Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: ruiner     
Aktuell sida:2 Totalt antal sidor:3 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 3 sökord: ruiner sökord2: Ruiner sökord3: ruiner
textinformationbild
Bildtext:
Masugnen i Långvind under förfall, sett från söder. Öppningen överst till vänster visar intaget av träkol till masugnskransen, rampen förfallen. Öppningen till höger visar rester av uppfordringsrampen för järnmalm, som på sin tid fungerade med ett vattenhjulsdrivet system. Se även bild nr: he-priv-173

Sökord: masugn, ruiner, byggnad, industri
Motivkategori:masugn
Id:383
Fotograf: Möjligen Thorsten Althin
Fotoår: omkring 1925
Bildnummer: lt-a-185
Förening: Långvinds Bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
Teknik: inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr: lt-priv-381
Samling: privat
Skick: ganska bra
Reg av: Reviderat: Hans E
Reg datum: reviderad 2011-02-04/2017-11-20

redigera

textinformationbild
Bildtext:
del av masugnsruinen

Sökord: ruiner, masugn, portal
Motivkategori:masugn
Id:446
Fotograf: okänd
Fotoår: 1940-tal
Bildnummer: ia-priv-412
Förening: Långvinds bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
Teknik: inskannat foto
Rättighet: Ingegerd Asplund
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling:
Skick: skapligt
Reg av: Hans E
Reg datum: 2007-03-15

redigera

textinformationbild
Bildtext:
De sista sorgliga resterna efter soldattorpet (båtsmanstorpet)kallat "Fläcks", söder om "byn" i Långvind. Sedan denna bild lades in har ett foto kommit fram som visar huset i ursprungsskick - se bild benämnd lvd-priv-12 redovisad under motivkategori byggnader. Torpet var bebott av ättlingar till soldatsläkten ända in på 1950-talet Huset raserades slutgiltigt i slutet på 1980-talet

Sökord: byggnader, ruiner, soldattorp, Fläck, Byn
Motivkategori:ruiner
Id:470
Fotograf: H Ekbrink
Fotoår: 2007
Bildnummer: fläck1
Förening: Långvinds bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Långvind, Enånger, Gävleborg
Teknik: digitalt foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2007-05-12 rev 2007-09-18

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Fläcks torp i "byn" Långvind, soldattorp/båtsmanstorp. Bostad åt bl.a. Karl Fläck (Erik Karlssons farfar), samt Johan Fläck med fler. Se även bild benämnd fläck1 under motivkategori ruiner. Torpet innehöll bara ett rum och kök, samt ett trångt vindsutrymme som var beboeligt endast sommartid. I detta hus levde under det tidiga 1900-talet en familj med nio barn.

Sökord: torp, byggnad, soldattorp, Fläck, Byn
Motivkategori:byggnader
Id:507
Fotograf: okänd
Fotoår: troligen 1920-tal
Bildnummer: lvd-priv-12red
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: mindre bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2007-09-18

redigera

textinformationbild
Bildtext:
masugn i Långvind (bilden konverterad från smalfilm)

Sökord: ruiner, byggnad
Motivkategori:masugn
Id:670
Fotograf: Henry Tottie
Fotoår: 1935
Bildnummer: lt-a-338
Förening: Långvinds bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
Teknik: konverterad från 16 mm smalfilm
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: skapligt
Reg av: Hans E
Reg datum: 2008-12-03

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Långvinds masugn under förfall. Bilden tagen från söder. Se även bild nr he-priv-173

Sökord: Masugnen, ruiner, byggnad
Motivkategori:masugn
Id:738
Fotograf: okänt
Fotoår: omkr 1925
Bildnummer: ingwi-03
Förening: Långvinds bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
Teknik: inskannat fotografi
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2009-05-19/2017-11-20

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Masugnsruinerna omkring år 1980. Efter den stora översvämningen år 1985 kom stora delar av masugnen att raseras ytterligare

Sökord: ruiner, byggnader, slaggstensbyggnad
Motivkategori:masugn
Id:779
Fotograf: Per Lennart Larsson
Fotoår: omkr 1980
Bildnummer: pll-10
Förening: Långvinds bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: Per Lennart Larsson
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2009-08-16

redigera

textinformationbild
Bildtext:
masugnsruinen från sydväst med tennisbanan i förgrunden

Sökord: byggnader, ruiner,
Motivkategori:masugn
Id:784
Fotograf: Per Lennart Larsson
Fotoår: omkr 1975?
Bildnummer: pll-15
Förening: Långvinds bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: Per Lennart Larsson
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2009-08-16

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Masugnsruinerna till vänster, byggnaden för gengaskol med kolhuggen till höger. Herrgården skymtar i bakgrunden

Sökord: masugn, byggnad, kolhugg, slaggsten
Motivkategori:byggnader
Id:787
Fotograf: Per Lennart Larsson
Fotoår: 1970-tal?
Bildnummer: pll-18
Förening: Långvinds bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: Per Lennart Larsson
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2009-08-16

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Ynglingar vid jordkällare, kanske mitt emot Rättarebostaden. Idag återstår bara ruiner efter dessa matkällare. Till vänster med hund troligen Enar Jonsson, till höger troligen brodern Helge. I mitten, Viktor Westman

Sökord: gruppfoto, ynglingar, jordkällare, utomhusmiljö
Motivkategori:gruppbilder
Id:863
Fotograf: familjen Lundblad
Fotoår: tidigt 1920-tal
Bildnummer: ana-priv-57
Förening: Långvinds bruksmiljöförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: ganska bra
Reg av: Hans E
Reg datum: 2009-12-20/2010-04-22

redigera