Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: Bäck     
Aktuell sida:1 Totalt antal sidor:39 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 39 sökord: Bäck sökord2: Bäck sökord3: bäck
textinformationbild
Bildtext:
Forsa vårdhem i Bäck

Sökord: hus, landskap, vårdhem, Bäck
Motivkategori:hus
Id:73
Fotograf: okänd fotograf
Fotoår: okänt fotoår
Bildnummer: xx-A-25
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hudiksvall, Forsa, Bäck
Teknik: inskannat foto 9x14 cm, 8-bitars gråskala
Rättighet: Forsa Sockens Hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick: gott
Reg av: IK
Reg datum: 2007-06-11

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Motiv från Klångsta fäbod. Text på baksidan: Förlag: T. T. K.-affären, Sörforsa. Tel. 23023. Kvinnan på bilden är Anna Jonsson från Tövsätter Forsa. En av vallstugorna på Klångstavallen, tillhörde hennes gård i Tövsätter. Stugan i bakgrunden är Kälkebostugan som efter bodelning i Kälkebo tillföll Erik Johansson, son till Johan Johansson i Kälkebo. Stugan hör nu till hemmanet "Björkvik" i Bäck, som Erik förvärvade på 1930-talet. Ladan i mitten av bilden revs i slutet av 80-talet, men de övriga två byggnaderna är kvar och i bra skick. /Jonas Söderström

Sökord: landskap, hus, fäbodar, Klångsta, kor, kvinnor
Motivkategori:landskap
Id:169
Fotograf: A/B Almquist och Cöster, Hälsingborg
Fotoår: okänt fotoår
Bildnummer: alb-N-66
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hudiksvall, Forsa, Klångstavallen
Teknik: inskannat foto 9x14 cm, 8-bitars gråskala, 1200 dpi
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: gott
Reg av: LEL/KO
Reg datum: 2007-06-13/2017-11-28

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Gamla ålderdomshemmet i Bäck, Forsa. Text på baksidan: J Erikssons Cigarr och Tidningsaffär

Sökord: hus, ålderdomshem, Nahlin, Bäck
Motivkategori:hus
Id:173
Fotograf: J. E. Nahlin
Fotoår: okänt fotoår
Bildnummer: alb-N-70
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hudiksvall, Forsa
Teknik: inskannat foto 9x14 cm, 8-bitars gråskala, 1200 dpi
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: gott
Reg av: LEL
Reg datum: 2007-06-14

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bilden föreställer Nybonns, Albin och Ingrid Erikssons. Vänster därom Isidor och Mina Kihlander. Vänster därom Holger och Elsa Borg. Därbakom Elin och Emil Iversen. Huset till väster vid flottrännan är Södergrens verkstad. Bilden är tagen vid Forsbergs affär i Hamre med riktning mot Sågbäcken och centrala Näsviken.

Sökord: landskap, Hamre
Motivkategori:landskap
Id:211
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: hj50
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik:
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Automobil: De första som hade bil i Forsa var bröderna Nils och Anders Johansson i Trogsta och Stefan Bergman, Bäck. De köpte denna T-ford 1914 och startade Forsas första droskbilsrörelse. Bilen var en T-Ford Touring 1914. Senare övertog Nils Erik Brandt, Lund större delen av ägandet; han är chauffören på bilden och längst bort i baksätet sitter Herman Olsson, Bäck. Bredvid honom möjligen trädgårdsmästare Henning Karlsson med hustru Anna alt. L-E Olsson. Bredvid chauffören sitter Wilhelm Jonsson. Se även "Julhälsning 1995" till Forsa och Högs församlingar sid. 10.

Sökord: automobil, bil, Brandt, Johansson, Bergman, Herman, Henning, Olsson, Karlsson, Wilhelm
Motivkategori:fordon
Id:264
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: hj3
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik:
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Kommunfullmäktige i Forsa 1936. Övre r. fr. v.: Janne Ellström Näsviken, Anders Östberg Lund, Erik Martinsson Hamre, Frövall Näsviken, Melker Pettersson Lund och Olov Olsson Utnäs. Mittr. fr. v.: Hedlund Björkmo, Albert Pettersson Övernäs, Stefan Bergman Bäck, Nils Larsson Kälkebo, Israel Jonzon Bergnäs, Evald Magnusson Näsviken, Johan Jonsson Kalvhaga och Edvin Snell Lund. Nedre r. fr. v.: Lars Olsson Ölsund, Jonas Johansson Ransta, Jonas Eriksson Åkre, Axel Leman Lund, Jon Jonsson Veda, Lars Andersson Lund, Lars Nilsson Fagervik, Stenmark Wålsta och Axel Bolander Lund.

