Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: Överby     
Aktuell sida:2 Totalt antal sidor:8 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 8 sökord: Överby sökord2: Överby sökord3: överby
textinformationbild
Bildtext:
Bro N:r 22 på vägen Ljusdal-Hudiksvall Bro över Strömmen vid Forsa k:a Konstruktion: Balkar och hängverk Fri brobredd: 4,3 m Fri spännvidd: 3,7+10,0+3,8=17,5 m Material i överbyggnad: Trä Material i underbyggnad: Sten och träkistor Grundens beskaffenhet: Pinnmo Grudläggningsmetod: Direkt Uppskattad bärighet: 1,2 tons hjultryck Anm.: Bron ombyggd år 1927-28. Se n:r 22a (84-11)(312-11) Jämför med bildnummer bro-A-6

Sökord: vägbroar, vattenhjul, Strömmen
Motivkategori:vägbroar
Id:518
Fotograf: Kopia av Gävleborgs läns broliggare
Fotoår:
Bildnummer: bro-A-14
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik: inskannat s/v foto 8x10 cm
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bro N:r 25 (753-2)på vägen Näsviken-Delsbo. Viadukt över Hamnspår, Näsviken. Bron byggd år 1887. Konstruktion: Balkar Fri brobredd: 6,0 m Fri spännvidd: 4,9+6,3+4,9=16,1 m Teor. spännvidd: 5,0+6,5+5,0=16,5 Material i överbyggnad: Järn och trä Material i underbyggnad: Järn Grundens beskaffenhet: Pinnmo Grundläggningsmetod: Direkt Uppskattad bärighet: 2,0 tons hjultryck Anm.: 3 st. rälsfackverk. Bärplanken delvis dålig. Underhålles av SJ. Ersatt med 50 cm culvert. Igenfylld 1949

Sökord: vägbroar, järnväg, Näsviken
Motivkategori:vägbroar
Id:519
Fotograf: Kopia av Gävleborgs läns broliggare
Fotoår:
Bildnummer: bro-A-15
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik: inskannat s/v foto 8x11 cm
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bro N:r 25 (753-2)på vägen Näsviken-Delsbo. Viadukt över Hamnspår, Näsviken. Bron byggd 1887. Konstruktion. Balkar Fri brobredd: 6,0 m Fri spännvidd: 4,9+6,3+4,9=16,1 m Teor. spännvidd: 5,0+6,5+5,0=16,5 m Material i överbyggnad: Järn och trä Material i underbyggnad: Järn Grundens beskaffenhet: Pinnmo Grundläggningsmetod: Direkt Uppskattad bärighet: 2,0 tons hjultryck Anm.: 3 st rälsfackverk. Bärplanken delvis dålig. Underhålles av S.J. Ersatt med 50 cm culvert. Igenfylld 1949.

Sökord: vägbroar, järnväg, Näsviken
Motivkategori:vägbroar
Id:520
Fotograf: Kopia av Gävleborgs läns broliggare
Fotoår:
Bildnummer: bro-A-16
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik: inskannat s/v foto 5x6 cm
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bro N:r 26 (753-1) på vägen Näsviken-Delsbo. Viadukt över S.J. Näsviken. Bron byggd 1887. konstruktion: Balk Fri brobredd: 5,0 m Fri spännvidd: 7,0 m Teor. spännvidd: 8,4 m Material i överbyggnad: Järn och trä Material i underbyggnad: Sten Grundens beskaffenhet: Berg Grundläggningsmetod: Direkt Uppskattad bärighet: 2,0 tons hjultryck Anm.:Underhålles av S.J. Ny bro 1963-1964

Sökord: vägbroar
Motivkategori:vägbroar
Id:521
Fotograf: Kopia av Gävleborgs läns broliggare
Fotoår:
Bildnummer: bro-A-17
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik: inskannat s/v foto 8x10 cm
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bro N:r 26 (753-1) på vägen Näsviken-Delsbo. Viadukt över S.J. Näsviken. Bron byggd år 1887. Konstruktion: Balkbro Fri brobredd: 5,0 m Fri spännvidd: 7,0 m Teor. spännvidd: 8,4 m Material i överbyggnad: Järn och trä Material i underbyggnad: Sten Grundens beskaffenhet: Berg Grundläggningsmetod: Direkt Uppskattad bärighet: 2,0 tons hjultryck Anm.: Underhålles av S.J. Ny bro 1963-1964

Sökord: vägbroar, järnväg, Näsviken
Motivkategori:vägbroar
Id:522
Fotograf: Kopia av Gävleborgs läns broliggare
Fotoår:
Bildnummer: bro-A-18
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik: inskannat s/v foto 4x6 cm
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bro N:r 27 (755-1) på Böle-vägen (Domberget-Näsviken). Kanalbron vid Näsviken. Bron byggd 1924. Konstruktion: Balk. Fri brobredd: 4,1 m. Fri spännvidd: 4,5+7,2+4,5+1,9=18,1 m. Se fig. 6,25 m (mittspann). Material i överbyggnad: Trä. Material i underbyggnad: Sten och trä. Grundens beskaffenhet: Stenig pinnmo. Grundläggningsmetod: Direkt. Uppskattad bärighet: 1,2 tons hjultryck. Anm.: Bärplanken murkna. Bron bör ombyggas. Total öppning=17,40 m. Bron ombyggd 1933. Ny bro 1959.

Sökord: vägbroar
Motivkategori:vägbroar
Id:523
Fotograf: Kopia av Gävleborgs läns broliggare
Fotoår:
Bildnummer: bro-A-19
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik: inskannat s/v foto 8x10 cm
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bro N:r 27 (755-1) på Böle-vägen (Domberget-Näsviken). Kanalbron vid Näsviken. Bron byggd 1924. Konstruktion: Balk. Fri brobredd: 4,1 m. Fri spännvidd: 4,5+7,2+4,5+1,9=18,1 m. Se fig. 6.25 m (mittspann). Material i överbyggnaden: Trä. Material i underbyggnaden: Sten och trä. Grundens beskaffenhet: Stenig pinnmo. Grundläggningsmetod: Direkt. Uppskattad bärighet: 1,2 tons hjultryck. Anm.: Bärplanken murkna. Bron bör ombyggas. Total öppning=17,40 m. Bron ombyggd 1933. Ny bro 1959.

Sökord: vägbroar
Motivkategori:vägbroar
Id:524
Fotograf: Kopia av Gävleborgs läns broliggare
Fotoår:
Bildnummer: bro-A-20
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik: inskannat s/v foto 4x6 cm
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bro N:r 19 (669-1)på vägen Lund-Iggesund. Pappersbron. Bron byggd 1922 med statsbidrag av N.S. Konstruktion: Fackverksbalk Fri brobredd: 4,6 m Fri spännvidd: 30,0 m Teor. spännvidd: 30,8 m Material i överbyggnaden: järn och trä Material i underbyggnaden: Sten i kallmur Grundens beskaffenhet: Pinnmo Grundläggningsmetod: Direkt Uppskattad/beräknad? bärighet: 3,0 tons hjultryck Anm.: fri höjd: 3,73 m Träfarbana omlagd 1948. Bärlager+slitlager utbytt. Bron målad 1951. Träfarbana omlagd 1958

Sökord: vägbroar, pappersbron
Motivkategori:vägbroar
Id:525
Fotograf: Kopia av Gävleborgs läns broliggare
Fotoår:
Bildnummer: bro-A-21
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik: inskannat s/v foto 8x10 cm
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bro N:r 37 (669) på vägen Iggesund-Lund-Forsa. Bro över Hedstabäcken vid Bäck. Konstruktion: valv. Fri brobredd: 5,0 m. Fri spännvidd: 2,3 m. Material i överbyggnaden: sten i kallmur. Material i underbyggnaden: sten i kallmur. Grundläggningsmetod: direkt. Anm.: 2 m cementculvert inlagd 1952.

Sökord: vägbroar
Motivkategori:vägbroar
Id:526
Fotograf: Kopia av Gävleborgs läns broliggare
Fotoår:
Bildnummer: bro-A-22
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik: inskannat s/v foto 8x10 cm
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Lapptäcke. F-Överby 1.

Sökord: lapptäcken, Överby, textilier
Motivkategori:textilier
Id:1002
Fotograf: Birgitta Wassgren
Fotoår: 1991
Bildnummer: bw-A-68
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik: inskannat småbildsdia
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera