Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: Sylta     
Aktuell sida:2 Totalt antal sidor:3 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 3 sökord: Sylta sökord2: Sylta sökord3: sylta
textinformationbild
Bildtext:
Johán Andersson (Sunnå-Johan) med barn drar mjölkkrukorna till mjölkpallen. Omkring 1937. Vid den tiden fick de börja leverera mjölk till mejeriet. Tidigare separerades mjölken och man kärnade smör till försäljning.

Sökord: Sördalsgränden, Sylta, Johan Andersson, män, barn
Motivkategori:män
Id:124
Fotograf:
Fotoår: omkring 1937
Bildnummer: rog-neg-4A-104
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Sylta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-28

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Dotter Ingrid, senare gift Frisk, mjölkar. Först med maskin sedan eftermjölkning för hand.

Sökord: Sördalsgränden, Sylta, arbete, kvinnor, Ingrid, mjölkning
Motivkategori:arbete
Id:125
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-4A-105
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Sylta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-01-28

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Utklädda "rogstakärringar". Observera piedestalen. Tre pinnar lindade med bast. Plattformen en avsågad bit av en trädstam klädd med virkad spets och tofsar. "Hemfabrikation" bredvid den inköpta spegelskänken. Det är handlaren i Ingsta, Stina Perssons 50-årsdag. Hon sitter i mitten. T v om henne barnmorskan Anna Jonsson, t h Gärda Nordberg (spelar dragspel). Bakom Stina, Per Jons Brita. Per-Jons byggde gården mitt emot Blåbandshuset (Åströms). I rutig klänning Cecilia Dahlin. Ingsta.

Sökord: Sördalsgränden, Sylta, personer, kvinnor, män, dragspel, musik, rogstakärringar,Stina Persson, Anna Jonson, Gärda Nordberg, Per-Jons Brita, Cecilia Dahlin
Motivkategori:personer
Id:128
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-4A-108
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Sylta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-1-29

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bricken och Emma Broberg, omkring sekelskiftet, nu utflugna till tjänst åt olika håll. Fotograf: Oskar W Olsson, Hudiksvall.

Sökord: Sördalsgränden, Sylta, ateljékort, kvinnor, personer, Bricken och Emma Broberg
Motivkategori:ateljékort
Id:389
Fotograf: Oskar W Olsson, Hudiksvall
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1D-413
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-03-28

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Sven Svensson f 1819. Halvbror till Anna Svensdotter. Se bild nummer: rog-neg-2D-432 Han gifte sig senare till hemmanet Färdsjö nr: 1. (Nuvarande Hådéns).

Sökord: Sördalsgränden, Sylta, ateljékort, män, personer, Sven Svensson
Motivkategori:ateljékort
Id:390
Fotograf:
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1D-414
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Sylta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-03-28

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Brita Broberg, f 1844 i Sylta, med döttrarna Bricken f 1876 och Emma f 1886. Båda födda i Bro. Brita Brobergs make, f 1851, var byggnadssnickare, eller timmerman som det hette på den tiden. Han skadades vid byggnadsarbete i Strömsbruk och fördes med båt till Hudiksvall, men var vid framkonsten till lasaretet redan död. Det var 1895. Änkan Brita blev sedan hushållerska hos "Jon-Jansa" i Blästa där hon stannade i 12 år. Flyttade sedan till Malsta för att sköta om en äldre halvbror, båtsman Fröllander, och hans hustru på deras ålderdom. Som tack för detta fick hon ärva båtmanstorpet i Malsta, där hon levde till sin död 1944. 100 år gammal. Fotot taget i Blästa Vårfrudagen 1903.

Sökord: Sördalsgränden, Sylta, Blästa, ateljékort, kvinnor, personer, döttrar, Brita Broberg, Bricken, Emma
Motivkategori:ateljékort
Id:403
Fotograf:
Fotoår: 1903
Bildnummer: rog-neg-2D-428
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Sylta, Blästa
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-04-01

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Skolelever utanför Syltaskolan. Lärarinnan Anna Berglund t v i bilden. Flickan i mitten, med flätor, är Ingeborg Holmberg från Malsta, senare gift med Jonas Törnkvist i Malsta. På kortets baksida står: "Tillhör Brita Ingeborg Holmberg, Malsta, Via. Minne fårn skolan vårterminen 1910". Syltaskolan byggdes 1895. Årtalet är inhugget i sten sockeln. (Uppgift av Per Udd, Sylta). "På den tiden kunde man inte klaga på nativiteten. Barnantalet i skolorna växte oupphörligt, och i Malsta höll det sig emellan 70 och 80 i flera år. Till slut var man tvungen att inrätta ytterligare en skola inom detta område. Den förlades till Sylta och blev färdigbyggd år 1897. Skolans första lärarinna hette Ida Johansson". (Helge Nilsson, Hälsingerunor 1972 sid 92). Osäkert om den övre bilden är tagen utanför Syltaskolan. Kan vara Malstaskolan). se bild nr: rog-neg-1A-13

Sökord: Sördalsgränden, Sylta, Sylta skola, skolfoto, gruppfoto, Anna Berglund, Ingeborg Holmberg
Motivkategori:skola
Id:406
Fotograf:
Fotoår: 1910
Bildnummer: rog-neg-2D-431
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Sylta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-04-02

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Anna Svensdotter född i Sylta. Senare gift med skomakare Pettersson från Silja. Makarna var bosatta i Motgången, Hudiksvall. (Ungefär där Tunavägen och Överåsvägen korsar varandra). Hon föddes år 1830 och var en äldre syster till Brita Broberg i Malsta. På kortets baksida står: "Anna Pettersson, Hudiksvall. Anna Svensdotter Hudiksvall 1869. Ägnat åt J. Fröllander Malsta 1870." (Fröllander, båtsman i Malsta, var en halvbror till Anna).

Sökord: Sördalsgränden, Sylta, ateljékort, kvinnor, personer, Anna Svensdotter
Motivkategori:ateljékort
Id:407
Fotograf:
Fotoår: 1869
Bildnummer: rog-neg-2D-432
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Sylta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-04-02

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Andreas Persson, Moheds kompani. Bosatt i Sylta. Foto: S. Pettersson, Söderhamn

Sökord: Sördalsgränden, Sylta, ateljékort, män, personer, militärt, Andreas Persson
Motivkategori:ateljékort
Id:440
Fotograf: S Pettersson, Söderhamn
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1E-469
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Sylta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-04-10

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Anna Persson, Sylta (Anna på Skyttholmen). Foto: J. O. Wiklund, Hudiksvall

Sökord: Sördalsgränden, Sylta, ateljékort, kvinnor, personer, Anna Persson
Motivkategori:ateljékort
Id:442
Fotograf: J. O. Wiklund, Hudiksvall
Fotoår:
Bildnummer: rog-neg-1E-471
Förening: Rogsta Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Gävleborg, Hälsingland, Hudiksvall, Rogsta, Sylta
Teknik: Inskannat negativ 4800 dpi, s/v
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas: nej
Tidigare nr:
Samling:
Skick: Gott
Reg av: A E
Reg datum: 2008-04-10

redigera