Här visar vi de  100 senast  inlagda bilderna!                     Åter till startsidan.         
textinformation bild

Bildtext:
Fraktfartyget enligt tidigare bilder, lastat med props (gruvstöttor) med sannolik destination England

sökord: fraktskuta, arbetare, män, gruppbild
motivkategori: sjöfart
id:1559
Fotograf: okänt
fotoår: 1930-tal
bildnummer: annima-036
förening: Enångers hembygdsförening
land: SE
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Enångers hembygdsförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Anders Andersson
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2023-12-11

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Fraktfartyg under lastning av timmer. Osäker plats: kan vara Siviks-viken (Plågan) i Långvind (en känd plats för timmerhantering denna tid). Båten är Norgeflaggad, och troligen samma båt som ser på angränsande bilder

sökord: fraktskuta, män, arbetare, flotte, livbåt
motivkategori: sjöfart
id:1558
Fotograf: okänt
fotoår: 1930-tal
bildnummer: annima-035
förening: Enångers hembygdsförening
land: SE
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Enångers hembygdsförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Anders Andersson
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2023-12-11

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Fraktfartyg på väg ut mot öppet hav, lastad med timmer. Platsen troligen Siviks-viken i Långvind (Plågan)med Rönnskär(?) i bakgrunden

sökord: båt, fraktskuta
motivkategori: sjöfart
id:1557
Fotograf: okänt
fotoår: 1930-tal
bildnummer: annima-033
förening: Enångers hembygdsförening
land: SE
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Enångers hembygdsförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Anders Andersson
skick: oskärpa
reg av: HE
reg datum: 2023-12-11

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Fraktfartyg, lastat med timmer. Platsen är osäker, en gissning är Siviks-viken i Långvind (Plågan)

sökord: fraktskuta, båt
motivkategori: sjöfart
id:1556
Fotograf: okänt
fotoår: 1930-tal
bildnummer: annima-032
förening: Enångers hembygdsförening
land: SE
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Enångers hembygdsförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Anders Andersson
skick: viss oskärpa
reg av: HE
reg datum: 2023-12-11

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Timmer innanför läns på väg att bogseras ut till väntande fraktskuta. Platsen är Gräshålet, Långvind

sökord: arbete, flottare, män, bogserbåt, eka
motivkategori: sjöfart
id:1555
Fotograf: okänt
fotoår: 1930-tal
bildnummer: annima-031
förening: Enångers hembygdsförening
land: SE
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Enångers hembygdsförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Anders Andersson
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2023-12-11

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Från Gräshålet, Långvind. Timmer innanför läns för vidare transport till lastskuta. Den högra byggnaden (ett stall enligt uppgift) revs omkring år 1980 och ersattes av en sommarstuga. Sjöboden sedan länge borta. "Mellanstugan" finns fortfarande kvar i ägo av Kjell Laurin. Platsen var att betrakta som ett litet fiskeläge vid denna tid.

sökord: sjöfart, byggnader, stuga, sjöbod, eka, båt
motivkategori: arbete
id:1554
Fotograf: okänt
fotoår: 1930-tal
bildnummer: annima-030
förening: Enångers hembygdsförening
land: SE
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Enångers hembygdsförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Anders Andersson
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2023-12-11

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Den västra av vikarna i Gräshålet, Långvind. Vid fototillfället obebyggt. Två stugor uppfördes här på 1960-talet

sökord: miljöer, havsvik
motivkategori: natur
id:1553
Fotograf: okänt
fotoår: 1930-tal
bildnummer: annima-029
förening: Enångers hembygdsförening
land: SE
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Enångers hembygdsförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Anders Andersson
skick: viss oskärpa
reg av: HE
reg datum: 2023-12-11

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Bilar samlade vid udden i Långvind, dels flottningsarbetare och tjänstemän. Troligen samma fototillfälle som bild nr: annima-024

sökord: lastbil, motorcykel, män, personbil, arbetare
motivkategori: fordon
id:1552
Fotograf: okänt
fotoår: 1930-tal
bildnummer: annima-028
förening: Enångers hembygdsförening
land: SE
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Enångers hembygdsförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Anders Andersson
skick: viss oskärpa
reg av: HE
reg datum: 2023-12-11

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Hela viken mellan Malmkajen och "udden" i Långvind full med flottat timmer i väntan på lastning till fraktskutor.

sökord: timmer, hamnmagasin
motivkategori: byggnader
id:1551
Fotograf: okänt
fotoår: 1930-tal
bildnummer: annima-027
förening: Enångers hembygdsförening
land: SE
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Enångers hembygdsförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Anders Andersson
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2023-12-11

redigera

textinformation bild

Bildtext:
timmersläp innanför läns, utanför "udden" i Långvind

sökord: timmer, ekor, båtar, flottare
motivkategori: sjöfart
id:1550
Fotograf: okänt
fotoår: 1930-tal
bildnummer: annima-026
förening: Enångers hembygdsförening
land: SE
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Enångers hembygdsförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Anders Andersson
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2023-12-11

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Upplag av mestadels gruvstöttor (props) vid "udden" i Långvind. Förberett för lastning till båt för vidare transport ut i världen. Männen på bild bör vara arbetare med såväl flottning som lastning av fartygen. Se även bild nr: ukk-29 med fler

sökord: män, timmer, byggnader, brädgård
motivkategori: arbete
id:1549
Fotograf: okänt
fotoår: 1930-tal
bildnummer: annima-024
förening: Enångers hembygdsförening
land: SE
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Enångers hembygdsförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Anders Andersson
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2023-11-08

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Timmerkörare med häst, sannolikt Långvinds marker i Myra. Mannen i förgrunden kan vara Kurt Price. Inkommen bildsynpunkt: Tycker det ser ut som Gunnar Nyqvist kör hästen Gärd

sökord: häst, djur, män, skogsarbetare, timmerkälke
motivkategori: arbete
id:1548
Fotograf: okänt
fotoår: 1969
bildnummer: xx-hbf-287
förening: Enångers hembygdsförening
land: SE
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind, Myra
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Enångers hembygdsförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: Bodare
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2023-12-08/2024-04-01

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Sågen i Långvind, taget något år efter nedläggningen, men fortfarande uppfordringsrampen och järnvägsspåret bevarat

sökord: sågverk
motivkategori: byggnader
id:1547
Fotograf: okänt
fotoår: 1955
bildnummer: xx-hbf-288
förening: Enångers hembygdsförening
land: SE
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Enångers hembygdsförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Bodare
skick: ljusskada
reg av: HE
reg datum: 2023-12-08

redigera

textinformation bild

Bildtext:
En bild med hittills okänd härkomst. Uppgifter inväntas. Motivet visar t.h. gnisterhuset i Långvind. Numera bevarad och restaurerad, men alla övriga byggnader är borta, rivna etappvis. Slaggstensruinen var den gamla hammarsmedjan kallad nederhammaren. Träbyggnaden överst t.h. kom att inrymma Långvinds första kraftstation som var i drift från 1918 till 40-talet. Övriga byggnader okänd historik. Noterade ledtrådar till bilden: Fotoår 1922. gelatinsilverfotografi. Signerat på baksidan med bläck. Bild av Carl Gustav Roosenberg 1883-1957. Text oläslig " ingen info finns". MODERNA MUSEET. Fotot donerat till Svenska fotografernas förbund 1972 Invnr: FM19720043352

sökord: ruiner, hus, miljöer, slaggstensmurar
motivkategori: byggnader
id:1546
Fotograf: okänt
fotoår: 1922
bildnummer: lvd-priv-95
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: okänt
skick: skapligt
reg av: HE
reg datum: 2023-07-16/2023-09-17

