Sök härTillbaka till start                                     Till Sockenbilder

Lpnr År Sida Bildtext (ibland förkortad eller förtydligad) Fotograf/tecknare Om bilden och det avbildade Artikelförfattare Artikeltitel
1 1921 2 Gamla komministergården i Ovanåker
 

 

 
Gamla Helsingegårdar. Gamla komministergården i Ovanåker
2 1921 4 Jan Erssen
 

 
Elf Norrbo (August Törnblom) Mitt första villebråd
3 1921 8 Parti av Änga, Arbrå
 

 
Wengelin, Erik Gustaf Arbråortens första bebyggande
4 1921 11 Bergvallen, originalträsnitt Engström, P.
 
P. L. Bergvallen
5 1921 16,5 Bondgård, Ovanåker, efter träsnitt Engström, P.
 

 

 
6 1921 17 Per-Arvidsgården, Ljusdal
 

 

 
Gamla Helsingegårdar. Per-Arvidsgården i Ljusdal
7 1921 20 Nattvardskalk, Njutångers kyrka
 

 
Bäckner, And. Altarbägaren i Njutångers kyrka
8 1921 21 Sundedhe sigill 1300-talet och Sigillum Communitatis Helsingicae
 

 
Wengelin, Erik Gustaf Helsinglands landskaps- och sockensigiller
9 1921 24 Gammal lobås vid Verasbacken i Ovanåker
 

 

 

 
10 1921 26 Runstenen i Malsta Olenius, Gunnar
 
Wengelin, Erik Gustaf Helsingerunor
11 1921 27 Runstenen på Hälsingtuna kyrkogård Olenius, Gunnar
 
Wengelin, Erik Gustaf Helsingerunor
12 1921 28 Arbrå kyrka
 

 

 
Hushållningssällskapets sommarmöte i Vallsta
13 1921 28 Landshövding Robert Hagen
 

 

 
Hushållningssällskapets sommarmöte i Vallsta
14 1921 30 Woxna gamla kyrka
 

 

 
Woxna gamla kyrka
15 1921 32 Inhuggning i en berghäll: Älvkarhed, Alfta
 

 

 
Inhuggning i en berghäll: Älfkarhed, Alfta
16 1921 38,5 Skogstjärn, efter träsnitt Engström, P.
 

 

 
17 1921 39 Skolmästargården i Fjäle
 

 

 
Gamla Helsingegårdar. Skolmästargården i Fjäle
18 1921 42 Trönö gamla kyrka
 

 
Wengelin, Erik Gustaf Något om Helsinglands kyrkor under katolska tiden
19 1921 44 Högs kyrka
 

 
Wengelin, Erik Gustaf Något om Helsinglands kyrkor under katolska tiden
20 1921 46 Klockstapel vid Högs kyrka
 

 
Wengelin, Erik Gustaf Något om Helsinglands kyrkor under katolska tiden
21 1921 47 S:t Anna med Maria och Jesusbarnet, skulptur Enångers kyrka
 

 
Wengelin, Erik Gustaf Något om Helsinglands kyrkor under katolska tiden
22 1921 49 Johan Gottlieb Gahn
 

 

 
Johan Gottlieb Gahn
23 1921 50 Per Stabbe tall i Norrbo socken Marcusson, O.
 

 
Sägner från Norrbo
24 1921 51 Fäbodvall, Över-Elmesbo, Ovanåker Olanders, N.
 
Asp, Pelle Våra gamla fäbodar
25 1921 52 Ödevall, Stassberg, Alfta
 

 
Asp, Pelle Våra gamla fäbodar
26 1921 56 Fru Bricken Gyllenhammar
 

 

 
Ovanåkers-spetsarna
27 1921 57 Kransasängsbonader
 

 

 
Ovanåkers-spetsarna
28 1921 57 Spetsarna Sverka, Jumpas, Parhans, Laröms, Pallas
 

 

 
Ovanåkers-spetsarna
29 1921 62,5 Ovanåkers kyrka och klockstapel, efter träsnitt Engström, P.
 

 

 
30 1921 63 Kämpens-gården i Bollnäs, Isbergska gården Säversta
 

 

 
Gamla Helsingegårdar. Kämpens-gården i Bollnäs
31 1921 70 Lappstugan i Bergsjö, före restaureringen Pettersson, P. J.
 
P. J. P. Lapparna i Helsingland
32 1921 75 E. G. Wengelin
 

 
Norin, P. Alb. Helsingeson - Fornforskare, om Erik Gustaf Wengelin
33 1921 79 Tennfluga gård i Emnebo, Ovanåker
 

 

 
Gammal stuga i Ovanåker
34 1921 84 Kransasängsbonad från Ovanåker med knypplade spetsar
 

 

 
Gammal hemslöjd
35 1921 86 Linbråknings- & skäktverk
 

 

 
Annons
36 1922 0,5 På kolbryggan, efter träsnitt Engström, P.
 

 

 
37 1922 1 Pallars i Långhed. Alfta Olanders, N.
 

 
Gamla Helsingegårdar. "Pallars" i Långhed. Alfta
38 1922 7 P. Engström Marcusson, O.
 
Norin, P. Alb. En helsingekonstnär. Om P. Engström, Edsbyn
39 1922 12 Stenyxor från Alfta och Ovanåker Andersson, Agnes
 

 
Två stenåldersfynd
40 1922 17 Snälls gården, Långhed, Alfta, loftsbyggning Andersson, Agnes
 

 
En försvunnen byggnadsstil
41 1922 24,5 Runstenen å Kyrkön, Järvsö samt en flicka i sockendräkten
 

 

 

 
42 1922 25 Bro gården i Edsbyn nr 23 Marcusson, O.
 

 
Gamla Helsingegårdar. "Bro" gården i Edsbyn
43 1922 30 Brokvist från Järvsö
 

 
Asp, Pelle Något om allmogekonst
44 1922 32 Noter Helsingesången, ord av Arthur Engberg
 

 
Engberg, Arthur Helsingesången
45 1922 33 Färila kyrka, teckning, gamla kyrkan före 1883
 

 
Lundh, L. L. Fanns det människor i Färila under stenåldern
46 1922 35 Faxaholm, teckning Engelke, V.
 
Wengelin, Erik Gustaf Faxehus II
47 1922 36 Grundritning till Faxehus 1749, F. A. v. Rehausen
 

 
Wengelin, Erik Gustaf Faxehus II
48 1922 40 Svabensverk, allén från kyrkan till herrgården
 

 
Z. Svabensverk
49 1922 42 Bollnässtugan på Knubbacken, Herte
 

 
Hertzell, P. En skoldag i Skansens Bollnässtuga
50 1922 43 Bryggstuga på Knubbacken, Herte
 

 
Hertzell, P. En skoldag i Skansens Bollnässtuga
51 1922 48,5 Älg och hund, efter träsnitt Engström, P.
 

 

 
52 1922 49 Norrgår'n, Västerby, Rengsjö
 

 

 
Gamla Helsingegårdar. Gårdsinteriör: Vesterby, Rengsjö
53 1922 54 Borg, Norrala, ritning
 

 
H. M. M-n Befästningen Borg
54 1922 57 Skogsvy
 

 
Wallman, Maria Din hembygd, dikt
55 1922 58 Brudpar från Delsbo
 

 
Hansson, Nils, Berga, Rengsjö Ett bondbröllop i helsingebygd för 50 ā 100 år sedan
56 1922 63 Minnesstenen i Snasen över soldaten 107 Jonas Borg
 

 

 
Till Färilasoldaten Borgs minne
57 1922 67 Båthus norra Hälsingland
 

 

 

 
58 1922 72,5 S:t Staffan teckning Fröberg, John
 

 

 
59 1922 73 Munka, Skålsjön, Alfta södra finnskog, efter etsning Fröberg, John
 

 
Gamla Helsingegårdar. "Munka" i Skålsjö, Alfta södra finnskog
60 1922 78 S:t Staffan efter etsning Fröberg, John
 
E. S. Julfirande i forna dagar. Staffansritten
61 1922 81 Ovanåkers kyrka och prästgård på 1850-talet
 

 
Hajten Verser afsjungne, när Ofvanåkers Nya Sten Kyrka invigdes den 8 Julii 1758
62 1922 84 Ovanåkers hembygdsmuseum
 

 

 
Ovanåkers gammalgård
63 1922 85 Ovanåkers hembygdsmuseum, vardagsstugan
 

 

 
Ovanåkers gammalgård
64 1922 86 Ovanåkers hembygdsmuseum, del av fornsalen
 

 

 
Ovanåkers gammalgård
65 1923 0,5 Snötyngd skog, efter träsnitt Engström, P.
 

