Visnings- och söksida.       Åter till startsidan!                     
 
Skriv in ditt sökord här och klicka på "Sök": 
Sök på ett eller flera ord, t.ex. för och efternamn.
  Ditt sökord var: Odensviholm     
Aktuell sida:2 Totalt antal sidor:124 Antal bilder per sida:10 sista sidan: 124 sökord: Odensviholm sökord2: Odensviholm sökord3: odensviholm
textinformationbild
Bildtext:
Sågarstugan under Havet

Sökord: hus gård torp Sågarestugan Havet Hafvet Odensviholm
Motivkategori:Hus
Id:90
Fotograf: Folke Fleetwood
Fotoår: 1931 eller 1933
Bildnummer: FF024
Förening: Odensvi Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Kalmar, Västervik, Odensvi, Havet
Teknik: Inskannat
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Folke Fleetwood
Skick:
Reg av: PiL
Reg datum: 2009-03-24

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Hafvet, Tegelslageriet vid Sågarstugan. Förr fanns också färgeri. Huset, med brutet tak, i förgrunden är Buttenstugan. Huset är flyttat till Odensviholm. Flytten skedde omkring 1950 inför dämningen av krafverksdammen till kraftverket i Strömstad. Dammen är en sjö som kallas Losjön. Den flyttade och renoverade stugan blev tjänstebostad för bokhållaren på Odensviholm.

Sökord: hus gård torp Sågarestugan Havet Hafvet Odensviholm
Motivkategori:Hus
Id:91
Fotograf: Folke Fleetwood
Fotoår: 1931 eller 1933
Bildnummer: FF025
Förening: Odensvi Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Kalmar, Västervik, Odensvi, Havet
Teknik: Inskannat
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Folke Fleetwood
Skick:
Reg av: PiL
Reg datum: 2009-03-24

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Hafvet, Åbo, förr Kristinedahl

Sökord: hus gård torp Sågarestugan Havet Hafvet Odensviholm
Motivkategori:Hus
Id:92
Fotograf: Folke Fleetwood
Fotoår: 1931 eller 1933
Bildnummer: FF026
Förening: Odensvi Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Kalmar, Västervik, Odensvi, Havet
Teknik: Inskannat
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Folke Fleetwood
Skick:
Reg av: Per-Inge Linderson
Reg datum: 2009-03-24

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Humpa från nordsidan

Sökord: hus gård torp Humpa Löta Odensviholm
Motivkategori:Hus
Id:95
Fotograf: Folke Fleetwood
Fotoår: 1931 eller 1933
Bildnummer: FF029
Förening: Odensvi Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Kalmar, Västervik, Odensvi, Löta, Humpa
Teknik: Inskannat
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Folke Fleetwood
Skick:
Reg av: Per-Inge Linderson
Reg datum: 2009-03-24

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Humpa vid Strömstad kvarn, från norra sidan

Sökord: hus gård torp Humpa Löta Odensviholm
Motivkategori:Hus
Id:97
Fotograf: Folke Fleetwood
Fotoår: 1931 eller 1933
Bildnummer: FF031
Förening: Odensvi Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Kalmar, Västervik, Odensvi, Löta, Humpa
Teknik: Inskannat
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Folke Fleetwood
Skick:
Reg av: Per-Inge Linderson
Reg datum: 2009-03-25

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Hysinge (1 hemman) Från gärdena väster om vägen. 1788 fanns det 4 bönder i Hysinge.

Sökord: hus gård torp Hysinge Odensviholm
Motivkategori:Hus
Id:98
Fotograf: Folke Fleetwood
Fotoår: 1931 eller 1933
Bildnummer: FF032
Förening: Odensvi Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Kalmar, Västervik, Odensvi, Hysinge
Teknik: Inskannat
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Folke Fleetwood
Skick:
Reg av: Per-Inge Linderson
Reg datum: 2009-03-25

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Björksbo under Hysing

Sökord: hus gård torp Odensviholm
Motivkategori:Hus
Id:99
Fotograf: Folke Fleetwood
Fotoår: 1931 eller 1933
Bildnummer: FF033
Förening: Odensvi Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Kalmar, Västervik, Odensvi, Hysinge
Teknik: Inskannat
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Folke Fleetwood
Skick:
Reg av: Per-Inge Linderson
Reg datum: 2009-03-25

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Jansbo under Hysinge

Sökord: hus gård torp Hysinge Jansbo Odensviholm
Motivkategori:Hus
Id:102
Fotograf: Folke Fleetwood
Fotoår: 1933
Bildnummer: FF035
Förening: Odensvi Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Kalmar, Västervik, Odensvi, Hysinge
Teknik: Inskannat
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Folke Fleetwood
Skick:
Reg av: PiL
Reg datum: 2009-03-25

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Hysinge Manngyggnaden

Sökord: hus gård torp Hysinge Odensviholm
Motivkategori:Hus
Id:103
Fotograf: Folke Fleetwood
Fotoår: 1931 eller 1933
Bildnummer: FF037
Förening: Odensvi Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Kalmar, Västervik, Odensvi, Hysinge
Teknik: Inskannat
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Folke Fleetwood
Skick:
Reg av: PiL
Reg datum: 2009-03-25

redigera

textinformationbild
Bildtext:
Karlstorp. Tupperör ett gammalt skäl i skogen Odensviholm 1931

Sökord: natur sten skäl skälsten gräns Carlstorp Karlstorp
Motivkategori:Natur
Id:109
Fotograf: Folke Fleetwood
Fotoår: 1933
Bildnummer: FF043
Förening: Odensvi Hembygdsförening
Land: SE
Motivplats: Kalmar, Västervik, Odensvi, Hästerum
Teknik: Inskannat
Rättighet:
Originalplats: (visas ej publikt)
Släktboken:
Publiceras: ja
Säljas:
Tidigare nr:
Samling: Folke Fleetwood
Skick:
Reg av: PiL
Reg datum: 2009-03-26

redigera