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Håkan Jansson i sadeln på en ponny någonstand inom fritidsområdet (Snäcken). Uthyrning av ponnyhäster bedrevs då inom fritidsområdet.

sökord: häst, ponny, pojkar
motivkategori: djur
id:1545
Fotograf: Lennart Jansson
fotoår: 1969
bildnummer: hakja-05
förening: Enångers hembygdsförening
land: SE
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannad diabild
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2023-06-30

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Från stranden vid Snäcken. Håkan Jansson i sadeln

sökord: pojkar, häst, djur, sandstrand, ponny
motivkategori: vyer
id:1544
Fotograf: Lennart Jansson
fotoår: 1969
bildnummer: hakja-04
förening: Enångers hembygdsförening
land: SE
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannad diabild
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2023-06-30

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Christina Jansson på ponny, hennes mor berdvid. I bakgrunden den första kiosken och tillika försäljningskontor på fritidsområdet i Snäcken, Långvind

sökord: barn, kvinna, byggnad, kiosk
motivkategori: gruppbild
id:1543
Fotograf: Lennart Jansson
fotoår: 1969
bildnummer: hakja-02
förening: Enångers hembygdsförening
land: SE
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannad diabild
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2023-06-30

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Långvinds första kiosk och försäljningskontor vid fritidsområdet, Snäcken. I förgrunden, Christina Jansson på hästen tillsammans med sin mor. Då boende på Orrstigen. Vid denna tid så bedrevs uthyrningsverksamhet med ponnyhästar.

sökord: kvinna, barn, häst, kiosk
motivkategori: byggnader
id:1542
Fotograf: Lennart Jansson
fotoår: 1969
bildnummer: hakja-01
förening: Enångers hembygdsförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannad diabild
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2023-06-30

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Logen i "byn" Långvind (tröskloge?). Byggnaden till höger är en spannmåls och hölada som revs omkring år 2020

sökord: landskap, loge, lada
motivkategori: byggnader,
id:1541
Fotograf: Bertil Sundström
fotoår: 1995
bildnummer: pll-95
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: SE
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2023-02-03

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Efter översvämningen i Långvind efter dammgenombrottet vid Hålldammen maj 1985. Bilden visar landsvägen genom Långvind i jämnhöjd med Kungsgården (avfarten som skymtar till vänster). Mannen på bilden är Erik Fridlund från Enånger. För att se fler bilder från förödelsen, så ange från söksidan sökbegreppet: översvämning

sökord: man, landsväg
motivkategori: översvämning,
id:1540
Fotograf: Rut Ekbrink
fotoår: 1985
bildnummer: he-priv-451
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: småbildsnegativ
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: privat
skick: skapligt men slitage
reg av: HE
reg datum: 2022-11-20

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Belöningssked i silver, tilldelades förtjänta arbetare vid järnbruket i Långvind. Historien kring just denna sked är som följer enligt Carl-Åke Edström: Silversked som min (C-å Edström) mormor Jennys farfars far Per Broman (Per BroMan) 1817-1896 gjorde som examensarbete för att bli mästersmed. Detta skedde vid Iggesunds bruk 1843. Flyttade sedan till Långvinds Bruk. Hans son Per Olof Broman 1842-1923 mästersmed i Långvind. Pers son Karl Broman 1874-1943 (mormors far) arrendator i Myra. Långvind. Mormor Jenny gift 1922 med Karl Borin i Svedja. (Silverstämpeln anger år 1843)

sökord: föremål, sked, belöningssilver
motivkategori: övrigt
id:1539
Fotograf: Carl-Åke Edström
fotoår:
bildnummer: cae-priv-157
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats:
teknik: digital bild
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra men viss oskärpa
reg av: HE
reg datum: 2022-04-05

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Charles Price med hustru och barn. En av pojkarna bör vara John som blev förvaltare åt Långvind på 1920-talet

sökord: man, kvinna, barn
motivkategori: familjebild
id:1538
Fotograf: okänt
fotoår: sent 1890-tal
bildnummer: kp-b-058
förening: Enångers hembygdsförening
land: se
motivplats: okänt
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Enångers hembygdsförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Enångers hembygdsförening
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2022-03-10

redigera

textinformation bild

Bildtext:
John Price´s familj med hustru och sönerna Kurt och Rolf. John var förvaltare i Långvind omkring år 1925-1933. Motivplats möjligen Strömbacka

sökord: gruppbild, kvinna, pojke
motivkategori: familjebild
id:1537
Fotograf: okänt
fotoår: 1933-1934
bildnummer: kp-b-056
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Strömbacka
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Långvinds bruksmiljöförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Enångers hembygdsförening
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2022-03-10

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Tore Tjärnberg utanför sitt hem i Långvind, kallat fyrkanten eller fruhem. Kapellet i bakgrunden

sökord: pojke, hus, byggnad
motivkategori: porträtt, män
id:1535
Fotograf: okänt
fotoår: 1950-tal
bildnummer: besod-10
förening: Enångers hembygdsförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2022-03-09

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Bärgning av bil vid "udden" i Långvind, orsakat av att två personer på "besök" i Långvind inte verkar ha uppmärksammat att vägen tog slut vid hamnmagasinet. Personerna klarade sig helskinnade, men det hela kunde ha slutat olyckligt. Närmare omständigheter kring händelsen spekulerar vi inte vidare om här. (Gästbryggan fanns inte byggd vid fototillfället)

sökord: bil, män, bil, dykare, betongkaj
motivkategori: fordon
id:1534
Fotograf: Hans Ekbrink
fotoår: 2010
bildnummer: he-priv-450
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2021-12-14

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Ytterligare en byggnad i Långvind som skattat åt förgängelsen. Rivningsår 2021. Belägen utmed vägen mot fritidsområdet, intill jordbruksmarken kallad Byn. Fotograferat från sydost. Användes bl.a. som hölada, garage, förråd m.m.

sökord: hus, landsväg, magasin
motivkategori: byggnader
id:1533
Fotograf: Bertil Sundström
fotoår: 2005
bildnummer: pll-94
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2021-11-09

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Karin Lundeberg (f 1896), barnbarn till bruksägare Wilhelm August Söderhielm. Se även bild nr: en-ad-234 och en-s-163

sökord: flicka, folkdräkt, hembygdsdräkt
motivkategori: porträtt, barn
id:1532
Fotograf: Erika Nordin
fotoår: ca 1905
bildnummer: en-am-258
förening: Enångers hembygdsförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger
teknik: inskannad glasplåt 9x12
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Enångers hembygdsförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Enångers hembygdsförening
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2021-01-11

