild Nordin och Erik Skalberg. Beskrivning av motivet: Bildhistoria: Referens: Bildens ägare: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening Släktträd: Datering: Anteckning: Text på negativ kuvert: Erik Antonsson, Loppet, Fredriksfors (Delsbo) Bynamn: Gårdsnamn: Släktnamn: Synpunkter: 2014-04-12 Inger Eriksson skriver att bruden heter Ingrid född Wallberg. Med på bilden är också Alfhild Nordin och Erik Skalberg. Dokument: Samlingens information: Se LOG-OOO ____v4.3

Sökord: högtid, två kvinnor, bröllop, brud, brudkrona, blommor, slöja, två män, draperi, slips, vit fluga, stol, bröllopssällskap, familjehögtid,
Motivkategori:ateljé
Id:3221
Fotograf: Lars Erik Logård Delsbo, Ede senare Hammarsvall
Fotoår: 1946
Bildnummer: LOG-02547C
Förening: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg. Hudiksvall, Delsbo, Ede senare Hammarsvall
Teknik: 10,8x15,3 cm, negativ film, 8 bitars gråskala, 200 ppi
Rättighet: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: 2547
Samling: (LOG) Lars Erik Logård
Skick:
Reg av: Kjell Åke Rudolphi, Rogsta Bergön, tel 0650-746174/Kerstin C
Reg datum: 2011-05-10

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bild nr: LOG-02547D Namn på person(er) i bilden:: Erik Antonsson, Loppet, Fredriksfors Beskrivning av motivet: Bildhistoria: Referens: Bildens ägare: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening Släktträd: Datering: Anteckning: Text på negativ kuvert: Erik Antonsson, Loppet, Fredriksfors (Delsbo) Bynamn: Gårdsnamn: Släktnamn: Synpunkter: 2013-03-26 . Okänd skriver att Eventuellt är bilden spegelvänd. Dokument: Samlingens information: Se LOG-OOO ____v4.3

Sökord: högtid, en kvinna, bröllop, brud, brudkrona, blommor, slöja, en man, vita handskar, näsduk, draperi, familjehögtid,
Motivkategori:ateljé
Id:3222
Fotograf: Lars Erik Logård Delsbo, Ede senare Hammarsvall
Fotoår: 1946
Bildnummer: LOG-02547D
Förening: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg. Hudiksvall, Delsbo, Ede senare Hammarsvall
Teknik: 10,9x15,7 cm, negativ film, 8 bitars gråskala, 200 ppi
Rättighet: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: (LOG) Lars Erik Logård
Skick:
Reg av: Kjell Åke Rudolphi, Rogsta Bergön, tel 0650-746174/Kerstin C
Reg datum: 2011-05-10

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bild nr: LOG-02547E Namn på person(er) i bilden:: Erik Antonsson, Loppet, Fredriksfors Beskrivning av motivet: Bildhistoria: Referens: Bildens ägare: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening Släktträd: Datering: Anteckning: Text på negativ kuvert: Erik Antonsson, Loppet, Fredriksfors (Delsbo) Bynamn: Gårdsnamn: Släktnamn: Synpunkter: Dokument: Samlingens information: Se LOG-OOO ____v4.3

Sökord: högtid, en kvinna, bröllop, brud, brudkrona, blommor, slöja, en man, vit fluga, näsduk, draperi, familjehögtid,
Motivkategori:ateljé
Id:3223
Fotograf: Lars Erik Logård Delsbo, Ede senare Hammarsvall
Fotoår: 1946
Bildnummer: LOG-02547E
Förening: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg. Hudiksvall, Delsbo, Ede senare Hammarsvall
Teknik: 10,8x15,7 cm, negativ film, 8 bitars gråskala, 200 ppi
Rättighet: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: (LOG) Lars Erik Logård
Skick:
Reg av: Kjell Åke Rudolphi, Rogsta Bergön, tel 0650-746174/Kerstin C
Reg datum: 2011-05-10

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bild nr: LOG-02547F Namn på person(er) i bilden:: Erik Antonsson, Loppet, Fredriksfors Beskrivning av motivet: Bildhistoria: Referens: Bildens ägare: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening Släktträd: Datering: Anteckning: Text på negativ kuvert: Erik Antonsson, Loppet, Fredriksfors (Delsbo) Bynamn: Gårdsnamn: Släktnamn: Synpunkter: Dokument: Samlingens information: Se LOG-OOO ____v4.3