 

 
66 1923 1 Gammal gård från Hällbo, Bollnäs
 

 

 
Gamla Helsingegårdar. Gammal gård från Hällbo, Bollnäs
67 1923 4 Herrgården vid Woxna bruk, väggmålning i krita å Woxna herrgård
 

 

 
Ett besök på Woxna för 150 år sedan, bröderna Gahn
68 1923 6 Masugnen vid Övre Hammaren, Woxna Bruk, enligt väggmålning i krita å Woxna herrgård
 

 

 
Ett besök på Woxna för 150 år sedan, bröderna Gahn
69 1923 11 Vakastenen på Gumbacke
 

 
Walter, Fr. Winblad von Vakastenen på Gumbacke
70 1923 13 Vakastenen på Gumbacke
 

 
Walter, Fr. Winblad von Vakastenen på Gumbacke
71 1923 16 Höstbodarna, Bollnäs, kvarn från 1759 Lindberg, Per
 

 
Kvarn från 1759
72 1923 19 Höstbodarna, Bollnäs, såg från 1658 Lindberg, Per
 

 
Såg från 1658
73 1923 20 Teckning av klosterruinen på Digerkölen 1825
 

 
Lundh, L. L. Från munkarnas tid i helsingeskog
74 1923 24,5 Delsboyngling, efter oljemålning Hillgren, Bror
 

 

 
75 1923 25 Woxna Herrgård
 

 

 
Gamla Helsingegårdar. Woxna Herrgård
76 1923 30 Ovanåkersdräkten, brudgumsdräkt
 
Nordiska Museet Norin, P. Alb. Några anteckningar om den gamla Ofvanåkersdräkten
77 1923 31 Ovanåkersdräkten, ungdomar
 

 
Norin, P. Alb. Några anteckningar om den gamla Ofvanåkersdräkten
78 1923 35 Bygges stuga å Pervallen, Järvsö
 

 
Walter, Fr. Winblad von Per-Vallen, Järvsö
79 1923 39 Fyndplatsen vid Kalvsjön, Järvsö
 

 
Walter, Fr. Winblad von Ett stenåldersfynd i Järvsö
80 1923 45 Fäbod, parti från Öjung, Arbrå, fjällkor
 

 

 
Fäbod i Undersvik
81 1923 48,5 Betande älgar, efter träsnitt Engström, P.
 

 

 
82 1923 49 Mångs i Knåda, Ovanåker
 

 

 
Gamla Helsingegårdar. "Mångs" i Knåda. Ofvanåker
83 1923 54 Nordiska museet och dess första byggnad, Arthur Hazelius, Gustaf Upmark
 

 

 
En svensk kulturgärning som jubilerar, Nordiska museet
84 1923 61 Utgrävningar Ohnbacken, Bollnäs
 

 

 
Byggnadsgrund från hednatiden på Ohnbacken i Bollnäs
85 1923 67 Björnsax
 

 
Norin, P. Alb. Fångstredskap för jakt i äldre tider
86 1923 68 Lo-bås
 

 
Norin, P. Alb. Fångstredskap för jakt i äldre tider
87 1923 69 Rävaklyssen och mårdstock
 

 
Norin, P. Alb. Fångstredskap för jakt i äldre tider
88 1923 72,5 Kolarkoja efter träsnitt Engström, P.
 

 

 
89 1923 73 Gamla gillestugan i Forsa, Hälsingland
 

 

 
Gamla Helsingegårdar. Gamla gillestugan i Forssa, Helsingland
90 1923 77 Vinterbild från Forneby-vallen, Arbrå
 

 

 

 
91 1923 81 Gammal mangårdsbyggnad från Delsbo, flyttad till Köpmanberget i Hudiksvall
 

 

 

 
92 1923 89 Pehr Larsson Grufman, Margareta Sigfridsdotter, målning i Voxna Hult, Sven
 
Mattsson, Otto Några anteckningar ur en gammal kyrkbok.
93 1923 91 Vinter i Hälsingeskog
 

 

 

 
94 1923 95 Gammal brokvist från Rengsjö
 

 

 
Gammal brokvist från Rengsjö
95 1924 0,5 Kolkörare, efter träsnitt Engström, P.
 

 

 
96 1924 1 Rehnshammars gård i Bollnäs
 

 

 
Gamla Helsingegårdar. Rehnshammars gård i Bollnäs
97 1924 4 Interiör från Bollnäs hembygdsmuseum
 

 
J. J-n Bollnäs hembygdsmuseum
98 1924 7 Interiör från Bollnäs hembygdsmuseum
 

 
J. J-n Bollnäs hembygdsmuseum
99 1924 9 Hanebo kyrka före restaureringen 1662, teckning
 

 
W. J-n Hanebo
100 1924 12 Kransågning
 

 

 
Kransågning
101 1924 13 Lobonäs såg 1923 sågmästaren Jonsson och hans hustru
 

 

 
Husbehovssågen vid Lobonäs
102 1924 17 Utsikt över Bergviken från kyrkoruinen i Skog
 

 

 
Ett 600-årsminne
103 1924 24,5 Forsen, efter träsnitt Engström, P.
 

 

 
104 1924 25 Backa gård i Edsbyn 1873
 

 

 
Gamla Helsingegårdar. Backa gård i Edsbyn år 1873
105 1924 27 Nicolaus Magni Celcius
 

 
Norin, P. Alb. Nicolaus Magni Celcius
106 1924 30 Vy över Edsbyn omkring 1870
 

 

 

 
107 1924 33 De gamla, målning Engström, P.
 
W. J-n Kraftgubbar
108 1924 36 Ljusnan från Hårgaberget
 

 
W. J-n Ljusnan
109 1924 41 Voxna hembygdsgård
 

 
Mattsson, Otto Woxna hembygdsförenings stuga och samlingar
110 1924 42 Voxna hembygdsgård, interiör
 

 
Mattsson, Otto Woxna hembygdsförenings stuga och samlingar
111 1924 43 Jättesten
 

 

 
Sagor och sägner
112 1924 48,5 Spelande tjädertupp, efter träsnitt Engström, P.
 

 

 
113 1924 49 Snickars i Ovanåker
 

 

 
Gamla Helsingegårdar. Snickars i Ofvanåker
114 1924 53 Gymåsberget
 

 
Mattsson, Otto Ett 200-årsminne. Några anteckningar om Gymås gruvor i Voxna
115 1924 55 Varpen vid stora gruvan (konstgruvan) i Gymåsberget
 

 
Mattsson, Otto Ett 200-årsminne. Några anteckningar om Gymås gruvor i Voxna
116 1924 66 Masugnsruinen vid Östra Hammaren, Voxna, Johan Boman, Karl Jernberg, Per Woxblom, Joh. Boander
 

 
Mattsson, Otto Från Voxna bruk i äldre tid
117 1924 72,5 Stjärna över bondgård, teckning
 

 

 

 
118 1924 73 En ödegård
 

 
Norin, P. Alb. Gamla Helsingegårdar. En ödegård
119 1924 76 Hjulbåtarna Bergviken och Christian, teckning 1924
 

 
W. J-n Gamla färdevägar från Söderhamn till Bollnäs
120 1924 81 Fanjunkare Fredrik Winblad von Walter
 

 
Norin, P. Alb. En helsinge. Om Fanjunkare Fredrik Winblad von Walter
121 1934 1 Humble, Nils C. Ur ett släktgårdsarkiv
 

 

 
122 1934 2 Kronprinsparet i Hälsingland, dellborna med dräktutställningsfanan
 

 

 

 
123 1934 2 Kronprinsparet i Hälsingland, i kyrkporten Ljusdal
 

 

 

 
124 1934 2 Kronprinsparet i Hälsingland, På gården Karls i Bondarv, Järvsö
 

 

 

 
125 1934 2 Kronprinsparet i Hälsingland, Skogs kyrkoruin
 

 

 

 
126 1934 2 Kronprinsparet i Hälsingland, hälsning vid landskapsgränsen, Lingbo
 

 

 

 
127 1934 2 Kronprinsparet i Hälsingland, utanför kyrkan Arbrå
 

 

 

 
128 1934 5 Prosten Olof Broman, målning
 

 
Fallgren, Erik Prosten Broman och hans Glysisvallur
129 1934 23 Gevär från Söderhamns Faktori
 
Söderhamns Museum Steckzén, Birger Om Söderhamns gevärsfaktori
130 1934 48 Salpeterlada, Nordanå, Alfta
 

 
Ohlsson, Johan Salpeterskatt och -tillverkning i forna dagars Alfta
131 1934 53 Bricken Gyllenhammar
 

 
Humbla, Philibert En kulturgärning, om Bricken Gyllenhammar
132 1934 55 Vävstugan på Sundsåker, Bollnäs
 

 
Humbla, Philibert En kulturgärning, om Bricken Gyllenhammar
133 1934 61 Brita Persdotter Olsson "Mor Brita" 1934
 

 
Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
134 1934 63 Karta över Arbrå
 

 
Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
135 1934 65 Byn Bogården med gården Låkene, Arbrå
 

 
Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
136 1934 66 Särk av linne med rynkärm
 
Marta Rodell, Arbrå Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
137 1934 67 Särk av linne med rynkärm, detalj
 
Marta Rodell, Arbrå Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
138 1934 68 Särk av linne med rak ärm
 
Nordiska Museet Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
139 1934 69 Brudsärk
 
Brita Olsson, Arbrå Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
140 1934 70 Livklädning av ylle
 

 
Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
141 1934 71 Livklädning av ylle, ryggsida
 
Karin Schön, Arbrå Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
142 1934 72 Livstycke av mönstrat ylle
 
Nordiska Museet Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
143 1934 73 Förkläde av vitt linne med rosa och blå ränder
 
Brita Olsson, Arbrå Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
144 1934 74 Halskläde av skirt bomullstyg
 
Brita Olsson, Arbrå Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
145 1934 75 Schal av svart och brun ylledamast
 
