Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: Carl Sved     
Aktuell sida:1 Totalt antal sidor:1 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 1 sökord: Carl Sved sökord2: Carl Sved sökord3: carl Sved
textinformationbild
Bildtext:
Namn: Bildbeskrivning: Bildhistoria: Referens: Kortet har ägts av: Se Släktträd Rudolphi.xls Se Släktträd Olsson.xls Datering grundar sig på Anteckning: På baksidan av fotot: Karl Johan Sved, Mora född 23/2 1883, till U.S.A Bynamn: Gårdsnamn: Synpunkter: Kjell Ekelöf skriver att citat ur Hudiksvalls Posten 28/1 1913: Delsbobo omkommen i Amerika. Enl. till anhöriga ingånget meddelande har Hr. Carl Sved, bördig från Delsbo, nyligen omkommit genom olyckshändelse i Oregon, Portland U.S.A. Sved hvilken utvandrade till Amerika för omkring ett 10 tal år tillbaka skulle begifva sig ut på jakt, hvarvid det emellertid icke hände sig bättre än att skottet brann af och träffade honom i hufvudet då han skulle taga fram det laddade geväret från sin förvaringsplats i ett skåp inne i bostaden. Den sorgliga tilldragelsen skedde i hustruns närvaro. Sved hvilken vid sitt frånfälle var endast 29 år gammal, ingick äktenskap i Amerika för blott några veckor tillbaka, och sörjes närmast af maka, och föräldrar bosatta i Delsbo -fadren är den från "Hälsinge-stämmornas" spelmanstäflingar bekante bondespelmannen Carl Sved, samt en syster bosatt i Näsviken och en broder i Amerika säger H.N.

Sökord: Logotyp 1 *Wilh. Ohlsson, Bjuråker
Motivkategori:ateljé
Id:3328
Fotograf: *Wilhelm Ohlsson, Bjuråker och Delsbo
Fotoår: okänt
Bildnummer: A07-025
Förening: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hudiksvall, Bjuråker
Teknik: 5,8 x 9,7 cm, inskannad påsiktsbild, 48-bitars färg, 1200 ppi
Rättighet: Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr: 55.425
Samling: Fotoalbum med okänd givare
Skick:
Reg av: Barbro Kristina Forslin, Delsbo 0653-77004
Reg datum: 2011-12-14

redigera