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Bröllop: Signe och Svante Wasberg (Vasberg). Svante rättare hos Långvinds bruk från ca år 1928. På bild även Britta Christina Wasberg (Svantes mor?) och Gunnar Nyqvist (Signes bror?). Se även bild nr: en-r-104 med flera.

sökord: gruppbild, gruppfoto. män, kvinnor, brudpar
motivkategori: bröllop
id:1531
Fotograf: Tekla Svenson
fotoår: 1931
bildnummer: en-am-076
förening: Enångers hembygdsförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger
teknik: inskannat mjukt negativ
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Enångers hembygdsförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Enångers hembygdsförening
skick: ganska bra men fuktskador
reg av: HE
reg datum: 2021-01-05

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Emma och Carl Malm utanför sin bostad i Långvind (Fruhem, även benämnt trekanten) med kapellet i bakgrunden, där Carl för övrigt var kyrkvärd. Carl (1861-1951) kom från Forsbacka bruk och anställdes av Långvinds bruk som trädgårdsmästare år 1904

sökord: man, kvinna, byggnad,
motivkategori: porträtt par
id:1530
Fotograf: okänt
fotoår: ca 1930
bildnummer: lvd-eget-8
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling:
skick: mindre bra
reg av: HE
reg datum: 2020-11-24

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Utdrag ur generalstabskartan år 1887, visande Långvinds bruk med närmaste omgivningar. Noterbart byggnader som inte längre finns kvar och vissa byggnader som ej var inritade vid denna tid, tillika den ändrade strandlinjen genom landhöjningen

sökord: dokument, karta
motivkategori: övrigt
id:1529
Fotograf:
fotoår:
bildnummer: lvd-priv-94
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannad del av karta
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Enångers hembygdsförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Enångers hembygdsförening
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2020-10-13

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Herrgården sedd från herrgårdsdammen, från söder med herrgårdsdammen i förgrunden.

sökord: herrgården, vattendrag, damm
motivkategori: byggnader
id:1528
Fotograf: Arvid Nordin
fotoår: 1965-1970
bildnummer: leriks-88
förening: Enångers hembygdsförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: Inskannat negativ 6 x 6 cm
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2020-05-11

redigera

textinformation bild

Bildtext:
okänd kvinna på landsvägen intill byggnaden som ursprungligen inrymde snickeri och måleri i Långvinds bruk. Numera bruksmuseum och rum för enklare boende.

sökord: kvinna, landsväg, vällingklocka
motivkategori: byggnader
id:1527
Fotograf: Arvid Nordin
fotoår: 1965-1970
bildnummer: leriks-87
förening: Enångers hembygdsförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: Inskannat negativ 6 x 6 cm
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2020-05-11

redigera

textinformation bild

Bildtext:
spannmålsmagasinen i Långvind

sökord:
motivkategori: byggnader
id:1526
Fotograf: Arvid Nordin
fotoår: 1965-1970
bildnummer: leriks-86
förening: Enångers hembygdsförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: Inskannat negativ 6 x 6 cm
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2020-05-11

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Långvinds kapell

sökord: byggnader, kvinna
motivkategori: kapellet
id:1525
Fotograf: Arvid Nordin
fotoår: 1965-1970
bildnummer: leriks-85
förening: Enångers hembygdsförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: Inskannat negativ 6 x 6 cm
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2020-05-11

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Sågverket i Långvind

sökord: sågverk
motivkategori: byggnader
id:1524
Fotograf: Arvid Nordin
fotoår: 1965-1970
bildnummer: leriks-83
förening: Enångers hembygdsförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: Inskannat negativ 6 x 6 cm
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2020-05-11

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Tidningsannons från Hudiksvallstidningen år 1971. Antagligen handlar detta om "exploateringsetapp 2" då uppgifter talar om att fritidsområdet i Långvind etablerades redan i mitten eller slutet av 1960-talet av Jonny Dahlström från Hudiksvall. Inkommen bildsynpunkt: Som mäklare hos Svensk Fastighetsförmedling i Hudiksvall började vi (Lennart Liw och jag) försäljningen med premiärvisning omkring midsommar 1968. Vi började försäljningen 1971 med denna "premiärvisningsannons". Jag har själv varit med och utformat annonsen. Namn den som lämnar informationen: Ove Nygren

sökord: dokument, annons
motivkategori: övrigt
id:1523
Fotograf:
fotoår: 1971
bildnummer: gha-1385
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats:
teknik: inskannad tidningsannons
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: skapligt
reg av: HE
reg datum: 2020-05-07/2020-07-20

redigera

textinformation bild

Bildtext:
En kulturbyggnad, och en välkänd siluett i Långvinds bruksmiljö, snart ett minne blott! Rivningen av yttre hamnmagasinet den 10/2 år 2020, efter att ha varit ett känt landmärke i ca 200 år. En vemodig händelse i bygden.

sökord: händelser, grävmaskin
motivkategori: byggnader
id:1522
Fotograf: Hans Ekbrink
fotoår: 2020
bildnummer: lvd-priv-93
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: digitalt foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Långvinds bruksmiljöförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Långvinds bruksmiljöförening
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2020-02-10

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Från Trestensvikens fiskeläge

sökord: stuga, sjöbod, brygga
motivkategori: byggnader,
id:1521
Fotograf: okänt
fotoår: 1920-tal?
bildnummer: beeng-09
förening: Enångers hembygdsförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Långvind, Trestensviken
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: viss oskärpa
reg av: HE
reg datum: 2020-02-05

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Den före detta, det lilla skjulet invid bensinpumpen i Långvind. Vid fototillfället demolerat av ett vindfälle (en stor asp). Kojan användes tidigare som badhytt/omklädningshytt vid en liten badplats intill "udden" i Långvind. Efter detta "missöde" så revs stugan i januari 2020. Se även bild nr: lvd-priv-47

sökord: stuga,
motivkategori: byggnader
id:1520
Fotograf:
fotoår: 2019
bildnummer: lvd-priv-92
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Långvinds bruksmiljöförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Långvinds bruksmiljöförening
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2020-01-21

redigera

textinformation bild

Bildtext:
En hästdragen vagn som har använts på Långvinds bruk fram till kanske 1920-talet. Har funnits bevarad i ladugårdsbyggnaden i Långvind. Osäkert vad vagnmodellen kan ha kallats, möjligen Landå eller "finvagn"

sökord: vagn,
motivkategori: fordon
id:1519
Fotograf: Hans Ekbrink
fotoår: 2018
bildnummer: lvd-priv-90
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: digitalt foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Långvinds bruksmiljöförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2019-12-10

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Okänd man på förstukvisten till Långvinds skolhus. (Skolan nedlagd år 1949)

sökord: byggnader, man skolhus, förstukvist
motivkategori: skolkort
id:1518
Fotograf: Hilding Mickelsson
fotoår: 1979
bildnummer: lvd-priv-89
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Digitalt museum
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr: HMM87597
samling: Hälsinglands museum
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2019-12-10