Brita Olsson, Arbrå Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
146 1934 75 Schal av svart ylledamast med blått mönster
 
Brita Olsson, Arbrå Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
147 1934 76 Mössa av svart mönstrat siden och dito band krusstycke med bred udd
 
Nordiska Museet Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
148 1934 76 Mössa av mörkblått mönstrat siden med brokigt sidenband spetsstycke
 
Nordiska Museet Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
149 1934 77 Mössa av mönstrat brunt siden med brokigt sidenband
 
Nordiska Museet Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
150 1934 77 Mössa sorgmössa av slätt svart siden och dito band, slätt stycke "skostycke"
 
Nordiska Museet Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
151 1934 78 Stycke smaluddstycke
 
Arbrå fornhem Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
152 1934 78 Strykband
 
Nordiska Museet Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
153 1934 79 Mössa av tryckt bomullstyg och halvsiden "finka = klisterfinka"
 
Nordiska Museet Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
154 1934 80 Huvudkläde
 
Nordiska Museet Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
155 1934 81 Huvudduk
 
Brita Olsson, Arbrå Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
156 1934 81 Luva
 
Arbrå fornhem Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
157 1934 83 Skor av svart läder med silverspännen, kjolsäck av svart vadmal med applikationsbroderi i färger, lommor
 
Nordiska Museet Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
158 1934 85 Brudnäsduk
 
Marta Jonsson, Ängeslund, Arbrå Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
159 1934 86 Tröja och kjol av svart ylle
 
Nordiska Museet Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
160 1934 87 På väg till kyrkan storböndagen
 

 
Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
161 1934 88 Klädning av svart ylle
 
Nordiska Museet Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
162 1934 89 Flicka klädd till dans
 

 
Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
163 1934 92 Högtidsdräkt för flickor
 

 
Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
164 1934 93 Klädsel för flicka på helgernas annandagar
 

 
Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
165 1934 96 Klädsel för flicka söndag före helg
 

 
Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
166 1934 97 Klädsel för gift kvinna söndag före helg
 

 
Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
167 1934 100 Sorgdräkt utomhus
 

 
Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
168 1934 101 Sorgdräkt inne i kyrkan
 

 
Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
169 1934 103 Mössa av blommigt halvsiden
 
Nordiska Museet Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
170 1934 104 Skjorta av linne
 
Märta Rodell, Arbrå Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
171 1934 105 Skjorta av linne, detalj
 
Märta Rodell, Arbrå Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
172 1934 106 Knäbyxor
 
Nordiska Museet Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
173 1934 107 Väst av svart bottnat randigt ylle
 
Nordiska Museet Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
174 1934 108 Rock av brun vadmal
 
Nordiska Museet Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
175 1934 109 Rock av brun vadmal, bakifrån
 
Nordiska Museet Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
176 1934 110 Mössa av brunsvart läder
 

 
Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
177 1934 110 Röd stickad mössa "gubbmössa"
 
Arbrå fornhem Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
178 1934 110 Detalj av tyg till klädning
 
Nordiska Museet Dahlin, Ingrid Folkligt dräktskick i Arbrå
179 1934 111 Härd i boplats nr 6 Lillrösten
 

 
Tinnberg, Knut Stenåldersboplatser i Alfta
180 1937 1 omslagsbild ?
 

 

 

 
181 1937 19 Kista från Änga nr 3 Bjuråker
 
Nordiska Museet Svensson, Sigfrid Kistan från Bjuråker
182 1937 20 Kista från Änga nr 3 Bjuråker, detalj, framsidans övre vänstra hörn
 
Nordiska Museet Svensson, Sigfrid Kistan från Bjuråker
183 1937 21 Detalj av lock från Lillhärdals socken, Härjedalen
 
Nordiska Museet Svensson, Sigfrid Kistan från Bjuråker
184 1937 22 Skrin från Arbrå socken
 
Nordiska Museet Svensson, Sigfrid Kistan från Bjuråker
185 1937 22 Skrin från Delsbo socken
 
Nordiska Museet Svensson, Sigfrid Kistan från Bjuråker
186 1937 23 Ringkors på runsten från Grinda, Södermanland, teckning
 

 
Svensson, Sigfrid Kistan från Bjuråker
187 1937 23 Ornament på skrinet från Delsbo
 

 
Svensson, Sigfrid Kistan från Bjuråker
188 1937 23 Ringkors på runsten från Turinge, Södermanland, teckning
 

 
Svensson, Sigfrid Kistan från Bjuråker
189 1937 24 Servett med "Sveriges Wapen"
 

 
Thorman, Elisabeth Duktyger i damast från Flors manufaktur
190 1937 26 Servett tillhörande konung Adolf Fredriks kröningsduktyg
 

 
Thorman, Elisabeth Duktyger i damast från Flors manufaktur
191 1937 27 Servett med Jahn Svedenstjernska vapnen
 

 
Thorman, Elisabeth Duktyger i damast från Flors manufaktur
192 1937 30 Duk med "Sveriges Wapen"
 

 
Thorman, Elisabeth Duktyger i damast från Flors manufaktur
193 1937 31 Duk vävd för konung Carl XIV Johan
 

 
Thorman, Elisabeth Duktyger i damast från Flors manufaktur
194 1937 93 Forssa gillestuga Forsa Forsbergs foto Näsviken
 
Jonzon, Israel Forssa Gillestuga
195 1937 102 Östra stigporten vid Trönö gamla kyrka
 

 
Jonzon, Israel Forssa Gillestuga
196 1937 104 Protokoll 1673
 

 
Hanzén, J. J:son Om häxprocesser i Hälsingland
197 1937 105 Protokoll 1673
 

 
Hanzén, J. J:son Om häxprocesser i Hälsingland
198 1937 120 Hamnäs nr 2, Skog, Hamnäsberget
 

 
Humble, Nils C. Ur ett släktgårdsarkiv
199 1947 1 En rya i Bergsjö Östlund, Manne
 

 

 
200 1947 20 Öppna hagmarker, Fjäle, Bollnäs
 

 
Jonzon, Bror Min barndoms Hälsingland
201 1947 21 Björkhagen vid Bollnäs komministergård
 

 
Jonzon, Bror Min barndoms Hälsingland
202 1947 26 Längs skogsvägen Färila-Edsbyn ligger Lindsta fäbodar
 

 
Jonzon, Bror Min barndoms Hälsingland
203 1947 27 Utsikt över den fiskrika Lindstasjön
 

 
Jonzon, Bror Min barndoms Hälsingland
204 1947 33 Modell av storbåt i Hälsinglands museum
 

 
Humbla, Philibert Storbåten, hälsingekustens strömmingshaxe
205 1947 37 Modell av storbåt uppmätningsritning, strömmingshaxe
 

 
Humbla, Philibert Storbåten, hälsingekustens strömmingshaxe
206 1947 42 "liksom man då det bland ädel frukt växer nässlor, tistlar och törne" teckning Östlund, Manne
 
Viksten, Albert Något om hälsingarnas kynne
207 1947 43 Timmerslott, teckning Östlund, Manne
 
Viksten, Albert Något om hälsingarnas kynne
208 1947 53 Minnessten över Celsiernas stamfader, rest 1924, Höjen, Ovanåker
 

 
Wallén, Gunnar Celsierna och Celsiusnamnet
209 1947 59 Celcius gravhäll i mittgången i Gamla Uppsala kyrka
 

 
Wallén, Gunnar Celsierna och Celsiusnamnet
210 1947 64 Professor Magnus Celcius, oljemålning
 
Svenska Porträttarkivet, Nationalmuseum Wallén, Gunnar Celsierna och Celsiusnamnet
211 1947 71 Mohed 1893 manskapsbarackerna, tvätthusen, marketenterierna, Lillklitten
 

 
Liander, Arvid Lägerlivet vid Mohed på 1880-talet
212 1947 76 Kommendering att dra bort pissoarernas innehåll i "diligensen"
 

 
Liander, Arvid Lägerlivet vid Mohed på 1880-talet
213 1947 77 Kammarskjutningsbanan
 

 
Liander, Arvid Lägerlivet vid Mohed på 1880-talet
214 1947 85 Midsommarfirande på Mohed omkring 1904
 

 
Liander, Arvid Lägerlivet vid Mohed på 1880-talet
215 1947 89 Biskop Lars Landgren
 

 
Post, Georg von Lars Landgren som kulturminnesvårdare
216 1947 97 Kommunalordföranden Anders Andersson i Hå, Bollnäs med familj
 

 
Lundman, Bertil Folktyp och härstamning i det inre Hälsingland
217 1947 100 Fru från Ovanåker av tröndetyp
 

 
Lundman, Bertil Folktyp och härstamning i det inre Hälsingland
218 1947 101 Ovanåkersmän av tröndetyp
 

 
Lundman, Bertil Folktyp och härstamning i det inre Hälsingland
219 1947 109 Stortrollet och hans käring, alias riksspeleman Jon Erik Öst med maka Ester
 

 
Orgård, P. L. Stortrollet och hans käring
220 1947 112 Jon Erik Öst teckning Sahlin, Paul
 
Orgård, P. L. Stortrollet och hans käring
221 1947 119 Jon Erik Öst fiskar harr i en fors ej långt från stugan i Meselefors
 

