Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: skola     
Aktuell sida:32 Totalt antal sidor:32 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 32 sökord: skola sökord2: Skola sökord3: skola
textinformationbild
Bildtext:
"Gamla Folkskolan" från sydost. Fungerade sedemera som annex till Stadshotellet. Revs på 80-talet.

Sökord: hus, byggnad, hotell
Motivkategori:gatuvy
Id:4173
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: AM37
Förening: Hudiksvalls Stads Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hudiksvall, Östertull.
Teknik: färg
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: A. Martinsson
Skick: gott
Reg av: GHm
Reg datum: 2019-05-21

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Läroverksklass på utflykt till Hög med Dan Åkerblom.

Sökord: natur, skolklass, utflykt
Motivkategori:skola, utsocknes
Id:4186
Fotograf:
Fotoår: 1955
Bildnummer: IG29
Förening: Hudiksvalls Stads Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hudiksvall, Hög.
Teknik: sv/v
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: Ingemar Ganse
Skick: gott
Reg av: GHm
Reg datum: 2019-09-24

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Skeppsdalsvägen mot öster. T.v. Kålhagsparken med Kålhagens Förskola.

Sökord: gata, hus, förskola
Motivkategori:gatuvy
Id:4189
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: AM48
Förening: Hudiksvalls Stads Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hudiksvall,Kålhagen.
Teknik: sv/v
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: A. Martinsson
Skick: gott
Reg av: GHm
Reg datum: 2019-09-24

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Skolparken mot söder. T.h. Kulturskolan, tidigare Wallners lager.

Sökord: park, hus byggnad
Motivkategori:gatuvy
Id:4224
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: AM79
Förening: Hudiksvalls Stads Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hudiksvall, Östertull.
Teknik: sv/v
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: A. Martinsson
Skick: gott
Reg av: GHm
Reg datum: 2019-11-10

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Vid Läroverkets nedre portal. Gammal bebyggelse söder om Kyrkan.

Sökord: portal, skola, elever
Motivkategori:skola
Id:4251
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: Ham30
Förening: Hudiksvalls Stads Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleboeg, Hudiksvall, Tunbacka.
Teknik: glasplåt, sv/v
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: Åke Hammarstedt
Skick: oskarpt
Reg av: GHm
Reg datum: 2020-01-19

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Flygvy över Hudiksvall (i huvudsak Östertull). Marknad på Kotorget? Kålhagen obebyggd, Östra Skolans köksträdgård kvar. Gamla repslagarbanan samt klockstapeln intill Slöjdskolan. Synpunkt: Fotot bör vara från ca 1928. Mitt hus är nybyggt 1927 .Här har det fortfarande omålat ljust (träfärg).Målades brunt ganska snart. Kronobodgatan 33. (Dan Stomberg)

Sökord: vykort, flygfoto
Motivkategori:v
Id:4283
Fotograf:
Fotoår: 1920-30-tal
Bildnummer: CB81
Förening: Hudiksvalls Stads Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hudiksvall.
Teknik: sv/v
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: Carl Berlin
Skick:
Reg av: GHm
Reg datum: 2020-02-16

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Skolbyn vid Östra Skolan (numera riven).

Sökord: skola, småskola
Motivkategori:gatuvy
Id:4304
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: AM117
Förening: Hudiksvalls Stads Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hudiksvall, Bränslet.
Teknik: sv/v
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: A. Martinsson
Skick: gott
Reg av: GHm
Reg datum: 2020-03-04

redigera

textinformationbild
Bildtext:
"Fontänen med Ormen"vid Östra Skolan. Uppförd i samband med utställningen 1913.

Sökord: park, skola
Motivkategori:gatuvy
Id:4305
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: AM118
Förening: Hudiksvalls Stads Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hudiksvall, Bränslet.
Teknik: sv/v
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: A. Martinsson
Skick: gott
Reg av: GHm
Reg datum: 2020-03-04

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Utsikt från kyrktornet efter branden 1879. Den stora vita byggnaden var gamla folkskolan (sedemera Stadshotellets annex).

Sökord: översikt
Motivkategori:stadsvy
Id:4320
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: KE101
Förening: Hudiksvalls Stads Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hudiksvall.
Teknik: sv/v
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: K Englund
Skick: oskarpt
Reg av: GHm
Reg datum: 2020-03-12

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Stadsvy från Bränslet (ung. vid Ö.Skolans läge). 1870-talet.

Sökord: översikt
Motivkategori:stadsvy
Id:4322
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: KE99
Förening: Hudiksvalls Stads Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hudiksvall.
Teknik: sv/v
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: K Englund
Skick: oskarpt
Reg av: GHm
Reg datum: 2020-03-12

redigera