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Tidningsurklipp efter en Långvindsträff

sökord: dokument, tidningsurklipp, festligheter, nöjen, Jularbo
motivkategori: övrigt
id:1517
Fotograf: okänt
fotoår: 1961
bildnummer: lvd-priv-88
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannat tidningsklipp
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Långvinds bruksmiljöförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: Långvinds bruksmiljöförening
skick: mindre bra
reg av: HE
reg datum: 2019-11-10

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Snickeriet i Långvind under restaurering. Byggnaden fungerar numera som bruksmuseum, och med rum för enklare boende

sökord: hus
motivkategori: byggnader
id:1516
Fotograf: Bertil Sundström
fotoår: 2004
bildnummer: pll-93
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2019-06-30

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Tvättstugan intill Mellanhammaren, raserad omkring år 2005

sökord: ruiner, hus
motivkategori: byggnader
id:1515
Fotograf: Bertil Sundström
fotoår: 2006
bildnummer: pll-92
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2019-06-30

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Interiör från klensmedjan invid Kvarndammen

sökord: industri, smedja, smideshärd,
motivkategori: interiörer
id:1514
Fotograf: Bertil Sundström
fotoår: 2007
bildnummer: pll-91
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2019-06-30

redigera

textinformation bild

Bildtext:
"Gnisterhuset" i Långvind strax innan restaureringen. En byggnad som ursprungligen fungerade som bl.a. "gnistsläckare" i anslutning till hammarsmedjan "Nederhammaren"

sökord: hus, ruin
motivkategori: byggnader
id:1513
Fotograf: Bertil Sundström
fotoår: 2004
bildnummer: pll-90
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2019-06-30

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Från en träff med studiecirkeln som medverkade till utgivningen av boken om Långvind (Liv i Långvind). Fv: Leif Olshagen, Hans Ekbrink, Birgit Larsson, Ingegerd Asplund, Ingrid Tjernström, Tord och Lena Frykberg. Platsen är "Fruhem", hos Agnes Westman. Boken utgavs år 2014, numera slutsåld, kan sökas via bibliotek eller antikvariat: ISBN 978-91-637-5931-4

sökord: gruppfoto, män, kvinnor, interiör
motivkategori: gruppbild
id:1512
Fotograf: Bertil Sundström
fotoår: ca 2004
bildnummer: pll-89
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2019-06-30

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Annons inför Långvinds-fest år 1961. "dragplåster" bl.a. Calle Jularbo m.fl.

sökord: dokument, annons
motivkategori: övrigt
id:1511
Fotograf:
fotoår: 1961
bildnummer: jl-priv-187
förening: Enångers hembygdsförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Långvind
teknik: Inskannad annonskopia
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: privat
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2019-05-08

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Motiv från fiskeläget Trestensviken. Båten ägdes vid fototillfället av Gustav Engman från Njutånger. Bildägaren tror att båten via många omvägar numera befinner sig i Stockholmstrakten och har restaurerats till "nyskick".

sökord: båtar, sjöbod, byggnader, brygga
motivkategori: sjöfart
id:1510
Fotograf: okänt
fotoår: sent 1940-tal
bildnummer: beeng-05
förening: Njutångers hembygdsförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Långvind, Trestensviken
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2019-04-17

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Gården i Hällbergsänge, vid denna tid bebodd av familjen Persson. Gården revs någon gång under sent 1990-tal i samband med att nya järnvägen drogs strax intill. Jämför med bild som kan sökas på nummer: ia-priv-436 Ser fram emot mer uppgifter kring denna gård, nyttja funktionen "lämna bildsynpunkter" Bilden hämtad bland de bilder Elvy Sjödin har lagt ut på facebook.

sökord: hus, gård, stuga
motivkategori: byggnader
id:1509
Fotograf: okänt
fotoår: 1950-tal
bildnummer: akes-80
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: mindre bra
reg av: HE
reg datum: 2019-02-09

redigera

textinformation bild

Bildtext:
"Sillboa" i Långvind, även benämnd Åsbergs fiskebod. Denne Åsberg var av bruket anställd fiskare under tiden runt år 1900. Sjöboden (tämligen förfallen) finns kvar än idag, men på grund av landhöjningen ej längre åtkomlig med båt. Kan idag befaras vara rivningshotad. Teckningen utförd av Ferdinand Boberg. Mer om denne Bobergs kulturgärning i form av att dokumentera gamla kulturmiljöer går det att söka sig fram hos under Hälsinglands museum och digitalt arkiv.

sökord: sjöbod, konstverk, teckningar,
motivkategori: byggnader
id:1508
Fotograf:
fotoår: 1920
bildnummer: lvd-priv-87
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: blyertsteckning
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Hälsinglands museum/Digitalt museum
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr: digitaltmuseum.se/021017049963/halsingland-enangers-sn-langvinds-bruk-saltsjofiskebod-teckning-av-ferdinand
samling: Hälsinglands museum/Digitalt museum
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2019-01-17

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Detaljförstoring av föregående bild. Se sökbegreppet: gha-1379 Alltså från det sannolika arrendebostället i Östra Myra (alternativt västa Myra). Inkommen bildsynpunkt: Kvinna på bron torde vara Karin Dahlbom från Finnika (f 1865), gift med arrendator Per-Johan Engberg i Myra (f. 1858).

sökord: gruppfoto, kvinnor, barn
motivkategori: gruppbild
id:1507
Fotograf: okänt
fotoår: troligen 1900-1910
bildnummer: gha-1379b
förening: Enångers hembygdsförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind, Myra
teknik: inskannat foto (detaljbild)
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: Ann-Kristin Asplund
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2018-11-28/2018-12-02

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Med sannolikhet ett arrendeboställe i Östra Myra. Exakt läge för denna byggnad är okänt, sen länge är nog byggnaden helt borta. Jämför med bild nr: f-priv-194. Inkommen bildsynpunkt: Har anknytning till P. J. och Karin Engberg. Från detta par utgick på sin tid en livaktig släktförening. Inledningsvis i huvudsak administrerad av Erik Svedin (far till Margit Eriksson i Änga). En annan tolkning säger att detta kan vara Västra Myra. Samma källa anger att gården beboddes av en anfader till Anders Hedberg i mitten av 1700-talet. Se även bild nr: gha-1379

sökord: hus, gård, människor
motivkategori: byggnader
id:1506
Fotograf: okänt
fotoår: troligen 1900-1910
bildnummer: gha-1379
förening: Enångers hembygdsförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind, Myra
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: Ann-Kristin Asplund
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2018-11-28/2018-12-02/2020-01-28

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Oklara noteringar om namn: Stina, Märta, Per-Johan och Kristina Engberg. Emotser gärna mer uppgifter om denna bild. Platsen är i alla fall från en av gårdarna i Östra Myra. Se även bild med nr: gha-1375. Inkomna bildsynpunkter: Stina, Märta och Karl Ivan Engberg ståendes, dessa barnbarn till den äldre mannen, Karl Johan Engberg. Karl, Ivan och Märta är i alla fall syskon. Inkommen bildsynpunkt: Per Johan och Karin Engberg (f Dahlbom), Myra. Per Johan dör på vårdhemmet i Tosätter 1952, Karin hos dottern i Norrala 1949. Karl Ivan och Märta Engberg är syskon och barnbarn till det äldre paret. Det är något oklart vem Stina är till vidare.

