Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: kulturlämning     
Aktuell sida:1 Totalt antal sidor:1 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 1 sökord: kulturlämning sökord2: Kulturlämning sökord3: kulturlämning
textinformationbild
Bildtext:
Malstastenen Runsten från de s k vikingatiden, omkr år 1000. Så här skriver professor Sven B F Jansson om Malstastenen. "Runstenen från Malsta är den mest omskrivna av alla Norllands runstenar. Den spelade en framträdande roll vid lösningen av de så de så kallade "hälsingerunornas" gåta. Denna hälsingska runsten nämns hundtatals gånger i mer eller mindre vetenskapliga avhandlingar, uppsatser och tidningsartiklar". På grund av luftföroreningarnas ogynnsamma inverkan på stenen, den hotades av söndervittring, flyttades den av Riksantikvarieämbetet till Hälsinglands Museum. En kopia av Malstastenen restes på den ursprungliga platsen vid runstensåkern. Flyttningen skedde den 13/3 1979.

Sökord: Sördalsgränden, Malsta, Malstasten, runsten
Motivkategori:kulturlämningar
Id:57
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1A-34
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Malsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-04

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Välstaruinen, sept, 1966. Välstaruinen var en gång ett försvarstorn vid havsvik som fordom trängde in i Välsta. Tornet är daterat till senare delen av 1100-talet. Ruinen grävdes ut och restaurerades år 1931 av Mårten Stenberger. Utgrävningen bekostades av apotekare Sven Brun i Hudiksvall. Stenberger har redogjort för utgrävningen i Gammal Hälsingekultur 1931, sidorna 30 - 43. Ortsbefolkningens namn på ruiner är Klöstret (Klostret). Ruiner som inte kunde förklaras, kallades ofta för Kloster av folket. En liknande torn har stått i Frölland.

Sökord: Sördalsgränden, Välsta, kulturlämningar, Välstaruin, ruiner, försvarstorn, Klöstret (Klostret)
Motivkategori:kulturlämningar
Id:460
Fotograf:
Fotoår: 1966
Bildnummer: rog-neg-1E-490
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Välsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-04-17

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bronsåldersgrav i Rogsta.

Sökord: Rogsta, bronsåldersgrav, grav
Motivkategori:kulturlämningar
Id:506
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-3E-540
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-05-05

redigera