Sökord: högtid, en kvinna, bröllop, brud, brudkrona, blommor, slöja, en man, vit fluga, näsduk, draperi, familjehögtid,
Motivkategori:ateljé
Id:3224
Fotograf: Lars Erik Logård Delsbo, Ede senare Hammarsvall
Fotoår: 1946
Bildnummer: LOG-02547F
Förening: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg. Hudiksvall, Delsbo, Ede senare Hammarsvall
Teknik: 10,8x15,1 cm, negativ film, 8 bitars gråskala, 200 ppi
Rättighet: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: 2547
Samling: (LOG) Lars Erik Logård
Skick:
Reg av: Kjell Åke Rudolphi, Rogsta Bergön, tel 0650-746174/Kerstin C
Reg datum: 2011-05-10

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bild nr: LOG-02547G Namn på person(er) i bilden:: Erik Antonsson, Loppet, Fredriksfors Beskrivning av motivet: Bildhistoria: Referens: Bildens ägare: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening Släktträd: Datering: Anteckning: Text på negativ kuvert: Erik Antonsson, Loppet, Fredriksfors (Delsbo) Bynamn: Gårdsnamn: Släktnamn: Synpunkter: Dokument: Samlingens information: Se LOG-OOO ____v4.3

Sökord: högtid, en kvinna, bröllop, brud, brudkrona, blommor, slöja, en man, vit fluga, näsduk, vita handskar, draperi, familjehögtid,
Motivkategori:ateljé
Id:3225
Fotograf: Lars Erik Logård Delsbo, Ede senare Hammarsvall
Fotoår: 1946
Bildnummer: LOG-02547G
Förening: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg. Hudiksvall, Delsbo, Ede senare Hammarsvall
Teknik: 10,8x15,4 cm, negativ film, 8 bitars gråskala, 200 ppi
Rättighet: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: (LOG) Lars Erik Logård
Skick:
Reg av: Kjell Åke Rudolphi, Rogsta Bergön, tel 0650-746174/Kerstin C
Reg datum: 2011-05-10

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bild nr: LOG-02547H Namn på person(er) i bilden:: Erik Antonsson, Loppet, Fredriksfors Beskrivning av motivet: Bildhistoria: Referens: Bildens ägare: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening Släktträd: Datering: Anteckning: Text på negativ kuvert: Erik Antonsson, Loppet, Fredriksfors (Delsbo) Bynamn: Gårdsnamn: Släktnamn: Synpunkter: Dokument: Samlingens information: Se LOG-OOO ____v4.3

Sökord: högtid, en kvinna, bröllop, brud, brudkrona, blommor, slöja, en man, vit fluga, näsduk, familjehögtid,
Motivkategori:ateljé
Id:3226
Fotograf: Lars Erik Logård Delsbo, Ede senare Hammarsvall
Fotoår: 1946
Bildnummer: LOG-02547H
Förening: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg. Hudiksvall, Delsbo, Ede senare Hammarsvall
Teknik: 10,9x15,9 cm, negativ film, 8 bitars gråskala, 200 ppi
Rättighet: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: (LOG) Lars Erik Logård
Skick:
Reg av: Kjell Åke Rudolphi, Rogsta Bergön, tel 0650-746174/Kerstin C
Reg datum: 2011-05-10

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bild nr: LOG-02547I Namn på person(er) i bilden:: Erik Antonsson, Loppet, Fredriksfors Beskrivning av motivet: Bildhistoria: Referens: Bildens ägare: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening Släktträd: Datering: Anteckning: Text på negativ kuvert: Erik Antonsson, Loppet, Fredriksfors (Delsbo) Bynamn: Gårdsnamn: Släktnamn: Synpunkter: Dokument: Samlingens information: Se LOG-OOO ____v4.3

Sökord: högtid, en kvinna, bröllop, brud, brudkrona, blommor, slöja, en man, vit fluga, näsduk, familjehögtid,
Motivkategori:ateljé
Id:3227
Fotograf: Lars Erik (Fotograf) Logård
Fotoår: 1946
Bildnummer: LOG-02547I
Förening: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg. Hudiksvall, Delsbo, Ede senare Hammarsvall
Teknik: 10,8x15,9 cm, negativ film, 8 bitars gråskala, 200 ppi
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: (LOG) Lars Erik Logård
Skick:
Reg av: Kjell Åke Rudolphi, Rogsta Bergön, tel 0650-746174/Kerstin C
Reg datum: 2011-05-10

redigera