sökord: hus, gård, byggnad, verande, män, kvinnor
motivkategori: gruppbild
id:1505
Fotograf: okänt
fotoår: 1930-tal
bildnummer: gha-1377
förening: Enångers hembygdsförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Myra, Långvind
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: Ann-Kristin Asplund
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2018-11-28/2018-12-02/2018-12-09

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Oklara noteringar uppger namnen Stina och Märta, samt Stinas föräldrar (Per-Johan Engberg??) Kan någon reda ut begreppen?? Platsen är i alla fall en av gårdarna i Östra Myra som senare beboddes av bl.a. Strömgrens. Se även bild med nr: gha-1377. Inkommen bildsynpunkt; Märta är dotter till Sigrid Engberg som i sin tur är dotter till Per Johan Engberg i Myra. Ytterligare bildsynpunkt: Förvirrande uppgift. Skulle mycket väl kunna visa Ville Strömgren med makan Kristina och deras dotter Anna-Lisa samt Märta Engberg. Frågetecken.

sökord: gruppbild, män, kvinnor, hus
motivkategori: byggnader
id:1504
Fotograf: okänt
fotoår: 1930-tal
bildnummer: gha-1375
förening: Enångers hembygdsförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Myra, Långvind
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: Ann-Kristin Asplund
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2018-11-28/2018-12-02/2018-12-09

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Motivplatsen uppges vara Långvind. Noterade namn: Gustaf Wahlström, Per Pettersson, Gunnar Nilsson, Edvin Nilsson, Konrad Johanson, Erik-Johan Persson

sökord: gruppfoto, män, bil, fordon
motivkategori: gruppbild
id:1503
Fotograf: okänt
fotoår: ca 1950
bildnummer: akes-63
förening: Enångers hembygdsförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2018-11-21

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Notering på kortet: ”Elin Hulda Tora Teresia Detta tog vi läsåret 1913 (sedan något oläsbart)” Tora Fredrika Nordström (född i Långvind 1899-10-22, död i Söderhamn 1944-04-26). Tora flyttade ifrån Långvind 1918. Skall vi tolka detta som att det rör sig om fyra klasskamrater? I så fall bör det vara elever i Långvinds skola? (kanske snarare läskamrater från konfirmationen?)

sökord: gruppfoto, flickor
motivkategori: gruppbild
id:1502
Fotograf: Walborg Rosin
fotoår: 1913
bildnummer: magbe-04
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: mindre bra (slitage)
reg av: HE
reg datum: 2018-11-15

redigera

textinformation bild

Bildtext:
I knät på Tora Fredrika Nordström (född i Långvind 1899-10-22, död i Söderhamn 1944-04-26) sitter hennes dotter Carin Ingrid Viktoria Svensson (född i Söderhamn 1926-04-19, död i Täby 1992-09-14). Bredvid sitter Toras pappa smeden Fredrik Nordström (född i Hedemora 1846-05-27, död i Sandarne 1933-11-24). Fotot är taget sommaren 1926 i Långvind där Fredrik arbetade som smed på Långvinds bruk.

sökord: man, kvinna, barn, flicka
motivkategori: familjebild
id:1501
Fotograf: okänt
fotoår: 1926
bildnummer: magbe-03
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2018-11-15

redigera

textinformation bild

Bildtext:
I knät på Hilda Charlotta Jäfvert (född i Söderbärke 1854-04-10, död i Söderhamn 1929-12-27) sitter barnbarnet Carin Ingrid Viktoria Svensson (född i Söderhamn 1926-04-19, död i Täby 1992-09-14). Bredvid sitter smeden Fredrik Nordström (född i Hedemora 1846-05-27, död i Sandarne 1933-11-24). Fotot är taget sommaren 1926 i Långvind där Fredrik arbetade som smed på Långvinds bruk.

sökord: man, kvinna, barn, flicka
motivkategori: familjebild
id:1500
Fotograf: okänt
fotoår: 1926
bildnummer: magbe-02
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: mindre bra (repor mm)
reg av: HE
reg datum: 2018-11-15

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Lars-Olov Hedin och Ville Strömgren från Myra, Långvind

sökord:
motivkategori: porträtt, män
id:1499
Fotograf: Walborg Rosin
fotoår: 1920-tal
bildnummer: gha-1369
förening: Bölans hembygdsförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger
teknik: inskannat kabinettkort
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Hilda Hermansson
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2018-11-14

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Kvinnan till höger är Tora Svensson f Nordström Hon föddes i Långvind 1899-10-22 och dog i Söderhamn 1944-04-26. Hennes far var Fredric Nordström, född i Skjulsbo Hedemora 1846-05-27 död i Sandarne 1933-11-24). Han var smed vid Långvinds bruk 1915-1930. Toras mor var Hilda Charlotta Nordström f. Jäfvert. Övriga på fotot är okända, den andra kvinnan till vänster skulle kunna vara en syster till Tora, i så fall Edit född i Boda bruk 1893-08-27. Komplettering: Tora flyttar från Långvind till Wasa församling i Göteborg 1918, men 1925 gifter hon sig i Söderhamn med slaktaren Oskar Leonard S. som tillika är född i Söderhamn. I Söderhamns stad är de bosatta till 1934 då de förs över till Forsbacka som hör till Norrala - en mycket kort flytt. Och där bor de till dess att hon avlider. Motivplatsen är osäker, troligen inte Långvind - en gissning Forsbacka.

sökord: gruppfoto, män, kvinnor, barn, hus, byggnad
motivkategori: gruppbild
id:1498
Fotograf: okänt
fotoår: 1930-tal?
bildnummer: magbe-01
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: okänt
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2018-11-08

redigera

textinformation bild

Bildtext:
En numera svunnen byggnad i Långvind. Den högra! Tidigare fungerande som garage och vedbod m.m. nyttjad av bl.a. Svante Vasberg. Revs någon gång omkring 2010. Den vänstra byggnaden fungerade ursprungligen som hönshus och fårstall, under senare tid "tomtebo" för julevenemanget Tomtemys.

sökord: stuga, hus, byggnad
motivkategori: byggnader
id:1497
Fotograf:
fotoår: Ca 2003
bildnummer: he-priv-448
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2018-11-06