 
Orgård, P. L. Stortrollet och hans käring
222 1947 125 Altarduksspets till Bjuråkers kyrka, komponerad och knypplad av Ruth Hansén, Delsbo 1934
 

 
Hansén, Ruth Delsboknypplingen - en förnämlig handaslöjd
223 1947 126 Svartluvaspets
 

 
Hansén, Ruth Delsboknypplingen - en förnämlig handaslöjd
224 1947 127 Spetshjärtan
 

 
Hansén, Ruth Delsboknypplingen - en förnämlig handaslöjd
225 1947 128 Spetshjärtan med kläppfrans
 

 
Hansén, Ruth Delsboknypplingen - en förnämlig handaslöjd
226 1947 143 Interiör från Bergsjö hembygdsgård
 

 

 
Notiser från föreningarna
227 1947 161 Kungsgården med gästgivargården och Vasamonumentet 1809, teckning Bladh, Carl Edvard, Närpes, Österbotten Ur "Minnen från Finska kriget 1808-1809" 1849
 
Notiser från föreningarna
228 1947 163 Kerstin Törnberg vid vävstolen, Ovanåker
 

 

 
Notiser från föreningarna
229 1947 167 1700-talsgård från Söderala, teckning 1945
 

 

 
Notiser från föreningarna
230 1947 169 Byggmästare Anders Nisser, Söderhamn 1872-1945
 

 

 
Notiser från föreningarna
231 1947 171 Kommunalordföranden Erik Jonsson, Undersvik, 1927 målning Damm, Bertil Undersviksgården
 
Notiser från föreningarna
232 1948 1 Motiv från väggmålning i Järvsö Östlund, Manne
 

 

 
233 1948 9 Karta över Eksholmen, Långrösten, Alfta
 

 
Enqvist, Arvid Två västhälsingska stenåldersfynd
234 1948 11 Grönstensyxor från Eksholmen, Långrösten, Alfta
 
Alfta hembygdsför. saml. Enqvist, Arvid Två västhälsingska stenåldersfynd
235 1948 13 Trindyxa och Lihyltyxa från Eksholmen, Långrösten, Alfta
 
Arbrå hembygdsför. saml. Enqvist, Arvid Två västhälsingska stenåldersfynd
236 1948 17 Stenyxor från Rävabergstäkten, Västra Edsbyn, Ovanåker
 

 
Enqvist, Arvid Två västhälsingska stenåldersfynd
237 1948 21 Hälsingtuna kyrka
 

 
Berthelson, Berthel Hälsingtuna kyrkas äldsta historia
238 1948 23 Hälsingtuna kyrka, schematisk kopia av teckning i Glysisvallur
 

 
Berthelson, Berthel Hälsingtuna kyrkas äldsta historia
239 1948 25 Hälsingtuna kyrka sannolik plan
 

 
Berthelson, Berthel Hälsingtuna kyrkas äldsta historia
240 1948 27 Hälsingtuna kyrka parti av valven
 

 
Berthelson, Berthel Hälsingtuna kyrkas äldsta historia
241 1948 30 Arbrå prästgård
 

 
Gawell-Blumenthal, Ida Hembygdsminnen
242 1948 31 Delsbostintan och Jonas Pettersson
 

 
Gawell-Blumenthal, Ida Hembygdsminnen
243 1948 41 Karta dialektgränser Hälsingland
 

 
Hedblom, Folke Om hälsingarnas språk
244 1948 43 Karta dialektgränser Hälsingland
 

 
Hedblom, Folke Om hälsingarnas språk
245 1948 47 Karta dialektgränser Hälsingland
 

 
Hedblom, Folke Om hälsingarnas språk
246 1948 49 Karta dialektgränser Hälsingland
 

 
Hedblom, Folke Om hälsingarnas språk
247 1948 57 Noter Lurvisa efter Anna-Greta Åkerström, Bergsjö
 

 
Widholm, Signe Gamla hälsingevisor
248 1948 61 Noter Messmörsvisa efter Brita Kajsa Lindeberg, Gränsfors
 

 
Widholm, Signe Gamla hälsingevisor
249 1948 63 Noter Vaggvisa efter Gölin Persdotter, Vade, Bergsjö
 

 
Widholm, Signe Gamla hälsingevisor
250 1948 69 Olaus Petri demonstrerar anatomiskt Sveriges plats på jordklotet, ur Atlanticans atlasband
 

 
Wallén, Gunnar När paradis och helvete låg i Hälsingland
251 1948 75 Detalj av Rudbecks karta över mellersta Sverige, i Atlanticans Atlasband
 

 
Wallén, Gunnar När paradis och helvete låg i Hälsingland
252 1948 79 Ljusnan i trakten av Ljusdal Lidman, Hans
 
Wallén, Gunnar När paradis och helvete låg i Hälsingland
253 1948 91 Mickels-Olle, den siste finsktalande i Hamra, Orsa finnmark, 1801-1882
 

 
Gothe, Richard Om finnarna i nordvästra Hälsingland
254 1948 94 Oluf Tresks karta 1639 Gudhsiö i Ljusdal
 

 
Gothe, Richard Om finnarna i nordvästra Hälsingland
255 1948 95 Oluf Tresks karta 1639 Wåssiö i Ljusdal
 

 
Gothe, Richard Om finnarna i nordvästra Hälsingland
256 1948 101 L. P. Esbjörn
 

 
Rönnergård, Sam Hälsingepionjärer i Mississippidalen
257 1948 105 Skolhuset på Superior St. Chicago, teckning
 

 
Rönnergård, Sam Hälsingepionjärer i Mississippidalen
258 1948 111 Johan Erik Olsson Lim-Johan
 
Lidman, Hans, Humbla, Philibert Lim-Johan
259 1948 113 Målning Duva och gumma Lim-Johan
 
Lidman, Hans, Humbla, Philibert Lim-Johan
260 1948 117 Målning Kaffedrickning Lim-Johan
 
Lidman, Hans, Humbla, Philibert Lim-Johan
261 1948 118 Målning Landskap med bro Lim-Johan
 
Lidman, Hans, Humbla, Philibert Lim-Johan
262 1948 119 Målning Landskap med ångbåt Lim-Johan
 
Lidman, Hans, Humbla, Philibert Lim-Johan
263 1948 121 Målning Villa i trädgård Lim-Johan
 
Lidman, Hans, Humbla, Philibert Lim-Johan
264 1948 123 Målning Fåglar i träd Lim-Johan
 
Lidman, Hans, Humbla, Philibert Lim-Johan
265 1948 126 Ramsjö från kyrkan, Hockeln Åskag, Paul
 
Åskag, Paul Strövtåg i markerna
266 1948 127 Februaridag i Ramsjö Åskag, Paul
 
Åskag, Paul Strövtåg i markerna
267 1948 134 Väggmålning från Bygge, Bergsjö (?)
 

 

 
Notiser från föreningarna
268 1948 155 Staffans stupa 1689 enligt Örnhjelm, akvarell 1763 och nutida
 

 

 
Notiser från föreningarna
269 1948 159 Fornborg vid Djupa, Segersta, teckning
 

 

 
Notiser från föreningarna
270 1948 163 Voxna hembygdsgård
 

 

 
Notiser från föreningarna
271 1949 1 Motiv från bonaden i Skog Östlund, Manne
 

 

 
272 1949 8 Söderalaflöjeln
 

 
Arne, T. J. Om Söderalaflöjeln
273 1949 9 Söderalaflöjeln
 

 
Arne, T. J. Om Söderalaflöjeln
274 1949 12 Källungeflöjeln, Gotland
 

 
Arne, T. J. Om Söderalaflöjeln
275 1949 13 Källungeflöjeln, Gotland
 

 
Arne, T. J. Om Söderalaflöjeln
276 1949 17 Trönö gamla ödekyrka
 

 
Englund, Elsa Minnen från Nathan Söderbloms ungdom
277 1949 19 Familjen Söderblom i Norrala prästgård 1890. Johan, Sofie, Elsa, Nathan, Jonas Söderblom, Hanna
 

 
Englund, Elsa Minnen från Nathan Söderbloms ungdom
278 1949 21 Syskonen Söderblom vid faderns grav på Norrala kyrkogård 1923
 

 
Englund, Elsa Minnen från Nathan Söderbloms ungdom
279 1949 25 Karta, Nordmyra, Njutånger
 

 
Floderus, Erik Ett träbeläte från Njutånger
280 1949 27 Föremål av trä med skulpterat ansikte, funnet 1900 i en myr vid Nordmyra, Njutånger
 

 
Floderus, Erik Ett träbeläte från Njutånger
281 1949 32 Ur 1552 års rulla över Norrlands krigsfolk
 

 
Wickberg, Erik Hälsinge regementes uppkomst
282 1949 33 Ur 1552 års rulla över Norrlands krigsfolk, Segersta, Hanebo
 

 
Wickberg, Erik Hälsinge regementes uppkomst
283 1949 41 Greve Gustaf Horn af Björneborg, målning
 
Svenskt Porträttarkiv, Nationalmuseum Wickberg, Erik Hälsinge regementes uppkomst
284 1949 47 Greven och kammarherren Joachim A:son Brahe
 
Svenskt Porträttarkiv, Nationalmuseum Wickberg, Erik Hälsinge regementes uppkomst
285 1949 51 Selkrokstyper i Hälsingland, teckning Modén, Arne
 
