Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: Brånefall     
Aktuell sida:1 Totalt antal sidor:2 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 2 sökord: Brånefall sökord2: Brånefall sökord3: brånefall
textinformationbild
Bildtext:
Bild från Kvigestad tagen under krigsåren. Lottor var då inkvarterade i det stora huset och beväringar i det lilla. Strax intill fanns ett flygspaningstorn som var bemannat dygnet runt. Den ljushåriga ”Lottan” boende i Linköping har lämnat uppgifter och bild. (saknar namn)

Sökord: lotta lottor krig krigsberedskap andra världskriget Qvigestad kvinnor personer luftbevakningstornet
Motivkategori:gruppbild
Id:3904
Fotograf: okänd
Fotoår: 1940-1945
Bildnummer: LKQ001
Förening: Odensvi hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Kalmar, Västervik, Odensvi, Brånefall
Teknik: Skannat svartvitt foto
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Leif Claésson privata bilder
Skick:
Reg av: PiL
Reg datum: 2009-11-15

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bild från Kvigestad tagen under krigsåren. Lottor var då inkvarterade i det stora huset och beväringar i det lilla. Strax intill fanns ett flygspaningstorn som var bemannat dygnet runt. Yngve Johansson bonde i Kvigestad, syns i mitten. Den ljushåriga ”Lottan” boende i Linköping har lämnat uppgifter och bild. (saknar namn)

Sökord: lotta lottor krig krigsberedskap andra världskriget Qvigestad kvinnor luftbevakningstornet
Motivkategori:personer
Id:3905
Fotograf: okänd
Fotoår: 1940-1945
Bildnummer: LKQ002
Förening: Odensvi hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Kalmar, Västervik, Odensvi, Brånefall
Teknik: Skannat svartvitt foto
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Leif Claésson privata bilder
Skick:
Reg av: PiL
Reg datum: 2009-11-15/ 2017-07-10

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Brånefall Obs hösäckarna, det ska nog bli lång färd.

Sökord: häst hästskjuts vagn Brånfall
Motivkategori:transport
Id:4336
Fotograf: okänd
Fotoår: 1930
Bildnummer: SS021
Förening: Odensvi hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Kalmar, Västervik, Odensvi, Brånefall
Teknik: Skannat svartvitt foto
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Sara Svenssons bilder, Diabildask Nr4, hembygdsföreningen
Skick:
Reg av: PiL
Reg datum: 2009-12-04

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Kolarkoja mellan Klommersten och Brånfall på Einar Johanssons mark 770911

Sökord: kolarkoja grundstenar stenugn
Motivkategori:natur
Id:5298
Fotograf: Carl-Axel Bröme
Fotoår: 1977
Bildnummer: CB4166
Förening: Odensvi hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Kalmar, Västervik, Odensvi, Brånefall
Teknik: Skannat sv/v negativ
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Carl-Axel Brömes negativalbum Blad 25, 1977
Skick:
Reg av: PiL
Reg datum: 2010-02-08

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Kolarkoja mellan Klommersten och Brånfall på Einar Johanssons mark 770911

Sökord: kolarkoja grundstenar stenugn
Motivkategori:natur
Id:5299
Fotograf: Carl-Axel Bröme
Fotoår: 1977
Bildnummer: CB4167
Förening: Odensvi hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Kalmar, Västervik, Odensvi, Brånefall
Teknik: Skannat sv/v negativ
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Carl-Axel Brömes negativalbum Blad 25, 1977
Skick:
Reg av: PiL
Reg datum: 2010-02-08

redigera

textinformationbild
Bildtext:
MULESTAD SKOLA ÅR 1937 klasserna 3, 4, 5, och 6 1. Irma Andersson, Klommersten s. t. 30 2. Iris Karlsson, Lindsbo 3. Kerstin Karlsson, Kulla s. t. 28 4. Siri Fröling, Silo 5. Ingegerd Johansson, SannäStorp s. t. 6 6. Maj-Lis Johansson, Sannästorp s. t. 5 7. Elsy Johansson, Boda 8. Alice Karlsson, Lagmansjö 9. Karl-Gösta Arvidsson, Hjortelund 10. Gustav Strömberg, Aspnäs b. t. 31 11. Bengt Abrahamsson, Brånefall 12. Ivan Johansson, Kulla 13. Gösta Johansson, Mulestad 14. Stig Johansson, Kulla b. t. 27 15. Yngve Karlsson, Kulla 16. Allan Andersson,Mulestad 17. Yngve Thörnell, Lidhem 18. Helge Lindström, Opphem b. t. 20 19. Ake Karlsson, Kulla 20. Holger Lindström, Opphem b. t. 18 21. Astrid Karlsson, Kulla 22. Mary Strömsten, Ahagen 23. Margit Johansson, Staborg 24. Ellen Karlsson, Bossvehagen 25. Ingrid Larsson, Tyseboda 26. Elsy Nilsson, Kvigestad 27. Gulli Johansson, Kulla s. t. 14 28. Gunvor Karlsson, Kulla 29. Ingemar Fors, Hagaborg 30. Sture Andersson, Klommersten b. t. 1 31. Stig Strömberg, Aspnäs b. t. 10 32. Ivan Lindahl, Mulestad Lärare

