Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: vattendrag     
Aktuell sida:17 Totalt antal sidor:17 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 17 sökord: vattendrag sökord2: Vattendrag sökord3: vattendrag
textinformationbild
Bildtext:
Gamla bron mot Finnika, över Enångersån. I samband med en översvämning. Mannen uppges vara Erik Bodin

Sökord: vattendrag, landsvägsbro, man, byggnader
Motivkategori:översvämning
Id:15847
Fotograf: Erik Nordell?
Fotoår: 1937
Bildnummer: lotvi-10
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Haga
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra
Reg av: HE
Reg datum: 2020-03-30

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Enångersån vid en våröversvämning. Fotat från Haga. Gårdar i Holmen syns i bakgrunden med skolan i centrum

Sökord: byggnader, gårdar, hus
Motivkategori:vattendrag, byggnader, gårdar, hus
Id:15848
Fotograf: Erik Nordell?
Fotoår: 1937
Bildnummer: lotvi-11
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Haga
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra
Reg av: HE
Reg datum: 2020-03-30

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Enångersån under en våröversvämning. Fotat från Haga, uppströms. Staffasberget skymtar till vänster

Sökord: byggnader, kyrka, lada, landskap,
Motivkategori:vattendrag,
Id:15849
Fotograf: Erik Nordell?
Fotoår: 1937
Bildnummer: lotvi-12
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Haga
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: skapligt
Reg av: HE
Reg datum: 2020-03-30

redigera

textinformationbild
Bildtext:
En våröversvämning i Enångersån. Fotat från Haga uppströms. Till höger syns gården i Nonå, längre bort ses bl.a. Malmbergs och Betelkapellet.

Sökord: byggnader, hus, landskap
Motivkategori:vattendrag,
Id:15850
Fotograf: Erik Nordell?
Fotoår: 1937
Bildnummer: lotvi-13
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Haga
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra
Reg av: HE
Reg datum: 2020-03-30

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Från en översvämning, sannolikt Enånger, men vem kan ge mer exakta besked? Kvinnan till höger är Tekla Svensson, vilket stärker Enångerskopplingen

Sökord: vattendrag, kvinnor, landskap, gärdsgård
Motivkategori:vyer
Id:15855
Fotograf: Erika Nordin?
Fotoår: okänt
Bildnummer: lotvi-24
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra
Reg av: HE
Reg datum: 2020-03-30

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Översvämning i Tosätter. Bilden visar ålderdomshemmets mangårdsbyggnad sett från nordost. Själva ålderdomshemmet brann ner innan detta fototillfälle

Sökord: vattendrag, hus, gård, lada
Motivkategori:byggnader
Id:15891
Fotograf: Arvid Nordin
Fotoår: 1960-tal
Bildnummer: leriks-35
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: Inskannat negativ 6 x 6 cm
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra men ojämn ljussättning
Reg av: HE
Reg datum: 2020-05-10/2010-05-11

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Vykort, poststämplat Enånger, tillsänt Greta Norling i Rössånger, avsändare fam. Brobergh. Motivplats samt kvinnan okänt. Vem vet mer?

Sökord: vattendrag, damm, byggnader
Motivkategori:porträtt, kvinna
Id:15934
Fotograf: okänt
Fotoår: 1920-tal
Bildnummer: amarc-024
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger?
Teknik: inskannat foto
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: Marcusson
Skick: mindre bra
Reg av: HE
Reg datum: 2020-07-02

redigera