Modén, Arne Selkrokstyper i Hälsingland
286 1949 52 Selkrok Järvsö-typ
 

 
Modén, Arne Selkrokstyper i Hälsingland
287 1949 53 Järvsö-lokor
 

 
Modén, Arne Selkrokstyper i Hälsingland
288 1949 54 Selkrok Järvsö-typ i järn
 

 
Modén, Arne Selkrokstyper i Hälsingland
289 1949 55 Selkrok Delsbo-typ
 

 
Modén, Arne Selkrokstyper i Hälsingland
290 1949 56 Selkrok Färila-typ
 

 
Modén, Arne Selkrokstyper i Hälsingland
291 1949 57 Selkrok Bjuråkers-typ
 

 
Modén, Arne Selkrokstyper i Hälsingland
292 1949 57 Selkrok Forsa-typ
 

 
Modén, Arne Selkrokstyper i Hälsingland
293 1949 58 Selkrok Daniel i lejongropen
 

 
Modén, Arne Selkrokstyper i Hälsingland
294 1949 59 Selkrok från Delsbo 1758
 

 
Modén, Arne Selkrokstyper i Hälsingland
295 1949 59 Selkrok från norra Hälsingland
 

 
Modén, Arne Selkrokstyper i Hälsingland
296 1949 59 Selkrok Bollnäs-typ
 

 
Modén, Arne Selkrokstyper i Hälsingland
297 1949 60 Sellokor från Hälsingtuna
 

 
Modén, Arne Selkrokstyper i Hälsingland
298 1949 65 Ljusnan vid Färila Lidman, Hans
 
Wallén, Gunnar Reseanteckningar från Hälsingland
299 1949 69 Laforsen, norra fallet Lidman, Hans
 
Wallén, Gunnar Reseanteckningar från Hälsingland
300 1949 73 Järvsö kyrka Lidman, Hans
 
Wallén, Gunnar Reseanteckningar från Hälsingland
301 1949 75 Afton vid Dellen Lidman, Hans
 
Wallén, Gunnar Reseanteckningar från Hälsingland
302 1949 79 Gamla landsvägen mellan Ovanåker och Edsbyn Lidman, Hans
 
Wallén, Gunnar Reseanteckningar från Hälsingland
303 1949 81 Gästgivaren Öman, Myskje, Mo, målning Blombergsson, Albert Hälsinglands Museum Wallén, Gunnar Reseanteckningar från Hälsingland
304 1949 85 Svabensverk med den nybrutna landsvägen Falun-Alfta
 

 
Ohlsson, Johan Svabensverks bruk
305 1949 89 Den gamla rostugnen vid Svabensverk
 

 
Ohlsson, Johan Svabensverks bruk
306 1949 93 Ungdomsporträtt av Gustaf de Ron, 1797 Breda, Carl Fredrik von Nationalmuseum Ohlsson, Johan Svabensverks bruk
307 1949 97 Brukspatron Jecques (Jacob) de Ron, efter målning 1852 Lindegren, Amalia
 
Ohlsson, Johan Svabensverks bruk
308 1949 100 Svabensverk herrgård
 

 
Ohlsson, Johan Svabensverks bruk
309 1949 101 Arbetarbostäder vid Svabensverk
 

 
Ohlsson, Johan Svabensverks bruk
310 1949 105 Lusthus vid Svabensverk herrgård
 

 
Ohlsson, Johan Svabensverks bruk
311 1949 107 Parti från Svabensverk, oljemålning 1869 Cantzler, Axel Gävle Museum Ohlsson, Johan Svabensverks bruk
312 1949 111 Riksspelmannen Pelle Schenell
 

 
Ålander, Ernst Pelle Schenell
313 1949 120 Noter, vals 1910 av Pelle Schenell
 

 
Ålander, Ernst Pelle Schenell
314 1949 121 Noter, Trollens brudmarsch 1907 av Pelle Schenell
 

 
Ålander, Ernst Pelle Schenell
315 1949 129 Pelle Schenell och Sven Kjellström spelar fiol 1945
 

 
Ålander, Ernst Pelle Schenell
316 1949 141 En grupp skandinaviska krigsfångar under boerkriget 1899-1900 i det engelska fånglägret på S:t Helena, Pontus A. Andersson, Göteborg, Hans Pieter Eliasson, Göteborg, Sven Erik Werner, Vara, Wilhelm Stolze, Göteborg, John Alfred Andersson, Göteborg, Carl E. Mellquist, Bollnäs, John A. Eklund, Söderhamn, Johan Emil Svensson, Göteborg, John Söderström, Gotland, Otto Backman, Helge Fägerskiöld, Jan Nyman, Oravais, Finland
 

 
Hallarp, Hans Några anteckningar om hälsingar i främmande land II
317 1949 147 Gustavia på S:t Barthélémy teckning 1860-talet ur Ny Ill. Tidn.
 

 
Hallarp, Hans Några anteckningar om hälsingar i främmande land II
318 1949 151 Ugnen vid Fagernäs, Arbrå
 

 

 
Notiser från föreningarna
319 1949 152 Takmålning från "Anens" i Älgered, Bergsjö
 

 

 
Notiser från föreningarna
320 1949 160 Konstnären Axel Erdmann i Järvsö
 

 

 
Notiser från föreningarna
321 1949 167 Stugan i Styvje, Norrala, förr ägd av Jon Svensson, Himlaprinsen
 

 

 
Notiser från föreningarna
322 1949 169 Förstugukvist från 1830-talet i Utegården, Västerby, Rengsjö
 

 

 
Notiser från föreningarna
323 1949 173 Mickels smedjas kvarstående murstock av natursten, Dalsjöbyn, Undersvik
 

 

 
Notiser från föreningarna
324 1949 179 Oscar Wallner
 

 

 
Hälsingar i förskingringen
325 1950 1 Motiv från ornerad bräda, Norrbo kyrka Östlund, Manne
 

 

 
326 1950 8 Förgyllda bronsknappar och tygrester
 

 
Modén, Arne Den äldre Bostagraven
327 1950 9 Ärmlinning med förgyllda silverknappar ur Eveböfyndet på Vestlandet, Norge
 

 
Modén, Arne Den äldre Bostagraven
328 1950 10 Bronssölja med röd emaljinläggning, delar av bältesbeslag med ringar av brons, bronspincett med spår av förgyllning
 

 
Modén, Arne Den äldre Bostagraven
329 1950 11 Järnkniv, delar av järnsax, fragment av järnsvärd, spjutspets av järn
 

 
Modén, Arne Den äldre Bostagraven
330 1950 12 Bronsfragment ornerat med koncentriska halvcirklar, fragment av tunt bronsbleck
 

 
Modén, Arne Den äldre Bostagraven
331 1950 13 Del av botten till spånask
 

 
Modén, Arne Den äldre Bostagraven
332 1950 15 Emil Sjögren
 

 
Kjellström, Sven Minnen från konsertresor i hälsingebygden
333 1950 17 Sven Kjellström
 

 
Kjellström, Sven Minnen från konsertresor i hälsingebygden
334 1950 20 Plan av Ystegårn, Hillsta, Forsa
 

 
Stoye, Margit Några drag ur hälsingsk byggnadstradition
335 1950 21 Per Arvidsgården, Sunnanås, Ljusdal 1880
 

 
Stoye, Margit Några drag ur hälsingsk byggnadstradition
336 1950 22 Plan av parstuga i Hedensby, Söderala 1920
 

 
Stoye, Margit Några drag ur hälsingsk byggnadstradition
337 1950 23 Plan av herrstugulänga, Hedensby, Ljusdal 1917
 

 
Stoye, Margit Några drag ur hälsingsk byggnadstradition
338 1950 25 Ytterkammarstuga med två våningar och dubblerade fönster, Mattisgården, Vängsbo, Ovanåker
 

 
Stoye, Margit Några drag ur hälsingsk byggnadstradition
339 1950 27 Gäststuga på Växbo nr 10, Bollnäs
 

 
Stoye, Margit Några drag ur hälsingsk byggnadstradition
340 1950 28 Exteriör av Ystegårn, Hillsta, Forsa
 

 
Stoye, Margit Några drag ur hälsingsk byggnadstradition
341 1950 29 Brokvist från Skinnargården, Svedjebo, Bjuråker 1917
 

 
Stoye, Margit Några drag ur hälsingsk byggnadstradition
342 1950 30 Brokvist i gustaviansk stil, Stafre, Ljusdal 1917
 

 
Stoye, Margit Några drag ur hälsingsk byggnadstradition
343 1950 31 Förstukvist 1853 Bångagården, Alfta 1926
 

 
Stoye, Margit Några drag ur hälsingsk byggnadstradition
344 1950 32 Portliderslänga i Eksgården, Näsbyn, Alfta 1917
 

 
Stoye, Margit Några drag ur hälsingsk byggnadstradition
345 1950 32 Port till gård i Östra Kyrkbyn, Alfta
 

 
Stoye, Margit Några drag ur hälsingsk byggnadstradition
346 1950 37 Greven i Bäck, målning
 

 
Jonzon, Israel Greven i Bäck
347 1950 43 Forsa gillestuga
 

 
Jonzon, Israel Greven i Bäck
348 1950 51 Byteshandel vid marknad på is, teckning Olaus Magnus
 
Nordiska museet Wallén, Gunnar De hälsingska forböndernas marknadsresor söderut
349 1950 53 Hörnet av Appelbergsgatan och Holländaregatan 1901
 
Stockholms Stadsmuseum Wallén, Gunnar De hälsingska forböndernas marknadsresor söderut
350 1950 59 Gammal färdskrinda, Edsbyn, brädskrinda, norrlandsskuta, salbergsskrinda
 

 
Wallén, Gunnar De hälsingska forböndernas marknadsresor söderut
351 1950 71 Olof Jonsson i Hof, Arbrå
 

 
Norling, N. S. Hälsingska riksdagsmän
352 1950 75 Arvid Lindman, teckning
 

 
Norling, N. S. Hälsingska riksdagsmän
353 1950 79 Johan Johansson i Kälkebo, Forsa
 

 
Norling, N. S. Hälsingska riksdagsmän
354 1950 82 Arthur Engberg, teckning
 

 
Norling, N. S. Hälsingska riksdagsmän
355 1950 88 Gamla järnvägsstationen i Söderhamn före 1886
 

 
Liander, Arvid Tur och retur Bollnäs-Söderhamn på 1870-talet
356 1950 89 Invigningen av kommunikationsleden Söderhamn-Bollnäs den 9 augusti 1861
 

 
Liander, Arvid Tur och retur Bollnäs-Söderhamn på 1870-talet
357 1950 91 Konduktör Nauckler
 

 
Liander, Arvid Tur och retur Bollnäs-Söderhamn på 1870-talet
358 1950 93 Stationsinspektor Gustaf Sohlén 1885
 

 
Liander, Arvid Tur och retur Bollnäs-Söderhamn på 1870-talet
359 1950 95 Kapten Fernkvist
 

 
Liander, Arvid Tur och retur Bollnäs-Söderhamn på 1870-talet
360 1950 97 Bergviken Lidman, Hans
 
Liander, Arvid Tur och retur Bollnäs-Söderhamn på 1870-talet
361 1950 101 Kapten Stenbom
 

 
Liander, Arvid Tur och retur Bollnäs-Söderhamn på 1870-talet
362 1950 104 Strömmarna vid Landafors Lidman, Hans
 
Liander, Arvid Tur och retur Bollnäs-Söderhamn på 1870-talet
363 1950 105 Hästjärnvägens räls är borta Lidman, Hans
 
Liander, Arvid Tur och retur Bollnäs-Söderhamn på 1870-talet
364 1950 107 Varpen Lidman, Hans
 
Liander, Arvid Tur och retur Bollnäs-Söderhamn på 1870-talet
365 1950 114 Interiör från Ol-Pars kaffekrog, efter oljemålning Nilsson, O.
 
Öhman, Ulla-Märta Knåda marknad
366 1950 115 Marknadstorget i Knåda med Ol-Pars, efter oljemålning Nilsson, O.
 
Öhman, Ulla-Märta Knåda marknad
367 1950 121 Kilafors bruksherrgård Lidman, Hans
 
Kööhl, Victor J:son Norrlandsport
368 1950 124 Bergviken Lidman, Hans
 
Kööhl, Victor J:son Norrlandsport
369 1950 125 Landsvägen Sibo-Kilafors Lidman, Hans
 
Kööhl, Victor J:son Norrlandsport
370 1950 131 Rune Sigvard självporträtt, våren, målning Sigvard, Rune
 
Viksten, Albert, Humbla, Philibert Rune Sigvard
371 1950 133 Rune Sigvard självporträtt, målning Sigvard, Rune
 
Viksten, Albert, Humbla, Philibert Rune Sigvard
372 1950 137 Skrattande zigenerska, målning Sigvard, Rune
 
Viksten, Albert, Humbla, Philibert Rune Sigvard
373 1950 139 Lassekrog, målning Sigvard, Rune
 
Viksten, Albert, Humbla, Philibert Rune Sigvard
374 1950 141 Motiv från Hälsingland, målning Sigvard, Rune
 
Viksten, Albert, Humbla, Philibert Rune Sigvard
375 1950 142 Död - Liv, målning Sigvard, Rune
 
Viksten, Albert, Humbla, Philibert Rune Sigvard
376 1950 143 Tror du på gud? målning Sigvard, Rune
 
Viksten, Albert, Humbla, Philibert Rune Sigvard
377 1950 145 Hälsingeflicka, målning Sigvard, Rune
 
Viksten, Albert, Humbla, Philibert Rune Sigvard
378 1950 147 Kustbo, Hälsingland, målning Sigvard, Rune
 
Viksten, Albert, Humbla, Philibert Rune Sigvard
379 1950 152 Sista paret ut på Bergsjö hembygdsgård
 

 
Widholm, Signe Dansvallar och lekstugor
380 1950 153 Hambo på Bergsjö Hembygdsgård
 

 
Widholm, Signe Dansvallar och lekstugor
381 1950 157 Spelande och sjungande fäbodstintor vid Långsjövallen, Bergsjö
 

 
Widholm, Signe Dansvallar och lekstugor
382 1950 163 Arbetare vid Norrala Glasbruk 1907
 

 
Andersson, Albert Norrala Glasbruk
383 1950 165 Glas från Norrala Glasbruk
 

 
Andersson, Albert Norrala Glasbruk
384 1950 173 Oscar Björkman
 

 

 
Notiser från föreningarna
385 1950 179 Anna Olinder, Ljusdal
 

 

 
Notiser från föreningarna
386 1950 182 Nils Olanders
 

 

 
Notiser från föreningarna
387 1950 185 Broddböle kronboställe, Rengsjö, teckning
 

 

 
Notiser från föreningarna
388 1950 195 Delsbostintan
 

 

 
Hälsingar i förskingringen
389 1950 199 The United Helsingian Societies of America, firmateckning(?)
 

 

 
De förenade Hälsinge Föreningarna i Amerika
390 1951 1 Motiv från runsten i Järvsö Östlund, Manne
 

 

 
391 1951 7 Jättendalsstenen, bläckteckning i Fa 10:2 Bureus
 
Jansson, Sven B. F. Ett par hälsingska runstenar (Jättendal och Hög 1)
392 1951 9 Jättendalsstenen, efter teckning i N. R. Brocmans "Berättelse 1763" Rehn, Olof
 
Jansson, Sven B. F. Ett par hälsingska runstenar (Jättendal och Hög 1)
393 1951 10 Jättendalsstenen, lagad och rest Anderson, Iwar
 
Jansson, Sven B. F. Ett par hälsingska runstenar (Jättendal och Hög 1)
394 1951 11 Jättendalsstenen Anderson, Iwar
 
Jansson, Sven B. F. Ett par hälsingska runstenar (Jättendal och Hög 1)
395 1951 15 De båda Högstenarna på sina nuvarande platser 1951
 

 
Jansson, Sven B. F. Ett par hälsingska runstenar (Jättendal och Hög 1)
396 1951 18 De båda Högstenarna tecknade av Broman i brev till E. Benzelius 1703 Broman, Olof ATA Jansson, Sven B. F. Ett par hälsingska runstenar (Jättendal och Hög 1)
397 1951 20 Högstenen 1, efter teckning i N. R. Brocmans "Berättelse 1763" Rehn, Olof
 
Jansson, Sven B. F. Ett par hälsingska runstenar (Jättendal och Hög 1)
398 1951 21 Högstenen 1, 1951 Anderson, Iwar
 
Jansson, Sven B. F. Ett par hälsingska runstenar (Jättendal och Hög 1)
399 1951 23 Östra stigluckan i Högs kyrka
 

 
Jansson, Sven B. F. Ett par hälsingska runstenar (Jättendal och Hög 1)
400 1951 27 Nore gård omkring 1890
 

 
Grubb, Gunnar Ungdomsminnen från Ljusdal
401 1951 29 Bokhandlanden Eric Ericsson
 

 
Grubb, Gunnar Ungdomsminnen från Ljusdal
402 1951 31 Gästgivaren Per Jonsson i Åkersta 70 år 1911
 

 
Grubb, Gunnar Ungdomsminnen från Ljusdal
403 1951 33 Dräkttävlingen i Ljusdals hembygdsgård 1933, kapten Grubb
 

 
Grubb, Gunnar Ungdomsminnen från Ljusdal
404 1951 39 Vårfloden 1916, gamla landsvägsbron Nybro i Voxna Bruk
 

 
Flemström, Bertil Voxna och Voxnan. En ortnamnsstudie
405 1951 41 Landsvägsbron vid Finnstuga i Voxna, 1916
 

 
Flemström, Bertil Voxna och Voxnan. En ortnamnsstudie
406 1951 46 Kärrväg i Emnebo 1950 Lidman, Hans
 
Flemström, Bertil Voxna och Voxnan. En ortnamnsstudie
407 1951 47 Alftaströmmarna Lidman, Hans
 
Flemström, Bertil Voxna och Voxnan. En ortnamnsstudie
408 1951 53 Teckning, sockensigill Skog Söderala Segersta Hanebo Bollnäs Alfta
 

 
Östlund, Manne Sockensigill i Hälsingland
409 1951 55 Teckning, sockensigill Ovanåker Järvsö Arbrå Undersvik Rengsjö
 