Sökord: skolklass skolfoto klassfoto klassbild lärare lärarinna gruppbild elever skolbarn Mulestad skola
Motivkategori:skola
Id:9452
Fotograf: original okänd. Avfotograferat av Rune Gustavsson, Källarhult
Fotoår: 1937
Bildnummer: RG_12-7
Förening: Odensvi hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Mulestad
Teknik: Skannat svartvitt foto
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken: Rune Gustavsson, Källarhult
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Pärm Skolkort Odensvi socken, hembygdsföreningens arkiv
Skick:
Reg av: PiL
Reg datum: 2011-06-19

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Bild tagen vid Haga, fr.v. 1:a kan vara Ivar Nilsson, Uppsala, 2. kan vara Axel Ljungbom. Brånefall, 3. Valdemar Andersson, Mulestad, 4. Edvin Larsson.

Sökord: transport cykel cyklist fordon transportmedel
Motivkategori:transport
Id:10417
Fotograf: Erik Olsson, Haga
Fotoår: troligen 1915-1920
Bildnummer: EO386
Förening: Odensvi hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Boda
Teknik: Skannat sv/v foto troligen avfotograferad glasplåt
Rättighet: Odensvi hembygdsförening
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Gul fotobox, Hembygsföreningens förråd
Skick:
Reg av: PiL
Reg datum: 2012-04-07

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Axel Ljungbom arrendator i Brånefall. Gården Brånefall syns i bakgrunden.

Sökord: ladugård halmhatt sädesfält spannmål högrest tät
Motivkategori:jordbruk
Id:10487
Fotograf: Erik Olsson, Haga
Fotoår: 1925 - 1930
Bildnummer: EO405
Förening: Odensvi hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Brånfall
Teknik: skannat sv/v foto
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Gul fotobox, Hembygsföreningens förråd
Skick:
Reg av: PiL
Reg datum: 2012-04-23

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Sonja Johansson, Ekbacken Gurli Johansson, Kulla Elsie Nilsson, Kvigestad Irma Karlsson, Öja Asta Karlsson, Öjastugan Maja Lindersson, Klint Evy Gustavsson, Katrineberg Weimer Svensson, Hästrum Aldor Svensson-Lingefelt, Kila Maja Roback, Sågarstugan Irma Andersson, Klommersten Elsie Johansson, Mulestad Maj-Britt Andersson, Marieberg Iris Karlsson, Lindsbo Eivor Larsson, Affären Irma Bengtsson, Grabo Sven-Erik Strid, Gröningstorp Alf Lindén, Gustavsborg Kyrkoherde Göran Björkman Stig Svensson, Gölinge Arne Larsson, Smedjebacken Stig Karlsson, Värdshuset Gunnar Forsberg, Eneby Åke Nilsson, Smedjebacken Folke Carlsson, Smältartorp Tore Gustavsson, Gropen Åke Pettersson, Mulestad Inge Strid, Gröningstorp Arne Karlsson, Brånefall

Sökord: konfirmander konfirmation präst psalmbok bibel läsa fram
Motivkategori:kyrkligt
Id:10997
Fotograf: okänd
Fotoår: ca 1941
Bildnummer: RG068
Förening: Odensvi Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, kyrkan
Teknik: Skannad sv/v foto
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Grå fotobox, Hembygdsföreningens förråd
Skick:
Reg av: PiL
Reg datum: 2012-09-03

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Odensvi skola klass 2 eller 3 troligen 1962. Personerna är bakre ledet från vänster: Ivar Antonisson, Smitterstad, Sven Arvidsson, Smitterstad, Reine Svensson, Hästerum, Torgny Svensson, Odensviholm, Fröken Maja Hansson och Carin Antonisson, Smitterstad. Främre raden från vänster: Anders Svensson, Stora Skälhem, Sören Andersson, Källarhult, Ingemar Jönsson, Brånefall, Sune Pettersson (tror jag) , Inger Johansson, Snärsfall, Britt Fransson, Katrineberg, Margareta Haraldsson, Ogestad och Börje Axelsson, Odensviholm.

Sökord: skola skolklass elever klassbild lärarinna klassfoto Odensvis skola fröken Maria Hansson Maja Hanzon
Motivkategori:skola
Id:11081
Fotograf: okänd
Fotoår: troligen 1962
Bildnummer: TOSV001
Förening: Odensvi Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi,byn
Teknik: Skannat sv/v foto
Rättighet: Torgny Svensson
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Torgny Svensson privata bilder
Skick:
Reg av: PiL
Reg datum: 2013-10-02

redigera