Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: Bro     
Aktuell sida:140 Totalt antal sidor:141 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 141 sökord: Bro sökord2: Bro sökord3: bro
textinformationbild
Bildtext:
Bildinlämnaren (Bengt G Hedlund) skriver: Delvis berör detta sockenbilder! Barbro Forsberg gick bort för en tid sedan och nu i fredags (2020-03-27) hölls det minnesstund i Enångers kyrka. Prästen i Enånger frågade då en av Barbros söner om det fanns nåt samband med en teckning som finns i prästgården gjord av Gustav Forsberg 1951. Javisst det är min morfar. Som vanligt kollar man sockenbilder söker på prästgården och då hittar man en bild från 1951 med Gustav på när dom river tornet. Tornet byggdes 1904 finns bild också, och där finns Gustavs far Herman två fr hö och Hermans svärfar Michael Åker fyra fr vä bakre raden. Spännande hur det kan falla på plats så långt bakåt i tiden. För koppling till bildtexten så se bl.a. bildnummer: karv-24 och xx-hbf-248 Notering: Barbro Forsberg, gift Johansson, f 1945

Sökord:
Motivkategori:dokument
Id:15845
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: behed-01
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra
Reg av: HE
Reg datum: 2020-02-29

redigera

textinformationbild
Bildtext:
"Postkroken" i Svedja i centrum av bild. Postkontor och telegrafstation under postmästare Brobergs tid. Till vänster syns gamla kyrkskolan

Sökord: hus, gård, landsväg, kyrka
Motivkategori:byggnader,
Id:15846
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: senast 1906
Bildnummer: lotvi-04
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: bra
Reg av: HE
Reg datum: 2020-03-30

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Gamla bron mot Finnika, över Enångersån. I samband med en översvämning. Mannen uppges vara Erik Bodin

Sökord: vattendrag, landsvägsbro, man, byggnader
Motivkategori:översvämning
Id:15847
Fotograf: Erik Nordell?
Fotoår: 1937
Bildnummer: lotvi-10
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Haga
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra
Reg av: HE
Reg datum: 2020-03-30

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Inkommen bildsynpunkt: Barnen är nog kusiner; med slips är Erik Nordell, med flätor Frida Nordell (syskon). Sjömanskostym är Erik Fridlund och broder Gustav Fridlund. Tjejen okänd

Sökord: pojke, flicka
Motivkategori:porträtt, barn
Id:15871
Fotograf: Walborg Rosin,
Fotoår: ca 1920
Bildnummer: lotvi-42
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: bra
Reg av: HE
Reg datum: 2020-03-31/2020-04-14

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bild tagen från bron över Enångersån intill gamla kyrkan. Visar affären som fram till 1960-talet inrymde Lövgrens sportaffär. Tidigare Bernanders järnhandel m.m. Tyvärr är bilden (av okänd härkomst) i så pass dåligt skick att texten på butiksskyltarna inte går att utläsa, men en ledtråd är bilen som verkar vara försedd med gengasaggregat, alltså 1940-tal.

Sökord: hus, affärer, bil, fordon
Motivkategori:byggnader
Id:15879
Fotograf: okänt
Fotoår: 1940-tal
Bildnummer: xx-hbf-258
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Bro
Teknik: inskannad rastread bild
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: okänt
Skick: dåligt
Reg av: HE
Reg datum: 2020-04-13

redigera

textinformationbild
Bildtext:
En tändkulemotor, okänd historik. Inkommen bildsynpunkt håller för troligt att denna tingest stod ut utanför Åkre gård. Om bilden är tagen före eller efter rivningen av gården (1964) är inte fastställt. Gården "Borins i Svedja" skymtar till höger. Ytterligare bildsynpunkt: Bilden föreställer den tändkulemotor av fabrikat Sandbäckens Verkstäder i Katrineholm, som bröderna Westberg, Per (född 1886) och Erik (född 1890) i början av 1920-talet köpte ny från Kullberg & Co AB. Per ägde och brukade hemmanet Tosätter sub sub 5 (Jacob Hindriks) och Erik ägde och brukade deras hemgård Tosätter sub sub sub 2 (Storsved). De bedrev under 1920-och 30 talet entrepenadverksamhet med tröskverk, även detta inköpt från Kullberg & Co, och med vedkapning. Motorn användes till att driva dessa maskiner och även till annat där elektrisk kraft saknades. Den användes sista gången vid tröskning i Åkre och blev stående där i ett uthus. Tröskverket kördes därifrån och förvarades i den stora uthusbyggnad vid Stallgårn i Boda dit Per Westberg flyttade i slutet av 1930-talet. Den 1 maj 1949 eldhärjades den byggnaden ner och tröskverket brann upp. Då inga bröstarvingar fanns efter de sista syskonen Brolin i Åkre, så gick hela kvarlåtenskapen till Allmänna Arvsfonden. Egendomen Åkre såldes till Lantbruksnämnden. Enångers kommun köpte det mesta av mark och byggnader. Alla byggnader revs omkring år 1964. Tändkulemotorn blev stående ute och gick sedan till skrot.