 
Östlund, Manne Sockensigill i Hälsingland
410 1951 57 Teckning, sockensigill Norrala Trönö Enånger Njutånger Hälsingtuna Idenor
 

 
Östlund, Manne Sockensigill i Hälsingland
411 1951 59 Teckning, sockensigill Forsa Hög Rogsta Ilsbo Harmånger Jättendal
 

 
Östlund, Manne Sockensigill i Hälsingland
412 1951 61 Teckning, sockensigill Gnarp Bergsjö Hassela Norrbo Bjuråker Delsbo
 

 
Östlund, Manne Sockensigill i Hälsingland
413 1951 63 Teckning, sockensigill Ljusdal Färila Los Ytterhogdal
 

 
Östlund, Manne Sockensigill i Hälsingland
414 1951 67 Relikskrin i Trönö kyrka
 

 
Andersson, Aron Thomas Beckets skrin i Trönö kyrka
415 1951 69 Relikskrin i Trönö kyrka detalj Thomas Beckets död
 

 
Andersson, Aron Thomas Beckets skrin i Trönö kyrka
416 1951 71 Relikskrin i Trönö kyrka detalj Thomas beckets gravläggning
 

 
Andersson, Aron Thomas Beckets skrin i Trönö kyrka
417 1951 74 Relikskrin i Trönö kyrka gavelstycke
 

 
Andersson, Aron Thomas Beckets skrin i Trönö kyrka
418 1951 75 Relikskrin i Trönö kyrka gavelstycke
 

 
Andersson, Aron Thomas Beckets skrin i Trönö kyrka
419 1951 77 Relikskrin i Trönö kyrka ryggsidan
 

 
Andersson, Aron Thomas Beckets skrin i Trönö kyrka
420 1951 79 Relikskrin i Trönö kyrka undersidan
 

 
Andersson, Aron Thomas Beckets skrin i Trönö kyrka
421 1951 85 Teckning på första sidan av fiskarsocietens huvudbok med vålmönster = vakare 1970
 

 
Skoglund, Hjalmar Glimtar från hälsingekusten
422 1951 87 Bålsö kapell 1949 Åkerblom, Dan
 
Skoglund, Hjalmar Glimtar från hälsingekusten
423 1951 91 Kuggörarnas kapell 1942 Åkerblom, Dan
 
Skoglund, Hjalmar Glimtar från hälsingekusten
424 1951 95 Interiör av Kråkö kapell 1949 Åkerblom, Dan
 
Skoglund, Hjalmar Glimtar från hälsingekusten
425 1951 105 Jakob Adolf Hägg i 20-årsåldern
 

 
Westberg, Eric, Percy, Gösta Jakob Adolf Hägg
426 1951 107 Kompositören Jakob Adolf Hägg 1874-75, porträtt, målning Josephson, Ernst Hjalmar Gullberg Westberg, Eric, Percy, Gösta Jakob Adolf Hägg
427 1951 113 Farbror Jakob vid sitt stumma piano i Håsta utanför Hudiksvall omkring 1915
 

 
Westberg, Eric, Percy, Gösta Jakob Adolf Hägg
428 1951 125 En brudfärd i Delsbo, målning Hillgren, Bror Spelmannen som kunde trolla Liander, Arvid Ett hälsingebröllop
429 1951 129 Bröllop på Backa gästgivaregård i Norr-Edsbyn, Ovanåker 1891
 

 
Liander, Arvid Ett hälsingebröllop
430 1951 131 Brudparet Jonas Olsson och lärarinnan Ingeborg Nykvist Andersson, Agnes, Alfta
 
Liander, Arvid Ett hälsingebröllop
431 1951 139 Fredrik Winblad von Walter på gamla dar Madsén, Lars
 
Madsén, Lars, Wickberg, Erik Fr. Winblad von Walter, den siste göten
432 1951 147 Ängratörn Lidman, Hans
 
Lidman, Hans Pingstvandring i Hälsinglands björnskogar
433 1951 149 Vid en av Mosskölens småtjärnar Lidman, Hans
 
Lidman, Hans Pingstvandring i Hälsinglands björnskogar
434 1951 155 Från utställningen "När vi sutto i vår bänk" på Hälsinglands museum
 

 
Modén, Arne Hälsinglands museum
435 1951 157 En del av skolutställningen med Olof Bromans byst och den unika dubbelkatedern
 

 
Modén, Arne Hälsinglands museum
436 1951 161 Renshammars gård i Bollnäs 1950 Svanberg, W.
 

 
Notiser från föreningarna
437 1951 162 Tingssalen i Renshammars gård i Bollnäs Svanberg, W.
 

 
Notiser från föreningarna
438 1951 166 Jättendals Hembygdsgård
 

 

 
Notiser från föreningarna
439 1951 171 Riksdagsman Hans Hanssons gård i Sund, Norrala
 

 

 
Notiser från föreningarna
440 1951 179 Woxna brukssigill, teckning
 

 

 
Notiser från föreningarna
441 1951 184 Albin Johansson, Britta Hermansson, Järvsö, Ingrid Svensson, Järvsö, Linnea Peterson, Anders Troive, Svea Boström, Einar Andersson, Emma Thelin, Bror Thelin, Hälsinge Gille i Östersund
 

 

 
Hälsingar i förskingringen
442 1951 187 The United Helsingian Societies of America, firmateckning(?)
 

 

 
De förenade Hälsinge Föreningarna i Amerika
443 1952 1 Motiv från en korssöm, Delsbo Östlund, Manne
 

 

 
444 1952 5 Philibert Humbla död 29 juli 1952
 

 
Modén, Arne Philibert Humbla död 29 juli 1952
445 1952 9 Bonaden från Skog ATA Statens Historiska Museum Axel-Nilsson, Göran Om bildinnehållet i bonaden från Skog. Ett diskussionsinlägg
446 1952 11 Bonaden från Skog, mittparti där mässan pågår samt klockstapeln ATA Statens Historiska Museum Axel-Nilsson, Göran Om bildinnehållet i bonaden från Skog. Ett diskussionsinlägg
447 1952 21 Bonaden från Skog, vänsterparti med hednagudarna Oden, Tor, Frej ATA Statens Historiska Museum Axel-Nilsson, Göran Om bildinnehållet i bonaden från Skog. Ett diskussionsinlägg
448 1952 30 Omslagssida till Helsingerunor årgång 1 n:o 2 med ett träsnitt av edsbykonstnären Per Engström
 

 
Norin, P. Alb. Hur "Helsingerunor" kom till
449 1952 34 Kårböle skans, teckning 1825 Ström, C. P.
 
Wickberg, Erik Kårböle skans
450 1952 38 Kårböle skans och Ljusnan Edlund, Färila
 
Wickberg, Erik Kårböle skans
451 1952 41 Kårböle skans rester av bostäder Edlund, Färila
 
Wickberg, Erik Kårböle skans
452 1952 45 Handlanden H. Svedbergs intyg angående Knut Nilsson Flygare 1863
 

 
Fahlin, Carin, Lidman, Hans Var kejsarinnan Eugénie av hälsingsk härkomst?
453 1952 55 Kejsarinnan Eugénies mor, grevinnan de Montijo, efter målning Madrazo, Jose
 
Fahlin, Carin, Lidman, Hans Var kejsarinnan Eugénie av hälsingsk härkomst?
454 1952 59 Kejsarinnan Eugénie fotograferad i änkedräkt
 

 
Fahlin, Carin, Lidman, Hans Var kejsarinnan Eugénie av hälsingsk härkomst?
455 1952 63 Fast fiske uppgångskar vid Västeråkra
 
Hälsinglands museum Lindström, Thorolf Det gamla laxfisket i nedre Ljusnan
456 1952 64 Detalj av fisket vid Västeråkra
 
Hälsinglands museum Lindström, Thorolf Det gamla laxfisket i nedre Ljusnan
457 1952 65 Notvarp vid Månen, laxnoten hängs på kammen
 
Hälsinglands museum Lindström, Thorolf Det gamla laxfisket i nedre Ljusnan
458 1952 67 Notvarp vid Månen, kammen med noten har svängts ut
 
Hälsinglands museum Lindström, Thorolf Det gamla laxfisket i nedre Ljusnan
459 1952 69 Laxnoten halas i land
 
Hälsinglands museum Lindström, Thorolf Det gamla laxfisket i nedre Ljusnan
460 1952 71 Parti av Ljusnans utlopp ur Marmen, karta
 
Hälsinglands museum Lindström, Thorolf Det gamla laxfisket i nedre Ljusnan
461 1952 72 Översiktskarta över de i uppsatsen nämnd laxfiskena i nedre Ljusnan
 
Hälsinglands museum Lindström, Thorolf Det gamla laxfisket i nedre Ljusnan
462 1952 73 Översiktskarta över de i uppsatsen nämnd laxfiskena i nedre Ljusnan
 
Hälsinglands museum Lindström, Thorolf Det gamla laxfisket i nedre Ljusnan
463 1952 74 Översiktskarta över de i uppsatsen nämnd laxfiskena i nedre Ljusnan
 
Hälsinglands museum Lindström, Thorolf Det gamla laxfisket i nedre Ljusnan
464 1952 76 Notvarpet vid Kvarnviken 1938 Lidman, Hans
 
