Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: Stocka     
Aktuell sida:2 Totalt antal sidor:5 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 5 sökord: Stocka sökord2: Stocka sökord3: stocka
textinformationbild
Bildtext:
Stocka lotsstation

Sökord: hav, skär, lotsstation
Motivkategori:vy
Id:46
Fotograf: okänd
Fotoår: okänt
Bildnummer: Skäret-och-Lotsskäret
Förening: Harmånger sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Nordanstig, Stocka
Teknik: inskannad mailbild
Rättighet: Harmånger hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Harmånger hembygdsförening
Skick: gott
Reg av: M. Englin
Reg datum: 2011-11-21

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Tvättstugan

Sökord: hus, tvättstuga,
Motivkategori:byggnader
Id:47
Fotograf: okänd
Fotoår: 1950-tal?
Bildnummer: Tvättstugan
Förening: Harmånger sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Nordanstig, Stocka
Teknik: inskannad mailbild
Rättighet: Harmånger hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Harmånger hembygdsförening
Skick: gott
Reg av: M. Englin
Reg datum: 2011-11-21

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Verket

Sökord: hus, stugor, industri, byggnader, flygfoto
Motivkategori:fabrik
Id:48
Fotograf: okänd
Fotoår: 1956
Bildnummer: Verket 1956
Förening: Harmånger sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Nordanstig, Stocka
Teknik: inskannad mailbild
Rättighet: Harmånger hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: Harmånger hembygdsförening
Skick: gott
Reg av: M. Englin
Reg datum: 2011-11-22

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Verket 2001

Sökord: hus, verket, hav
Motivkategori:byggnader
Id:49
Fotograf: okänd
Fotoår: okänt
Bildnummer: Verket 2001
Förening: Harmånger sockens Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Nordanstig, Stocka
Teknik: inskannad mailbild
Rättighet: Harmånger hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: Harmånger hembygdsförening
Skick: gott
Reg av: M. Englin
Reg datum: 2011-11-22

redigera

textinformationbild
Bildtext:
BJÖRN Ångfartyg Ab Rans "R" i skorstenen. Ventilerna bakom "Björn" ser ut att vara ditmålade.Byggd 1910 vid C.J. Wennbergs Mek. Verkstad, Karlstad. Nb 47 16,20 x 4,72 x 1,81 m - 35,43 / (SV 1916) Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin (Nb 69) på 116 Ihk Byggdes för Åsbacka Trävaru AB, Söderhamn som ISBJÖRN II. Försäkrades hos Norrlands Assuransförening den 1 juli 1911. Såldes omkring 1915 till Jönköpings Tändsticksfabrik AB, Jönköping och där förkortades namnet till BJÖRN. Köptes 4 april 1919 av Ångfartygs AB Ran, Jönköping, som sålde 1930 till Lidköpings hamnstyrelse. Låg upplagd i Stockholm från 1935 till 1938 då hon återkom till hälsingekusten, förvärvad av Ströms Bruk AB, Stocka. Överfördes senast 1949 till Ljusne-Woxna AB. Byggdes om till kättingpråm 1959 sedan ångpannan dömts ut. Skrotades ca 1970. Text: Bengt Westin

Sökord: Stocka, bogserbåt,sjöfart
Motivkategori:båtar
Id:57
Fotograf: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin
Fotoår: ev 1920-talet
Bildnummer: BjornAE01
Förening: Harmångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Harmånger, Nordanstig, Gävleborg
Teknik: inskannat s/v foto
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Håkan Löfgren
Skick: ganska bra
Reg av: Eva Edström
Reg datum: 2016-03-10

redigera

textinformationbild
Bildtext:
BJÖRN. Byggd 1910 vid C.J. Wennbergs Mek. Verkstad, Karlstad. Nb 47 16,20 x 4,72 x 1,81 m - 35,43 / (SV 1916) Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin (Nb 69) på 116 Ihk. Byggdes för Åsbacka Trävaru AB, Söderhamn som ISBJÖRN II. Försäkrades hos Norrlands Assuransförening den 1 juli 1911. Såldes omkring 1915 till Jönköpings Tändsticksfabrik AB, Jönköping och där förkortades namnet till BJÖRN. Köptes 4 april 1919 av Ångfartygs AB Ran, Jönköping, som sålde 1930 till Lidköpings hamnstyrelse. Låg upplagd i Stockholm från 1935 till 1938 då hon återkom till hälsingekusten, förvärvad av Ströms Bruk AB, Stocka. Överfördes senast 1949 till Ljusne-Woxna AB. Byggdes om till kättingpråm 1959 sedan ångpannan dömts ut. Skrotades ca 1970. Text: Bengt Westin

Sökord: Stocka, bogserbåtar, sjöfart
Motivkategori:båtar
Id:58
Fotograf: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin
Fotoår: okänt
Bildnummer: Bjorn191002
Förening: Harmångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Harmånger, Nordanstig, Gävleborg
Teknik: inskannat s/v foto
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Håkan Löfgren
Skick: gott
Reg av: Eva Edström
Reg datum: 2016-03-10

redigera

textinformationbild
Bildtext:
BJÖRN som kättingpråm. Byggd 1910 vid C.J. Wennbergs Mek. Verkstad, Karlstad. Nb 47 16,20 x 4,72 x 1,81 m - 35,43 / (SV 1916) Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin (Nb 69) på 116 Ihk Byggdes för Åsbacka Trävaru AB, Söderhamn som ISBJÖRN II. Försäkrades hos Norrlands Assuransförening den 1 juli 1911. Såldes omkring 1915 till Jönköpings Tändsticksfabrik AB, Jönköping och där förkortades namnet till BJÖRN. Köptes 4 april 1919 av Ångfartygs AB Ran, Jönköping, som sålde 1930 till Lidköpings hamnstyrelse. Låg upplagd i Stockholm från 1935 till 1938 då hon återkom till hälsingekusten, förvärvad av Ströms Bruk AB, Stocka. Överfördes senast 1949 till Ljusne-Woxna AB. Byggdes om till kättingpråm 1959 sedan ångpannan dömts ut. Skrotades ca 1970. Text: Bengt Westin

Sökord: Stocka, båtar
Motivkategori:båtar
Id:59
Fotograf: Bernt Fogelberg i Bengt Westins samling.
Fotoår: okänt
Bildnummer:
Förening: Harmångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Stocka, Harmånger, Nordanstig, Gävleborg
Teknik: inskannat s/v foto
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Håkan Löfgren
Skick: gott
Reg av: Eva Edström
Reg datum: 2016-03-10

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Ombord på Ellwe.

Sökord: Stocka,båtar
Motivkategori:båtar, sjöfart
Id:60
Fotograf: Siw Hammar via Håkan Löfgren
Fotoår: okänt
Bildnummer:
Förening: Harmångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Stocka,Harmånger, Nordanstig, Gävleborg
Teknik: inskannat s/v foto
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Håkan Löfgren
Skick: mycket bra
Reg av: Eva Edström
Reg datum: 2016-03-10

redigera

textinformationbild
Bildtext:
ELLWE. Byggdes 1902, troligen vid Huiskens & van Dijk, Dordrecht, som DirectorLouis Gutjahr VI. Beställare var Heinrich Franzén, samma stad. I maskinrummet installerades en av varvet tillverkad ångmaskin på 350 Ihk. Köptes till Sverige 1917 av Emil Löfgren, Stockholm och döptes om till DOGGEN, och i 1917 års skeppslista angavs hon mäta 30,90 x 6,03 x 2,95 m. Möjligen förmedlade bara Löfgren köpet, han var en välkänd båthandlare vid den tiden, för den 3 aug 1917 överlät han sitt köp på Statens Bränslekommission, Stockholm för 195 000 kr. Sedan kriget var slut köptes hon den 22 nov 1919 till Ljusne-Woxna AB, Ljusne som fullständigt ny- och ombyggde båten och döpte om den till ELLWE.

Sökord: Stocka, Löfgren
Motivkategori:båtar/sjöfart
Id:62
Fotograf: Siw Hammar via Håkan Löfgren
Fotoår: okänt
Bildnummer:
Förening: Harmångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Stocka, Nordanstig, Gävleborg
Teknik: inskannat s/v foto
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Håkan Löfgren
Skick: rätt bra
Reg av: Eva Edström
Reg datum: 2016-03-10

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Tavla föreställande båtenEllwe, i Håkan Löfgrens ägo. Kristian Palm var många år befälhavare på Ellwe (under Stockatiden).

Sökord: Stocka, båtar
Motivkategori:båtar/sjöfart
Id:63
Fotograf: Håkan Löfgren
Fotoår: okänt
Bildnummer:
Förening: Harmångers Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Stocka, Nordanstig, Gävleborg
Teknik: inskannat s/v foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Siw Hammar via Håkan Löfgren
Skick: gott
Reg av: Eva Edström
Reg datum: 2016-03-11

redigera