Sökord: motor, kultändare, maskin
Motivkategori:övrigt
Id:15901
Fotograf: Arvid Nordin
Fotoår: 1960-tal
Bildnummer: leriks-54
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: Inskannat negativ 6 x 6 cm
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: mindre bra
Reg av: HE
Reg datum: 2020-05-11/2020-05-13/2020-05-15

redigera

textinformationbild
Bildtext:
1944 års konfirmander i Enånger (födda omkring 1930). Stående: Gösta Westling, Anders Andersson-Lockvall, Bertil Lindblom från Hålsänge, John Svensk, Åke Westling, Gösta Andersson, Gösta Westling, Stellan Johansson, Nils Bergqvist, Gösta Fernlund, Bror Löfstedt, Arne Johansson, Bertil Åkerlund, Helge Fridlund, Erik Borin. Sittande: Okänd, Margit Andersson, Astrid Burman, Majvor Andersson, Annie Norling, kyrkoherde Hans Persson, Irma Hagberg, Ellen Engström, Siv Paulsson, Bror Johansson. Se även bild nr: hape-01

Sökord: Konfirmander, gruppbild, gruppfoto
Motivkategori:konfirmation
Id:15920
Fotograf: R Jonsson Iggesund
Fotoår: 1944
Bildnummer: amarc-001
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannat foto
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Marcusson
Skick: bra
Reg av: HE
Reg datum: 2020-07-01/2020-08-19

redigera

textinformationbild
Bildtext:
konfirmandjubileum i Enångers kyrka. Kyrkoherde Axel Lundgren, till höger om honom Signe Hansson (Jonsson) och Karin Kjellin (Bodin). Nedre rad 3:e fv: Linnea Jonsson f Lindblom. Sittande th Signe Vasberg. Nedre raden 4 f.v Barbro Hallberg. De flesta är född omkring 1907. Se även bild nr aker-99

Sökord: gruppbild, gruppfoto, jubileum
Motivkategori:konfirmation
Id:15921
Fotograf: Pahlm
Fotoår: ca 1971
Bildnummer: amarc-002
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannat foto
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: Marcusson
Skick: bra
Reg av: HE
Reg datum: 2020-07-01

redigera

textinformationbild
Bildtext:
konfimationsjubileum i Enånger 1994. Övre raden f.v John Svensk, (Klas) Gösta Andersson, Einar Persson, Nisse Bergkvist. Nedre raden f.v Bror Johansson, Ann-Mari Fridlund, Kyrkoherde Hans Persson, Irma Bergström, Gösta Westling

Sökord: gruppbild, gruppfoto, jubileum
Motivkategori:konfirmation
Id:15924
Fotograf: Pahlm
Fotoår: 1994
Bildnummer: amarc-005
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannat foto
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: Marcusson
Skick: bra
Reg av: HE
Reg datum: 2020-07-01/2020-07-06

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Vykort, poststämplat Enånger, tillsänt Greta Norling i Rössånger, avsändare fam. Brobergh. Motivplats samt kvinnan okänt. Vem vet mer?

Sökord: vattendrag, damm, byggnader
Motivkategori:porträtt, kvinna
Id:15934
Fotograf: okänt
Fotoår: 1920-tal
Bildnummer: amarc-024
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger?
Teknik: inskannat foto
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: Marcusson
Skick: mindre bra
Reg av: HE
Reg datum: 2020-07-02

redigera