Lindström, Thorolf Det gamla laxfisket i nedre Ljusnan
465 1952 77 Ljusnelax tagen vid Kvarnviken 1938, laxfiskeförman Olle Eriksson, laxfiskarna Edvin Andersson och Evert Englund Lidman, Hans
 
Lindström, Thorolf Det gamla laxfisket i nedre Ljusnan
466 1952 83 Albert Blombergsson på äldre dagar Blombergsson, Albert
 
Humbla, Philibert Albert Blombergsson som kulturskildrare
467 1952 85 Forsa kyrka, olja 1848 Blombergsson, Albert Hälsinglands museum Humbla, Philibert Albert Blombergsson som kulturskildrare
468 1952 87 Landskap med vattensåg olja 1866 Blombergsson, Albert Hälsinglands museum Humbla, Philibert Albert Blombergsson som kulturskildrare
469 1952 89 Linskäkt vid Voxnan i Alfta, tuschlavering Blombergsson, Albert Nordiska museet Humbla, Philibert Albert Blombergsson som kulturskildrare
470 1952 91 Utsikt över Hudiksvall från Håstaudde, olja 1860-talet Blombergsson, Albert
 
Humbla, Philibert Albert Blombergsson som kulturskildrare
471 1952 93 Inloppet till Söderhamn vid Stugsund, olja 1860 Blombergsson, Albert C. E. Fuhres sterbhus Humbla, Philibert Albert Blombergsson som kulturskildrare
472 1952 95 Kilsbo, olja 1850-talet, Familjen Nordgrens sommarstuga i Norrfjärd Blombergsson, Albert Hans Nordgren, Söderhamn Humbla, Philibert Albert Blombergsson som kulturskildrare
473 1952 97 Ljusne olja 1864 Blombergsson, Albert
 
Humbla, Philibert Albert Blombergsson som kulturskildrare
474 1952 99 Interiör av smedja i Kilafors, olja 1874 Blombergsson, Albert Hans Nordgren, Söderhamn Humbla, Philibert Albert Blombergsson som kulturskildrare
475 1952 101 Bergvik, olja Blombergsson, Albert
 
Humbla, Philibert Albert Blombergsson som kulturskildrare
476 1952 103 Grundviks sågverk Söderhamns distriktet, olja, troligen kopia efter original av Blombergsson
 
C. E. Fuhres sterbhus Humbla, Philibert Albert Blombergsson som kulturskildrare
477 1952 105 Porträtt av fru Anna Greta Nordgren, olja Blombergsson, Albert Anna Nordgren, Söderhamn Humbla, Philibert Albert Blombergsson som kulturskildrare
478 1952 109 Sunnansjö ångbåtsstation
 
Järnvägsmuseet Liander, Arvid Järnvägsbyggen och rallarliv i Hälsingland
479 1952 111 Loket Thor 1860
 

 
Liander, Arvid Järnvägsbyggen och rallarliv i Hälsingland
480 1952 113 Ljusdals järnvägsstation invigning av bandelen Järvsö-Ljusdal 1880
 

 
Liander, Arvid Järnvägsbyggen och rallarliv i Hälsingland
481 1952 115 Lok Bore 1886-88
 
Järnvägsmuseet Liander, Arvid Järnvägsbyggen och rallarliv i Hälsingland
482 1952 117 Rallarlag å statsbanan Ljusdal-Hudiksvall, Lok Jemtland 1886-88
 
Järnvägsmuseet Liander, Arvid Järnvägsbyggen och rallarliv i Hälsingland
483 1952 121 Dahlborgs lag från ombyggnadsarbetena vid A.-B. Marma Långarör i Söderhamn vintern 1915-16
 

 
Liander, Arvid Järnvägsbyggen och rallarliv i Hälsingland
484 1952 125 Schaktning för spårläggning och modernisering av Mariehills sågverksanläggning i Söderhamn 1922, "Skara-Lasses" lag
 
Nordiska museet Liander, Arvid Järnvägsbyggen och rallarliv i Hälsingland
485 1952 131 Riksspelmannen Jon Erik Hall på Skansen 1913
 

 
Söderberg, Gösta Hasselaspelmannen Jon Erik Hall
486 1952 140 Noter gånglåten "Ett besök i Säters dal" efter Jon Erik Hall
 

 
Söderberg, Gösta Hasselaspelmannen Jon Erik Hall
487 1952 141 Noter "Älvdans" vals efter Jon Erik Hall
 

 
Söderberg, Gösta Hasselaspelmannen Jon Erik Hall
488 1952 147 Jon Erik Hall på gamla dagar
 

 
Söderberg, Gösta Hasselaspelmannen Jon Erik Hall
489 1952 150 Silvergräddsnipa från 1750-talets förra hälft, utförd av silversmeden Johan Wickman
 

 
Modén, Arne Hälsinglands museum 1951
490 1952 157 Bollnäs Manskör uppvaktar vänorten Nyköbing Mors i Danmark 1949
 

 

 
Notiser från föreningarna
491 1952 160 Överste Berggren och forsaknektarna under furir Tryggs befäl vid avtäckning av minnesten över Forsa kompani, utanför Forsa kyrka 1952
 

 

 
Notiser från föreningarna
492 1952 162 Båtsmannen Per Karlsson Bymans tjänstebostad från Gryttje till Bersberget, Gnarp
 

 

 
Notiser från föreningarna
493 1952 163 Gammal knektgård i Hanebo teckning Johnson, V.
 

 
Notiser från föreningarna
494 1952 167 Jättendals Kungsgårds köpebrev 1454
 

 

 
Notiser från föreningarna
495 1952 168 Sten Sture den äldres bekräftelsebrev 1483
 

 

 
Notiser från föreningarna
496 1952 176 Helsinge Gilles i Gävle första styrelse: Eian Enquist, Söderhamn, Sonja Pettersson, Bollnäs, Sixten Lysén, Ljusdal, Helmer Nygren, Alfta, Helge Wikström, Bollnäs, Ester Johansson, Söderhamn, Anna-Lisa Hillbom, Bollnäs, Spännar-Ville Larsson, Arbrå, E. A. B. Wallner, Järvsö, Gösta Wolff, Ljusdal, Nils Hamrin, Hudiksvall, K. G. Nydahl, Forsa
 

 

 
Hälsingar i förskingringen
497 1952 182 The United Helsingian Societies of America, firmateckning(?)
 

 

 
Hälsingar i förskingringen
498 1953 1 Motiv från en väggmålning i Järvsö Östlund, Manne
 

 

 
499 1953 7 Sankt Antonius målning på vänstra dörren till altarskåpet i Enånger tyskt importarbete 1400-talet
 
ATA Swartling, Ingrid Sankt Antonius eremiten
500 1953 9 Sankt Antonius valvmålning från början av 1500-talet i Alnö gamla kyrka
 
ATA Swartling, Ingrid Sankt Antonius eremiten
501 1953 11 Altarskåp från Ljustorps kyrka, Medelpad, sankt Antonius Confessor, tyskt importarbete 1400-talet Swartling, Ingrid
 
Swartling, Ingrid Sankt Antonius eremiten
502 1953 14 Sankt Antonius från Hälsingtuna kyrka början av 1500-talet Swartling, Ingrid Hälsinglands museum Swartling, Ingrid Sankt Antonius eremiten
503 1953 15 Sankt Antonius altarskåpsfigur från Bjuråkers kyrka början av 1500-talet Lager, G.
 
Swartling, Ingrid Sankt Antonius eremiten
504 1953 17 Sankt Antonius från obekant kyrka i Hälsingland början av 1500-talet Swartling, Ingrid Hälsinglands museum Swartling, Ingrid Sankt Antonius eremiten
505 1953 27 Detalj av Olaus Magnus' Carta marina 1539 karta
 

 
Wallén, Gunnar Stor-Hälsingland
506 1953 31 Detalj av Olaus Magnus' Carta marina 1539 karta
 

 
Wallén, Gunnar Stor-Hälsingland
507 1953 34 Detalj av Andreas Bureus' karta Orbis arctoi nova et accurata delineatio 1626
 

 
Wallén, Gunnar Stor-Hälsingland
508 1953 37 Bild av den första specialkartan över Norrland, signerad Andreas Bureus, torde vara från 1640-talet
 
Universitetsbibl., Uppsala Wallén, Gunnar Stor-Hälsingland
509 1953 46 Väggmålning från Hovra, Delsbo 1500-talet Undén Hälsinglands museum Östlund, Manne Dekorativt inredningsmåleri i Hälsinglands bondehem
510 1953 47 Väggmålning från Kyrkbyn, Bjuråker med Absalon hängande i eken genomborrad av Joabs spjut 1500-talet Undén
 
Östlund, Manne Dekorativt inredningsmåleri i Hälsinglands bondehem
511 1953 49 Väggmålning från Hässja, Alfta med de fem sinnena och berättelsen om Adam och Eva, daterad 1645
 
Nordiska Museet Östlund, Manne Dekorativt inredningsmåleri i Hälsinglands bondehem
512 1953 51 Detalj av gavelstycke ur en inredning i Långede, Delsbo, Livets brunn 1600-talets mitt, väggmålning Logård Nordiska Museet Östlund, Manne Dekorativt inredningsmåleri i Hälsinglands bondehem
513 1953