Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: Sandarna     
Aktuell sida:1 Totalt antal sidor:1 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 1 sökord: Sandarna sökord2: Sandarna sökord3: sandarna
textinformationbild
Bildtext:
vy över delar av Borka och Enångersfjärden, troligen från Fonkhälle. Bebyggelsen låg inom den del av Borka som kallandes Sandarna. Jämför bl.a. med bild en-m-125, en-l-109, en-l-21 och en-l-21a

Sökord: skärgård, landskap, natur
Motivkategori:vy
Id:443
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: 1920-tal
Bildnummer: en-e-19
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Borka
Teknik: inskannad glasplåt 12x17
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: eh-xx-0019
Samling: Enångers hembygdsförening
Skick: dåligt
Reg av: Reviderat: Hans E
Reg datum: reviderad 2008-04-12

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Utsikt över Enångersfjärden med en del av Borka i förgrunden. Kortet taget från Fonkhälle. Jämför med bl.a. bild en-l-109 och en-l-21, denna bild är dock avsevärt nyare. Kompletterande bildinfo: Observera att vägen till Essvik ännu ej är byggd.Den byggdes runt 1940 och bilden är nog tagen på 1920-talet

Sökord: vy, Enångersfjärden, Borka
Motivkategori:vy
Id:2217
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: 1920-tal?
Bildnummer: en-m-125
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Sandarna, Borka, Enånger, Gävleborg
Teknik: inskannad glasplåt 12x17
Rättighet: Enångers Hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: eh-xx-0107
Samling:
Skick: skapligt men fuktskador
Reg av: BSg/Hans E
Reg datum: 2007-02-28/2008-04-12

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Borka brygga från Hornehållet (Glaboberget), gårdarna i bakgrunden räknas visst till byn Sandarna. Bilden föreställer flottningen som bedrevs i nedre delen av Enångersån, bilden tagen ca 1900. Berget i bakgrunden är en utlöpare av Borkhälle och kallas Vasan efter den vårdkase som var placerad där. Ur ett textdokument från Eliot Burman (som skrev boken om Enånger) har hämtats följande: Mellersta magasinet med de vita fönstren ägdes av handlare A O Burman, Bureborg, övriga magasin av andra handlare i socknen. På bilden syns två Enångersskutor som det fanns många av under denna tid. . A O Burman var delägare i inte mindre än 12 st segelfartyg, i fler av dessa merparten. Även en hjulångare som hette Rapid ägdes av några sockenbor. Två timmerlänsar syns på bilden. Dessa fraktades bort med bogserbåtar till sågverk. Berget i bakgrunden är Vårdkasberget, där vårdkasar varit uppresta under flera hundra år. Under kung Magnus Ladulås tid blev det lag på att uppresas vårdkasar som påtändes för att varna befolkningen när fientliga fatryg nalkades.

Sökord: brygga, flottning, båtar, timmer
Motivkategori:vy
Id:2466
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: ca 1900
Bildnummer: en-a-191
Förening: Enångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Borka
Teknik: inskannad glasplåt 12x16
Rättighet: Enångers Hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: xx-hbf-269
Samling: Enångers hembygdsförening
Skick: dåligt
Reg av: PeA/Hans E
Reg datum: 2007-03-29/2011-04-05/2012-11-15

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Vy över Enångersfjärden och Borkaviken från Fonkhälle. Byn Sandarna i förgrunden. Horne båtvarv skymtar i bakgrunden. Ett timmersläp syns i höger bildkant. Se även detaljförstoring bildnr: en-l-21a

Sökord: skärgårdsmiljö
Motivkategori:vy
Id:3047
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: ca 1910
Bildnummer: en-l-21
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: Inskannad glasplåt 12x18
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: 1019
Samling: Enångers hembygdsförening
Skick: skapligt
Reg av: Hans E
Reg datum: 2007-11-13/2008-04-12

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Vy över Enångersfjärden och delar av Borka sett från Fonkhälle. Jämför med bilderna en-l-21, en-m-125, en-l-21a och en-e-19

Sökord: vy, byggnader, skärgård, gårdar,
Motivkategori:vy
Id:3322
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: ca 1910
Bildnummer: en-l-109
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Borka, Sandarna
Teknik: Inskannad glasplåt 12x18
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: 0971
Samling: Enångers Hembygdsförening
Skick: skapligt
Reg av: Hans E
Reg datum: 2007-11-30

redigera

textinformationbild
Bildtext:
detaljförstoring av gård i Borka, från bild en-l-109. Gården är troligen f.d. Herman Bakkers

Sökord: byggnader, gård, sjö,hus
Motivkategori:vy
Id:3323
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: ca 1910
Bildnummer: en-l-109a
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Borka, Sandarna
Teknik: Inskannad glasplåt 12x18 (del av)
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Enångers hembygdsförening
Skick: skapligt
Reg av: Hans E
Reg datum: 2007-11-30/2008-01-26

redigera