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Barn till Anna och Fredrik Wikström, Långvind. Maria, Emma och Charlotta. (Uppgifterna uppges vara tveksamma, för förelseåren för dessa barn är 1886, 1883 och 1888, Walborgs fotoateljé grundad först år 1907). Inkommen bildsynpunkt tillrättalägger: Utseendet på Maria som uppges stå längst t v ser ut att stämma väldigt väl. Kläderna verkar nog mera 1890-tal än 1900-tal. Är det möjligt att en reproduktion är utförd av Rosins ateljé? Inkommen bildsynpunkt: Fullständigt fantastiskt! Min mormor Maria och hennes systrar Emma och Charlotta. Maria gift med Gustav Adolf Engdahl 1911-07-23. Tyvärr dog mormor innan jag han fylla 3 år, 1956-02-13. Fick sex barn, bl.a min mor Eva. Uppgiftslämnare: Lars Kärrberg

sökord: flicka, flickor
motivkategori: porträtt, barn
id:1496
Fotograf: Walborg Rosin
fotoår: tidigast 1907
bildnummer: juhl-56
förening: Enångers hembygdsförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger
teknik: inskannat kabinettkort
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Juhlin
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2018-10-31/2018-11-21/2018-12-09/2020-05-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Okänd man på cykel begrundande varningstavla för det militära skjutområdet vid Byhedasjön (F15´s skjutmål). Tavlans placering ungefär där nuvarande infotavla finns. Korsningen Långvindsvägen - Snäckenvägen

sökord: anslagstavla, cykel,
motivkategori: porträtt, man
id:1495
Fotograf: okänt
fotoår: 1950
bildnummer: ibp-priv-173
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: privat
skick: skapligt
reg av: HE
reg datum: 2018-10-22/2019-11-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
syskonen Wilhelm Wikström (1874-1896) och Maria Wikström f 1886. Födda i Långvind. Släkt till Anna Ljungman (g Juhlin) i Enånger. Inkommen bildsynpunkt: Maria; mormor till Lars Kärrberg. Maria gift Engdahl. Dog i Göteborg 1956-02-13. Hennes bror Wilhelm var sjöman och omkom då han spolades överbord av en brottsjö utanför Moçambique, Maputobukten, den 25 september 1896.

sökord: man, kvinna
motivkategori: porträtt, par
id:1494
Fotograf: J Falk resp. Atilier Rubin
fotoår: ca 1895-1905
bildnummer: juhl-50
förening: Enångers hembygdsförening
land: se
motivplats: Ljusen resp. Smedjebacken
teknik: inskannade kabinettkort
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: Juhlin
skick: skapligt
reg av: HE
reg datum: 2018-09-26/2020-05-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Brudparet Karin och Albert Vinlund boende i Långvind. Den stående tärnan är Hanna Frisk, dotter till Johan och Selma Frisk, den andra brudtärnan är brudgummens syster Märta

sökord: bröllop, brudpar
motivkategori: gruppbild
id:1493
Fotograf: okänt
fotoår: 1936 (19/8)
bildnummer: xx-hbf-240
förening: Enångers hembygdsförening
land: se
motivplats: okänt
teknik: inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Enångers hebygdsförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: Enångers hembygdsförening
skick: skapligt
reg av: HE
reg datum: 2018-09-16/2019-01-28/2019-04-13

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Fritidshus, Snäckens fritidsområde. Ett tidigt byggt hus på området, som då var tämligen nyetablerat. En svit på nio bilder på temat "nyexploatering" av Långvinds fritidsområde. Inkommen bildsynpunkt: Troligen längst in på Strandstigen på Korsholmsområdet i Långvind Tror inte att Hilding Mickelsson är fotografen till denna bild.

sökord: hus, stuga
motivkategori: byggnader,
id:1492
Fotograf: Hilding Mickelsson?
fotoår: omkring 1970
bildnummer: onyg-018
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind, Snäcken, fritidsområdet
teknik: inskannat stordiaformat
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2018-06-20/2020-10-23

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Fritidshus, Snäckens fritidsområde. Ett tidigt byggt hus på området, som då var tämligen nyetablerat. Inväntar mer uppgifter om huset. En svit på nio bilder på temat "nyexploatering" av Långvinds fritidsområde. Bildsynpunkt uppger att detta hus byggde Ivar Andersson för sin egen räkning. Ytterligare bildsynpunkt: Renlavsstigen 19. Timmerhus uppfört omkring 1970.

sökord: hus, stuga
motivkategori: byggnader,
id:1491
Fotograf: Hilding Mickelsson
fotoår: omkring 1970
bildnummer: onyg-033
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind, Snäcken, fritidsområdet
teknik: inskannat stordiaformat 6x6 cm
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2018-06-20/2020-10-14

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Fritidshus, Snäckens fritidsområde. Ett tidigt byggt hus på området, som då var tämligen nyetablerat. Inväntar mer uppgifter om huset. En svit på nio bilder på temat "nyexploatering" av Långvinds fritidsområde. inkommen bildsynpunkt: Hej! detta är mina svärföräldrars stuga på Harstigen, Inger och Evon Lantz med sina söner Kent och Mats. Informationslämnare: Ingmarie Lantz

sökord: hus, stuga
motivkategori: byggnader,
id:1490
Fotograf: Hilding Mickelsson (tveksamt)
fotoår: omkring 1970
bildnummer: onyg-039
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind, Snäcken, fritidsområdet
teknik: inskannat stordiaformat
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2018-06-20/2019-08-13

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Fritidshus, Snäckens fritidsområde. Ett tidigt byggt hus på området, som då var tämligen nyetablerat. En svit på nio bilder på temat "nyexploatering" av Långvinds fritidsområde. Inkommen bildsynpunkt: Tjäderstigen 9 Norskt "Trybohus" på 57 kvm. Byggt omkring 1968.

sökord: hus, stuga
motivkategori: byggnader,
id:1489
Fotograf: Hilding Mickelsson
fotoår: omkring 1970
bildnummer: onyg-040
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind, Snäcken, fritidsområdet
teknik: inskannat stordiaformat 6x6 cm
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2018-06-20/2020-10-23

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Fritidshus, Snäckens fritidsområde. Ett tidigt byggt hus på området, som då var tämligen nyetablerat. Inväntar mer uppgifter om huset. En svit på nio bilder på temat "nyexploatering" av Långvinds fritidsområde. Inkommen bildsynpunkt: Troligen Tjäderstigen 2 eller 4. Norsk sportstuga på 57 kvm uppfört omkring 1968 - Trybohus - prefabbyggt i Trysil och monterat på plats på ca en vecka.

sökord: hus, stuga
motivkategori: byggnader,
id:1488
Fotograf: Hilding Mickelsson
fotoår: omkring 1970
bildnummer: onyg-042
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind, Snäcken, fritidsområdet
teknik: inskannat stordiaformat
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2018-06-20/2019-08-13

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Fritidshus, Snäckens fritidsområde. Ett tidigt byggt hus på området, som då var tämligen nyetablerat. Inväntar mer uppgifter om huset. En svit på nio bilder på temat "nyexploatering" av Långvinds fritidsområde. Inkommen bildsynpunkt: Tjädersstigen 12. Norskt Trybohus 57 kvm, prefabbyggt i Trysil och monterat på Långvind omkring 1968.

sökord: hus, stuga
motivkategori: byggnader,
id:1487
Fotograf: Hilding Mickelsson
fotoår: omkring 1970
bildnummer: onyg-043
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind, Snäcken, fritidsområdet
teknik: inskannat stordiaformat
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2018-06-20/2020-10-15

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Fritidshus, Snäckens fritidsområde. Ett tidigt byggt hus på området, som då var tämligen nyetablerat. Inväntar mer uppgifter om huset. En svit på nio bilder på temat "nyexploatering" av Långvinds fritidsområde. Inkommen bildsynpunkt: Tjäderstigen 11. Norsk sportstuga uppförd omkring 1968 - Trybohus - prefabbyggt i Trysil - monterat och klart på plats på ca en vecka.

