Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: byggnader     
Aktuell sida:1 Totalt antal sidor:53 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 53 sökord: byggnader sökord2: Byggnader sökord3: byggnader
textinformationbild
Bildtext:
Långvinds herrgård, kapell samt g:la förvaltarbostaden till vänster (brann efter åsknedslag klockan 9 på förmiddagen 1919, den 19/7) Känt som ett "förödande" åskväder på orten med stora skador även orsakade på andra håll inom samhället. Herrgårdens trädgård i förgrunden

Sökord: herrgården, kapellet, hus,förvaltarbostad, trädgård
Motivkategori:byggnader
Id:6
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: före 1919
Bildnummer: en-xx-7
Förening: Långvinds Bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Långvind, Enånger, Gävleborg
Teknik: inskannad glasplåt
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: en-e-97
Samling: Enångers hembygdsförening
Skick: skapligt
Reg av: Hans E
Reg datum: 2007-03-08

redigera

textinformationbild
Bildtext:
G:la förvaltarbostaden Långvind (brann 1919) samt kapellet. Mannen som skymtar är förvaltare Eric Lundblad

Sökord: kapell, kyrka, hus,
Motivkategori:byggnader
Id:10
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: före 1919
Bildnummer: en-xx-11
Förening: Långvinds Bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
Teknik: inskannad glasplåt
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: en-n-30
Samling: Enångers hembygdsförening
Skick: skapligt men ljusskadat
Reg av: Rev: Hans E
Reg datum: Rev: 2007-07-13/2010-08-16

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Långvinds herrgård

Sökord: herrgård, byggnader,
Motivkategori:herrgården
Id:11
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: 1910-tal
Bildnummer: en-xx-12
Förening: Långvinds Bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
Teknik: inskannad glasplåt
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: 1022 och en-l-41a
Samling: Enångers hembygdsförening
Skick: mindre bra
Reg av: Rev: Hans E
Reg datum: Rev: 2007-11-16

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Långvind, gamla förvaltarbostaden (brann 19/7 1919 efter åsknedslag). Herrgården i bakgrunden. I trädgården sitter förvaltare Erik Lundblad och hans hustru Astrid, född Sundin. Vid gaveln sitter pigan.

Sökord: herrgården, hus, byggnad,
Motivkategori:byggnader
Id:12
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: troligen ca 1902
Bildnummer: en-xx-13
Förening: Långvinds Bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Långvind, Enånger, Gävleborg
Teknik: inskannad glasplåt 12x18
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: en-a-194
Samling: Enångers hembygdsförening
Skick: mindre bra
Reg av: Rev: Hans E
Reg datum: Rev: 2007-07-13/2008-01-26/2010-08-16

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Långvind: gamla förvaltarbostaden (som brann efter åsknedslag 1919) och kapellet

Sökord: hus, byggnad, kapellet, snedhage,
Motivkategori:byggnader
Id:13
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: före 1919
Bildnummer: en-xx-14
Förening: Långvinds Bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
Teknik: inskannad glasplåt
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: en-l-195
Samling: Enångers hembygdsförening
Skick: dåligt
Reg av: Hans E
Reg datum: Rev: 2007-03-08

redigera

textinformationbild
Bildtext:
en grupp människor på förstukvisten, gården Heda, Långvind: I dörröppning t vänster Lars Otto Nordlund f 5/5 1887 gift med kvinnan t höger Anna Ulrika f 1891 15/3 dotter i Huset. Din lilla flickan mellan de sittande är deras dotter Asta Sophia Nordlund gift Kruse. I mitten Verner Ståby i Nora. Nedre raden från vä är Signe Hedin blivande hustru till Verner Ståby, Dotter t Husfolket Alma Kristina Sittande Sophia Ulrika Jernström f 1854 i Myra. Erik Olsson f 1858 i Heda Släkten kom t Heda i slutet på 1700-talet. Dotter Agnes Wilhelmina längst t höger. Stående i dörren f.h: Gustav Ståby Albin Olsson (son i huset) och hustrun Selma. Nertill f.v.: Signe Nordin, Alma Olsson (dotter i huset) Sittande Sofia Ulrika Olsson (f Jernström) och maken Erik (gårdsfolket) okänd flicka i mitten, Wilhelmina Olsson (dotter i huset) Se även liknande bild med nr en-l-170

Sökord: grupp, hus, förstukvist, byggnader, män, kvinnor, barn
Motivkategori:gruppbilder
Id:14
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: 1910-tal
Bildnummer: en-xx-15
Förening: Långvinds Bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Heda, Långvind, Enånger, Gävleborg
Teknik: inskannad glasplåt
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: en-j-119
Samling: Enångers hembygdsförening
Skick: bra
Reg av: Rev: Hans E
Reg datum: Rev: 2007-12-08/2008-02-12

redigera

textinformationbild
Bildtext:
gården i Heda, Långvind, herre med två hästar. Herrn uppges vara Erik Olsson, född 1858, boende på gården i Heda

Sökord: häst, hus, man,
Motivkategori:byggnader
Id:15
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: troligen omkring 1920
Bildnummer: en-xx-16
Förening: Långvinds Bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Heda, Långvind
Teknik: inskannad glasplåt 12x16
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: en-j-118
Samling: Enångers hembygdsförening
Skick: bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2007-02-03

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Ingegerd Asplund och Hugo Enström framför en byggnad, tros vara ett uthus som fanns intill stugan vid Fäbodviken

Sökord: skogshuggarkoja, byggnader, man, kvinna
Motivkategori:miljöer
Id:25
Fotograf: okänt
Fotoår: omkr 1950
Bildnummer: ia-priv-25
Förening: Långvinds Bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: skapligt
Reg av: Reviderat: HE
Reg datum: rev 2018-02-26

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Frans Fläck, Långvinds ladugård i bakgrunden

Sökord: man, ladugård, slaggstensmur, byggnader
Motivkategori:porträtt
Id:26
Fotograf: okänt
Fotoår: trol. sent 40-tal
Bildnummer: mn-priv-26
Förening: Långvinds Bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
En grupp människor samlade intill "nybygget" i Långvind

Sökord: nybygget, gruppbilder, män, kvinnor
Motivkategori:byggnader
Id:27
Fotograf: okänt
Fotoår: trol. sent 40-tal
Bildnummer: mn-priv-27
Förening: Långvinds Bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Långvind, Enånger, Gävleborg
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera