Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: Haga     
Aktuell sida:27 Totalt antal sidor:27 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 27 sökord: Haga sökord2: Haga sökord3: haga
textinformationbild
Bildtext:
Erik Bodin med sonen Arne. (Erik körde taxi med denna bil)

Sökord: personbil, man, pojke, hus
Motivkategori:fordon
Id:15701
Fotograf: okänt
Fotoår: 1937
Bildnummer: kjco-14
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Haga
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: mindre bra
Reg av: HE
Reg datum: 2019-03-20/2019-04-10/2015-05-08

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Sannolika namn: Per och Anna Jansson, Märta och Brita Colling, Britta Stina Jonsson, Kristin Jonsson, Axel Colling. Inkommen bildsynpunkt påtalar stora likheter på byggnaden med adress Hagavägen 104 (fd Collings). Ytterligare bildsynpunkt meddelar: Tror att kortet är tagit hos Per Jonsson i Änga. Morfar till nuvarande ägare Erland Westling. Och ytterligare en bildsynpunkt: Mannen längst till vänster är min morfar Svante Colling gift med Marta Colling som har min mamma Brita i knät. Uppgiftslämnare: Kerstin Fernqvist

Sökord: gruppfoto, byggnader, trädgård, män, kvinnor
Motivkategori:gruppbild
Id:15825
Fotograf: okänt
Fotoår: 1920-1921
Bildnummer: erlwe-10
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: skapligt
Reg av: HE
Reg datum: 2020-02-26/2020-05-23

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Gamla bron mot Finnika, över Enångersån. I samband med en översvämning. Mannen uppges vara Erik Bodin

Sökord: vattendrag, landsvägsbro, man, byggnader
Motivkategori:översvämning
Id:15847
Fotograf: Erik Nordell?
Fotoår: 1937
Bildnummer: lotvi-10
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Haga
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra
Reg av: HE
Reg datum: 2020-03-30

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Enångersån vid en våröversvämning. Fotat från Haga. Gårdar i Holmen syns i bakgrunden med skolan i centrum

Sökord: byggnader, gårdar, hus
Motivkategori:vattendrag, byggnader, gårdar, hus
Id:15848
Fotograf: Erik Nordell?
Fotoår: 1937
Bildnummer: lotvi-11
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Haga
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra
Reg av: HE
Reg datum: 2020-03-30

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Enångersån under en våröversvämning. Fotat från Haga, uppströms. Staffasberget skymtar till vänster

Sökord: byggnader, kyrka, lada, landskap,
Motivkategori:vattendrag,
Id:15849
Fotograf: Erik Nordell?
Fotoår: 1937
Bildnummer: lotvi-12
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Haga
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: skapligt
Reg av: HE
Reg datum: 2020-03-30

redigera

textinformationbild
Bildtext:
En våröversvämning i Enångersån. Fotat från Haga uppströms. Till höger syns gården i Nonå, längre bort ses bl.a. Malmbergs och Betelkapellet.

Sökord: byggnader, hus, landskap
Motivkategori:vattendrag,
Id:15850
Fotograf: Erik Nordell?
Fotoår: 1937
Bildnummer: lotvi-13
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Haga
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra
Reg av: HE
Reg datum: 2020-03-30

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Okända människor framför okänt byggnad. Kortet poststämplat i Bollnäs 1914, tillsänt frökan Ida Enbom i Haga Enånger.

Sökord: hus, gård, gruppfoto, gruppbild, män, kvinnor
Motivkategori:byggnader
Id:15954
Fotograf: okänt
Fotoår: senast 1914
Bildnummer: amarc-059
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: okänt
Teknik: inskannat foto
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: Marcusson
Skick: ganska bra
Reg av: HE
Reg datum: 2020-07-06

redigera