Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: Byn     
Aktuell sida:5 Totalt antal sidor:5 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 5 sökord: Byn sökord2: Byn sökord3: byn
textinformationbild
Bildtext:
Eliot Burman och Verner vid båtsmanstorpet i Byn "Fläcks-torpet" (eller Fleck). Byggnaden är numera helt raserad. Se även bild nr: lvd-priv-12 och fläck1

Sökord: hus, torp, män, stuga
Motivkategori:byggnader
Id:1373
Fotograf: okänt
Fotoår: 1961
Bildnummer: labu-20
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind, Byn
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Bureborg
Skick: ganska bra
Reg av: HE
Reg datum: 2014-07-15

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Oljemålning utförd av Långvindsbördiga Ulla Sundström (f Jutterström) år 1972. Motivet uppges vara en av gårdarna i Slåttmyra (Slåttermyra). Möjligen den gård som beboddes av familjen Strandman. Exakt vilken av de tre gårdarna i den byn det rör sig om hoppas vi få in mer uppgifter om. Den sista gården där brann ner omkring år 1950 (denna gård sannolikt).

Sökord: byggnader, hus, gårs
Motivkategori:målningar-teckningar
Id:1406
Fotograf: Berit Strandman
Fotoår:
Bildnummer: stra-01
Förening: Långvinds bruksmiljöförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Slåttmyra
Teknik: digitalt foto av målning
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: Strandman
Skick: bra
Reg av: HE
Reg datum: 2016-08-28

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Gård i byn, den enda kvarvarande numera, beboddes bl.a. av "tvillingarna i byn". Numera ombyggt till permanentboende. Nuvarande ägare Sven-Arne Axman o Marie Åkerlund

Sökord: hus, grind, staket
Motivkategori:byggnader
Id:1427
Fotograf: okänt
Fotoår: 1950-tal?
Bildnummer: labu-259
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: Bureborg
Skick: ganska bra
Reg av: HE
Reg datum: 2017-09-19

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Gård i byn, den enda kvarvarande numera, beboddes bl.a. av "tvillingarna i byn". Därefter fritidsbostad, Numera ombyggt till permanentboende. Nuvarande ägare Sven-Arne Axman o Marie Åkerlund. På bild syns en lastbil av märket Volvo. Lite kortfattat om "Byn" i Långvind: Omfattade ursprungligen sex hemman samt ett antal torp, numera återstår alltså bara ett boningshus, resten revs eller förföll under tiden omkring år 1900. Markerna inlöstes successivt av Långvinds bruk alltefter brukets behov av skogsmarken för kolning och timmeravverkning, och jordbruken tillhörande gårdarna drevs då vidare i arrendeform. Stora delar av jordbruksmarken brukas än i dag, men av utomstående aktörer från Enånger.

Sökord: hus, gård, härbre, lastbil
Motivkategori:byggnader
Id:1429
Fotograf: okänt
Fotoår: 1950-tal
Bildnummer: labu-313
Förening: Enångers hembygdsförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: Enångers hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: Bureborg
Skick: ganska bra
Reg av: HE
Reg datum: 2017-10-05

redigera

textinformationbild
Bildtext:
En grupp människor, Några är identifierade: tredje från vänster är Erik Frank. Längsta manne med keps är Sigurd Wahlström. Kvinnan i främre led med ett verktyg är Anna Broman. Tredje från höger är Anna Andersson Sannolikt i "Byn", Långvind. Möjligen potatisupptagning

Sökord: gruppfoto, män, kvinnor, hus
Motivkategori:gruppbild
Id:1441
Fotograf: okänt
Fotoår: 1920-tal?
Bildnummer: sunfo-01
Förening: Långvinds bruksmiljöförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: skapligt
Reg av: HE
Reg datum: 2017-11-26/2017-11-29

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Okänd män. En gissning att platsen kan vara någon av tröskladorna i "Byn" i Långvind. Ur album med Långvindsanknytning. Vam kan ha mer uppgifter?

Sökord: män, arbetare, byggnad
Motivkategori:gruppbild
Id:1476
Fotograf: okänt
Fotoår: okänt
Bildnummer: lvd-priv-68
Förening: Långvinds bruksmiljöförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind?
Teknik: Inskannat foto
Rättighet: Långvinds bruksmiljöförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: ja
Tidigare nr:
Samling: Långvinds bruksmiljöförening
Skick: mindre bra
Reg av: HE
Reg datum: 2018-05-08

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Båtsmanstorpet Mistersmo, sett från väster. Revs på 1980-talet(?) p.g.a. förfall. En uppgift talar om att huset blev så svårt angripet av hästmyror, så en påtänkt renovering omintetgjordes. I stället uppfördes en bostad genom Rune Carlssons försorg strax till väster som fortfarande finns kvar. Se bild nr: pll-12

Sökord: hus, gård, torp
Motivkategori:byggnader
Id:1482
Fotograf: Hilding Mickelsson
Fotoår: omkring 1970?
Bildnummer: onyg-072
Förening: Långvinds bruksmiljöförening
Land: se
Motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind, Byn
Teknik: inskannat stordiaformat
Rättighet: privat
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling: privat
Skick: bra
Reg av: HE
Reg datum: 2018-06-20

redigera