Sökord: gruppfoton, kommunfullmäktige, 1936, Ellström, Östberg, Martinsson, Frövall, Pettersson, Olsson, Hedlund, Bergman, Larsson, Jonzon, Magnusson, Jonsson, Snell, Johansson, Eriksson, Lehman, Andersson, Nilsson, Stenmark, Bolander
Motivkategori:gruppfoton
Id:266
Fotograf:
Fotoår: 1936
Bildnummer: hj31
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hudiksvall, Forsa
Teknik:
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av: LEL
Reg datum: 2007-11-13

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Linberedning i Nansta: Från vänster: Äng-Nisse, Olers Olle, Per Nanstad, född Nilsson, Nils Johansson. Mittenraden: Brita Schön, Anna Nilsson. Längst ned: Anna Jonsson, Helen Persson, Olers Karin, Olers Kerste. - Kortet togs då dessa personer höll på med linberedning vid Bolagsskaka, Sjösjöbäcken. Det var i samband med att ett filmteam kom och spelade in en film 1942 eller 1943. Filmen visades i Trogstaskolan den 3 mars 1994.

Sökord: gruppfoto, foto, personer
Motivkategori:gruppfoton
Id:347
Fotograf: Erik Hed
Fotoår:
Bildnummer: eh-A-24
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik: småbildsdia, avfotografering
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bro n:r 35 på väg Hudiksvall-Hög-Näsviken. Bro över Sågbäcken vid Hamre, Näsviken. Konstruktion: Balk. Fri brobredd: 4,90 m. Fri spännvidd: 2,60 m. Material i överbyggnad: järn och trä. Material i underbyggnad: sten. Grundläggningsmetod: på rustbädd. Anm: 1941 stenlandfästena rep. ny brobana av plank på 15 cm blocksågat timmer, bärbalkarnas antal utökat till 6 st I-NP 18.

Sökord: vägbroar
Motivkategori:vägbroar
Id:505
Fotograf: Kopia av Gävleborgs läns broliggare
Fotoår:
Bildnummer: bro-A-1
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik: inskannat s/v foto 7x9 cm
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bro N:r 36 på väg Enånger-Lund-Hedsta. Bro över Sunnanbäcken vid Sunnanbäck. Konstruktion: valv. Fri brobredd: 4,2 m. Fri spännvidd: 3,5 m. Material i överbyggnaden: sten i kallmur. Material i underbyggnaden: sten i kallmur. Grundens beskaffenhet: Stenigt grus. Grundläggningsmetod: Direkt. Anm.: utbytt med cementculvert 1952.

Sökord: vägbroar, Sunnanbäck
Motivkategori:vägbroar
Id:506
Fotograf: Kopia av Gävleborgs läns broliggare
Fotoår:
Bildnummer: bro-A-2
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik: inskannat s/v foto 6x9 cm
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bro N:r 5 (Delsbo) på väg Näsviken-Delsbo Bro över Lillsjöbäcken Bron byggd 1854 utan statsbidrag Konstruktion: Valvbro Fri brobredd: 5,0 m Fri spännvidd: 1,8 m Material i överbyggnad: Sten Material i underbyggnad: Sten Grundens beskaffenhet: Stenig pinnmo Grundläggningsmetod: Rustbädd Uppskattad bärighet: 3,0 tons hjultryck Anm.: kallmur kl. 6. Onödigt med rust. Bron ligger på gränsen mellan Forsa och Delsbo vägdistrikt. Anordning för uppsättning av gränsmärke, se bild bro-A-4

Sökord: vägbroar, Lillsjöbäcken, gränsmärke, person
Motivkategori:vägbroar
Id:507
Fotograf: Kopia av Gävleborgs läns broliggare
Fotoår:
Bildnummer: bro-A-3
Förening: Forsa Sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats:
Teknik: inskannat s/v foto 8x11 cm
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera