Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: masugn     
Aktuell sida:1 Totalt antal sidor:5 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 5 sökord: masugn sökord2: Masugn sökord3: masugn
textinformationbild
Bildtext:
Masugn i Långvind, en tid efter nedläggningen. Uppfordringsramperna fortfarande någorlunda intakta, från vänster forslades träkol, från höger anrikad järnmalm. I förgrunden magasin för lagring av järnmalmen

Sökord: ruin, masugn, Långvind..
Motivkategori:masugn
Id:2
Fotograf: Agnes Söderhielm
Fotoår: 1908
Bildnummer: lt-priv-1
Förening: Långvinds Bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: bra
Reg av: Hans E
Reg datum: Rev: 2007-10-26

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Eka med en kvinna och barn (släkten Tottie) i Herrgårdsdammen i Långvind, Carl-Erik och Lars Totties mor Elsa Söderhielm f 1897 sitter längst bak i aktern, framtill sitter hennes kusiner, Ragny f 1896 och Karin f 1897, kvinnan i mitten är ev Totties mormor (Elsas mor). I bakgrunden skymtar taket på det gamla stora kolhuset, bilden tagen ca: 1902, samma år som masugnen lades nedårdsdammen Långvind

Sökord: båtar, eka, damm, människor
Motivkategori:miljöer
Id:17
Fotograf: Erika Nordin
Fotoår: omkring 1905
Bildnummer: en-xx-18
Förening: Långvinds Bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
Teknik: inskannad ljusskadad glasplåt
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: en-e-99
Samling: Enångers hembygdsförening
Skick: mindre bra
Reg av: HE
Reg datum: rev 2015-09-01

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Masugn, vinterbild, sett från herrgårdsdammen

Sökord: ruiner, masugn, järntillverkning
Motivkategori:masugn
Id:57
Fotograf: okänt
Fotoår: trol. 40-tal
Bildnummer: he-priv-58
Förening: Långvinds Bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Gävelborg, Enånger, Långvind
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av: HE
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Masugnen i Långvind under förfall, sett från söder. Öppningen överst till vänster visar intaget av träkol till masugnskransen, rampen förfallen. Öppningen till höger visar rester av uppfordringsrampen för järnmalm, som på sin tid fungerade med ett vattenhjulsdrivet system.

Sökord: ruiner
Motivkategori:masugn
Id:72
Fotograf: Möjligen Thorsten Althin
Fotoår: 1920-tal
Bildnummer: he-priv-73
Förening: Långvinds Bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: bra
Reg av: HE
Reg datum: rev 2017-11-20

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Långvinds masugn, vintermotiv

Sökord: masugn, ruiner
Motivkategori:masugn
Id:157
Fotograf: okänd
Fotoår: 1920-tal
Bildnummer: ia-priv-158
Förening: Långvinds Bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Långvind
Teknik: inskannat foto
Rättighet: Ingegerd Asplund
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Arbetare vid masugnen sista året den var i drift (hyrdes då av Skebo bruk). Rampen för uppfordring av träkol uppe till höger, träbyggnaden innehöll bl.a. varmlufts- och blästermaskinen. Några människor finns namngivna: Pojken längst fram tv är Henning Winlund (senare urmakare i Långvind), sittande längst th är rättaren Wennerholm, bredvid honom Johan Fleck (Fläck). I mitten med hatt står masmästaren med hustrun vid sin sida. Bilden finns även utlagd på Enångers bildapplikation med nummer karv-26

Sökord: masugn, arbetare, män, kvinna, gruppbilder, arbetsmiljöer
Motivkategori:masugn
Id:172
Fotograf: sannolikt Erika Nordin, Enånger
Fotoår: 1902
Bildnummer: lt-priv-172
Förening: Långvinds Bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick: bra
Reg av: Hans E
Reg datum: reviderad 2009-05-13/2011-02-23

redigera

textinformationbild
Bildtext:
från holmen i herrgårdsdammen, eldsken från masugnen. En intressant detalj kring denna bild är den bro som syns. Den låg strax uppströms nuvarande dammluckor, och sannolikt revs denna bro i ett tidigt skede, och ersattes av en stabilare bro i anknytning till dammluckorna. Bron på bild tros ha tillkommit som en transportled mellan den allra tidigaste masugnsbyggnaden som fanns till vänster, och kolhusbyggnaden som långt tidigare fanns till höger enligt bild. Stenkistan under bron finns fortfarande kvar, och med rätt välbevarad timmerstomme, kan synas tydligt vid tillfällen med lågvatten i dammen.

Sökord: damm, herrgårdsdamm, masugn,
Motivkategori:målningar-teckningar
Id:177
Fotograf: konstnär Conny Burman
Fotoår: 1890-tal
Bildnummer: lt-priv-177
Förening: Långvinds Bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
Teknik: inskannad akvarell
Rättighet: L Tottie
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra
Reg av: rev: 2017-01-13
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
masugnen sedd från nordväst

Sökord: masugn, ruin,
Motivkategori:masugn
Id:252
Fotograf: okänt
Fotoår: 1978
Bildnummer: lt-priv-252
Förening: Långvinds Bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Långvind
Teknik: inskannat foto
Rättighet: L Tottie
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
masugnen sedd från öster

Sökord: masugn, ruiner,
Motivkategori:masugn
Id:253
Fotograf: okänt
Fotoår: 1978
Bildnummer: lt-priv-253
Förening: Långvinds Bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Långvind
Teknik: inskannat foto
Rättighet: L Tottie
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera

textinformationbild
Bildtext:
”Vasbergs” till vänster, då gulmålat, uthusen, masugn skymtar

Sökord: hus, byggnader, uthus, masugn,
Motivkategori:byggnader
Id:254
Fotograf: okänt
Fotoår: 1978
Bildnummer: lt-priv-254
Förening: Långvinds Bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Långvind
Teknik: inskannat foto
Rättighet: L Tottie
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick:
Reg av:
Reg datum:

redigera