sökord: hus, stuga
motivkategori: byggnader,
id:1486
Fotograf: Hilding Mickelsson
fotoår: omkring 1970
bildnummer: onyg-044
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind, Snäcken, fritidsområdet
teknik: inskannat stordiaformat
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2018-06-20/2020-10-13

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Fritidshus, Snäckens fritidsområde. Ett tidigt byggt hus på området, som då var tämligen nyetablerat. Inväntar mer uppgifter om huset. En svit på nio bilder på temat "nyexploatering" av Långvinds fritidsområde. Inkommen bildsynpunkt: Tjäderstigen 17. Arbråstuga, 62 kvm, uppförd 1971-72. Fint läge med utsikt strax ovanför Kråknäs sandstrand.

sökord: hus, stuga
motivkategori: byggnader,
id:1485
Fotograf: Hilding Mickelsson
fotoår: omkring 1972
bildnummer: onyg-070
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind, Snäcken, fritidsområdet
teknik: inskannat stordiaformat
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2018-06-20/2020-10-13

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Fritidshus, Snäckens fritidsområde. Ett tidigt byggt hus på området, som då var tämligen nyetablerat. Inväntar mer uppgifter om huset. En svit på nio bilder på temat "nyexploatering" av Långvinds fritidsområde. Ekorrstigen 12. Troligen uppfört på 1980-talet.

sökord: hus, stuga
motivkategori: byggnader,
id:1484
Fotograf: Hilding Mickelsson
fotoår: omkring 1980?
bildnummer: onyg-009
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind, Snäcken, fritidsområdet
teknik: inskannat stordiaformat
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2018-06-20/2020-10-14

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Del av vägsystemet inom Snäckens fritidsområde, från tiden när fritidsområdet etablerades. Inkommen bildsynpunkt: Detta kan vara Orrstigen innan den bebyggdes.

sökord: väg
motivkategori: miljöer
id:1483
Fotograf: Hilding Mickelsson
fotoår: omkring 1970
bildnummer: onyg-062
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind, Snäcken, fritidsområdet
teknik: inskannat stordiaformat
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2018-06-20/2020-10-14

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Båtsmanstorpet Mistersmo, sett från väster. Revs på 1980-talet(?) p.g.a. förfall. En uppgift talar om att huset blev så svårt angripet av hästmyror, så en påtänkt renovering omintetgjordes. I stället uppfördes en bostad genom Rune Carlssons försorg strax till väster som fortfarande finns kvar. Se bild nr: pll-12

sökord: hus, gård, torp
motivkategori: byggnader
id:1482
Fotograf: Hilding Mickelsson
fotoår: omkring 1970?
bildnummer: onyg-072
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind, Byn
teknik: inskannat stordiaformat
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2018-06-20

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Flygfoto över Snäckens fritidsområde. Bild från den tid då fritidsområdet var relativt nyetablerat. Vägnät och en del av stugbebyggelsen framgår, men likväl framstår en stor del av området som obebyggt i jämförelse med dagsläget (en bildsvit på fyra flygbilder)

sökord: flygbild, vyer
motivkategori: flygfoto
id:1481
Fotograf: okänt
fotoår: ca 1970?
bildnummer: onyg-016
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind, Snäcken
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2018-06-19

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Flygfoto över Snäckens fritidsområde. Bild från den tid då fritidsområdet var relativt nyetablerat. Vägnät och en del av stugbebyggelsen framgår, men likväl framstår en stor del av området som obebyggt i jämförelse med dagsläget (en bildsvit på fyra flygbilder)

sökord: flygbild, vyer
motivkategori: flygfoto
id:1480
Fotograf: okänt
fotoår: ca 1970?
bildnummer: onyg-015
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind, Snäcken
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2018-06-19

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Flygfoto över Snäckens fritidsområde. Bild från den tid då fritidsområdet var relativt nyetablerat. Vägnät och en del av stugbebyggelsen framgår, men likväl framstår en stor del av området som obebyggt i jämförelse med dagsläget (en bildsvit på fyra flygbilder)

sökord: flygbild, vyer
motivkategori: flygfoto
id:1479
Fotograf: okänt
fotoår: omkring 1970?
bildnummer: onyg-001
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind, Snäcken
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2018-06-19

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Flygfoto över Snäckens fritidsområde. Bild från den tid då fritidsområdet var relativt nyetablerat. Vägnät och en del av stugbebyggelsen framgår, men likväl framstår en stor del av området som obebyggt i jämförelse med dagsläget (en bildsvit på fyra flygbilder)

sökord: flygbild, vyer
motivkategori: flygfoto
id:1478
Fotograf: okänt
fotoår: omkring 1970?
bildnummer: onyg-002
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind, Snäcken
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: ganska bra
reg av: HE
reg datum: 2018-06-19

redigera

textinformation bild

Bildtext:
akvarell utförd av Elsa Söderhielm. Med stor sannolikhet visande hamnen i Långvind

sökord: konstverk
motivkategori: målningar-teckningar
id:1477
Fotograf:
fotoår: datering: 1912
bildnummer: lvd-priv-86
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: Digitalt foto av akvarell
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2018-05-31

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Okänd män. En gissning att platsen kan vara någon av tröskladorna i "Byn" i Långvind. Ur album med Långvindsanknytning. Vam kan ha mer uppgifter?

sökord: män, arbetare, byggnad
motivkategori: gruppbild
id:1476
Fotograf: okänt
fotoår: okänt
bildnummer: lvd-priv-68
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind?
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Långvinds bruksmiljöförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Långvinds bruksmiljöförening
skick: mindre bra
reg av: HE
reg datum: 2018-05-08

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Två okända män framför herrgården i Långvind. Ut album av okänd härkomst men med Långvindsanknytning

sökord: byggnad, herrgården
motivkategori: porträtt, män
id:1475
Fotograf: okänt
fotoår: okänt
bildnummer: lvd-priv-67
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Långvinds bruksmiljöförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Långvinds bruksmiljöförening
skick: ganska bra men delvis ljusskadat
reg av: HE
reg datum: 2018-05-08

redigera

textinformation bild

Bildtext:
okänd man. Förvaltarbostaden i Långvind i bakgrunden. Ut album av okänd härkomst med Långvindsanknytning. Inkommen bildsynpunkt meddelar: kan vara Helge Hallberg, men bilden är för suddig för att lämna en säker tolkning

sökord: byggnader, hus
motivkategori: porträtt, man
id:1474
Fotograf: okänt
fotoår: 1920-tal
bildnummer: lvd-priv-66
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Långvinds bruksmiljöförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Långvinds bruksmiljöförening
skick: dåligt
reg av: HE
reg datum: 2018-05-08/2018-09-06

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Enligt notering: Maja Lisa Sundin 8 år klass 1. Långvindsanknytning osäker, men kommer från album med koppling till Långvind

sökord: flicka, byggnad
motivkategori: barn
id:1473
Fotograf: okänt
fotoår: okänt
bildnummer: lvd-priv-65
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: okänt
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Långvinds bruksmiljöförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Långvinds bruksmiljöförening
skick: mindre bra, veck
reg av: HE
reg datum: 2018-05-08

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Okända personer. Ur album med Långvindsanknytning. Inkommen bildsynpunkt meddelar: Jag tror att mannen längst till vänster är Helge Hallberg, och kvinnan längst till höger är hans syster Elsa

sökord: män, kvinnor
motivkategori: gruppbild
id:1472
Fotograf: okänt
fotoår: okänt
bildnummer: lvd-priv-64
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Långvinds bruksmiljöförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Långvinds bruksmiljöförening
skick: mindre bra
reg av: HE
reg datum: 2018-05-08/2018-09-06

redigera

textinformation bild

Bildtext:
En okänd grupp människor samlade på en trappa framför okänt hus. Trolig Långvindsanknytning. Ur album av okänd härkomst men med koppling till Långvind

sökord: män, hus, byggnad, barn, katt skidor
motivkategori: gruppbild
id:1471
Fotograf: okänt
fotoår: okänt
bildnummer: lvd-priv-63
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind?
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Långvinds bruksmiljöförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Långvinds bruksmiljöförening
skick: oskärpa
reg av: HE
reg datum: 2018-05-08

redigera

textinformation bild

Bildtext:
tre okända män, uppenbarligen sysselsatta med såväl jakt som fiske. Möjlig Långvindsanknytning. Ur album med koppling till Långvind. Vem kan veta mer?

sökord: män, gevär, fisk, eka, båt
motivkategori: gruppbild, män, gevär, fisk, eka, båt
id:1470
Fotograf: okänt
fotoår: okänt
bildnummer: lvd-priv-62
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind?
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Långvinds bruksmiljöförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Långvinds bruksmiljöförening
skick: dåligt
reg av: HE
reg datum: 2018-05-08

redigera

textinformation bild

Bildtext:
En grupp okända personer i en "skämtsam" posé. Ur ett album med Långvindsanknytning. Vem kan ha mer uppgifter?

sökord: män, kvinna, inomhusmiljö, säng
motivkategori: gruppbild
id:1469
Fotograf: okänt
fotoår: okänt
bildnummer: lvd-priv-61
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: okänt
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Långvinds bruksmiljöförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Långvinds bruksmiljöförening
skick: mindre bra
reg av: HE
reg datum: 2018-05-08

redigera

textinformation bild

Bildtext:
En grupp okända människor. Ur ett album med Långvindsanknytning. Vem vet mer uppgifter?

sökord: gruppfoto, män, kvinnor, landsväg
motivkategori: gruppbild
id:1468
Fotograf: okänt
fotoår: okänt
bildnummer: lvd-priv-59
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind?
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Långvinds bruksmiljöförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Långvinds bruksmiljöförening
skick: skapligt
reg av: HE
reg datum: 2018-05-02

redigera

textinformation bild

Bildtext:
omläggning av tak, sannolikt i Långvind, men vilken byggnad det rör sig om är inte klarlagt. Kolhuset eller annan byggnad? Vem vet mer?

sökord: byggnad, män,
motivkategori: arbete
id:1467
Fotograf: okänt
fotoår: 1920-tal?
bildnummer: lvd-priv-58
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind?
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Långvinds bruksmiljöförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Långvinds bruksmiljöförening
skick: skapligt
reg av: HE
reg datum: 2018-05-02

redigera

textinformation bild

Bildtext:
okänd kvinna med möjlig Långvindsanknytning

sökord:
motivkategori: porträtt, kvinna
id:1466
Fotograf: okänt
fotoår: okänt
bildnummer: lvd-priv-57
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: okänt
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Långvinds bruksmiljöförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Långvinds bruksmiljöförening
skick: skapligt
reg av: HE
reg datum: 2018-05-02

redigera

textinformation bild

Bildtext:
En grupp okända människor i okänd miljö. Ur album men sannolik Långvindsanknytning. Notera trattgrammofonen som skymtar till vänster. Vem har mer uppgifter?

sökord: gruppfoto, män, kvinnor, byggnad, hus
motivkategori: gruppbild
id:1465
Fotograf: okänt
fotoår: okänt
bildnummer: lvd-priv-53
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: okänt
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Långvinds bruksmiljöförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Långvinds bruksmiljöförening
skick: mindre bra
reg av: HE
reg datum: 2018-05-01

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Notering på kortet: Hedkvists pojkar. Bilden är från ett album av okänd härkomst men med sannolik Långvindsanknytning. Inkommen bildsynpunkt: Två bröder Hedqvist från Bölan. Troligen Jonas H. till vänster. Föräldrar Per Erik och Barbro Hedqvist V Bölan nr 12

sökord:
motivkategori: porträtt, män
id:1464
Fotograf: Walborg Rosin
fotoår: 1910-tal?
bildnummer: lvd-priv-52
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Långvinds bruksmiljöförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Långvinds bruksmiljöförening
skick: slitage
reg av: HE
reg datum: 2018-05-01/2018-09-26

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Fem män med Långvindsanknytning i okänd miljö. Viktor Westman sittande till vänster, verkar vara syselsatt med "tekniskt göromål". Övriga okända.

sökord: gruppfoto, män, interiör, brännvinsflaska
motivkategori: gruppbild
id:1463
Fotograf: okänt
fotoår: 1940-tal?
bildnummer: lvd-priv-51
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Långvinds bruksmiljöförening
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: ja
tidigare nr:
samling: Långvinds bruksmiljöförening
skick: mindre bra
reg av: HE
reg datum: 2018-05-01

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Från en höstöversvämning. Bilden visar den översvämmade skogsbilvägen, kallad Dölåkersvägen (Garptjärnsvägen). Den forsande bäcken är normalt en liten å mellan Norasjön och Gångsjön

sökord: skogsbilväg, vattendrag, vägbom
motivkategori: översvämning
id:1462
Fotograf: Åke Löfstedt
fotoår: 1980-tal
bildnummer: aklo-12
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind, Nora
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2018-04-13

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Masugnsruinen under förfall. Fotograferad från herrgårdsdammen

sökord: byggnad, vattendrag
motivkategori: masugen
id:1461
Fotograf: Åke Löfstedt
fotoår: 1980-tal
bildnummer: aklo-10
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2018-04-13

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Motiv i närheten av "Mellanhammaren" där tvättstugan syns på bild, numera är byggnaden tämligen raserad. I vänster bildkant skymtar en gammal jordkällare som tillhörde ett av de små torpen som långt tillbaka fanns på platsen. Fotograferat i samband med en skogsavverkning på platsen.

sökord: byggnad
motivkategori: miljöer
id:1460
Fotograf: Åke Löfstedt
fotoår: 1987
bildnummer: aklo-08
förening: Långvinds bruksmiljöförening
land: se
motivplats: Gävleborg, Enånger, Långvind
teknik: Inskannat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) privat
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas: nej
tidigare nr:
samling: privat
skick: bra
reg av: HE
reg datum: 2018-04-13

redigera