Här visar vi de  100 senast  inlagda bilderna!                     Åter till startsidan.         
textinformation bild

Bildtext:
Karolina Vilhelmina Carlsten, 1872-1961. Född Karolina Vilhelmina Samuelsson 6/1 1872 i Gamleby, död 1/6 1961, Rystad. Bodde i Skälsgrind (Rätsten) Hallingeberg.

sökord: Rätsten Karolina Karlsten Karolina Carlsten
motivkategori: kvinnor
id:14639
Fotograf: okänd
fotoår: okänt
bildnummer: TOUN001.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Hallingeberg, Stenserum
teknik: avfotograferat originalfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Torbjörn Unosson
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken: Torbjörn Unosson
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Torbjörn Unosson, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-06-12

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Frans Viktor Carlsten, 1873-1933. Bodde i Skälsgrind (Rätsten) Hallingeberg där Frans står som "Stenarbetare", född 30/5 1873 i Dalhem, dog i Rätsten 5/12 1933. I församlingsboken står notisen, "dödsattest till Odensvi d 8/12 -33".

sökord: Rätsten Frans Karlsten Frans Carlsten
motivkategori: personer
id:14638
Fotograf: okänd
fotoår: okänt
bildnummer: TOUN002.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Hallingeberg, Stenserum
teknik: avfotograferat originalfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Torbjörn Unosson
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken: Torbjörn Unosson
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Torbjörn Unosson, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-06-12

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Gösta Nilsson från Kvigestad. David Gösta Lennart f 29/9 1927 i Rötslestugan, Odensvi.

sökord: Rösslestugan Qwigestad Qvigestad
motivkategori: personer
id:14637
Fotograf: Gertrud Larsson, Gamleby
fotoår: okänt
bildnummer: SEGU204.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Kvigestad
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Sven-Erik Gustafsson, Gössebäck
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Sven-Erik Gustafsson, Gössebäck, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-03-21

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Göte Nilsson från Kvigestad gör militärtjänst. Karl Oskar Göte f 9/9 1922 i Rötslestugan, Odensvi.

sökord: Rösslestugan Qwigestad Qvigestad uniform stationsklocka fönsterruta soldat lumpen rekryt
motivkategori: personer
id:14636
Fotograf: okänd
fotoår: okänt
bildnummer: SEGU203.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Kvigestad
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Sven-Erik Gustafsson, Gössebäck
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Sven-Erik Gustafsson, Gössebäck, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-03-21

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Kvittens på diverse utförda jobb av Herrgårdsskomakare Anders Lindersson i Klint, beställda av Herr Öfverste Carlesson på Odensviholm. Kvittot är undertecknat den 28 september 1841 och här går att utläsa att ett par bockskinnsskor till hennes nåd kostade 1,40 ett par kängor till Adolph i Klint gick på 1,24. Att få ett par galoscher klackade 0,80. Anders Lindersson föddes 6/1 1804 och dog 26/12 1847 i Källerhult, Odensvi efter en vådlig händelse. Anders är farfars farfars far till Per-Inge Linderson i Jonstorp. Dokumentet är skänkt av Göran Grönhammar uppvuxen på Odensviholm.

sökord: Skomakare halvsulning Anders Linderson skomakarläst
motivkategori: dokument
id:14635
Fotograf: Per-Inge Linderson
fotoår: 2022
bildnummer: PiL550l.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Klint
teknik: skannat dokument
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Per-Inge Linderson, Jonstorp, Odensvi
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Per-Inge Linderson, Jonstorp, Odensvi
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-03-21

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Kvittens på diverse utförda jobb av Herrgårdsskomakare Anders Lindersson i Klint, beställda av Herr Öfverste Carlesson på Odensviholm. Kvittot är undertecknat den 1 november 1847 och här går att utläsa att ett par tofflor kostade 1,18 ett par grofva galoscher 1,16. Att få ett par halvsulning med klack 0,12. Anders Lindersson föddes 6/1 1804 och dog 26/12 1847 i Källerhult, Odensvi efter en vådlig händelse. Anders är farfars farfars far till Per-Inge Linderson i Jonstorp. Dokumentet är skänkt av Göran Grönhammar uppvuxen på Odensviholm.

sökord: Skomakare halvsulning Anders Linderson skomakarläst
motivkategori: dokument
id:14634
Fotograf: Per-Inge Linderson
fotoår: 2022
bildnummer: PiL548l.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Klint
teknik: skannat dokument
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Per-Inge Linderson, Jonstorp, Odensvi
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Per-Inge Linderson, Jonstorp, Odensvi
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-03-21

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Potatisgröppa, ca två meter djup. Denna potatisgrop med sadeltak fanns i Möckelhult.

sökord: förvarings jordkällare päragrop potatiskällare
motivkategori: byggnad
id:14633
Fotograf: okänd
fotoår: 1955
bildnummer: KLM_Odensvi24.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: se
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Möckelhult
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Kalmar läns museum
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Kalmar läns museums fotoarkiv
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-02-06

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Öjabro. Fotograferad i samband med Broinventering i Kalmar län 1981-1982, broinventeringsnummer 356-82. En landsvägsbro på enskild väg. Byggnadsverket är av brotypen stålbalk. Bron är belägen över en å i en bred dalgång med odlingsmark på ömse sidor om ån. Däromkring kuperad hag- och skogsmark. En gård är belägen nordväst om bron. Balkbro, 2 stycken stålbalkar på landfästen av sten oh tvärförband, i 1-spann. Material i landfästen: Sten i kallmur. Material i överbyggnad: Stålbalkar och trä. Farbanan är av trä. Skyddsräcken: Stolpar, toppföljare och navföljare av trä. Brons sydöstra landfäste och brons skyddsräcken i mycket dåligt skick. Fri spännvidd: 7.35 meter, total brolängd: 13 meter. Fri bredd: 3.9 meter. // Bron vid Öja på vägen till Näringe, bron byggdes om precis efter att dessa bilder togs.

sökord: brobyggnad Öija Tynnå Tynn-å
motivkategori: transport
id:14632
Fotograf: Birgit Körge
fotoår: juli 1982
bildnummer: KLM_E78870-19.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: se
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Odensviholm
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Kalmar läns museum
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Kalmar läns museums fotoarkiv
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-02-06

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Öjabro. Fotograferad i samband med Broinventering i Kalmar län 1981-1982, broinventeringsnummer 356-82. En landsvägsbro på enskild väg. Byggnadsverket är av brotypen stålbalk. Bron är belägen över en å i en bred dalgång med odlingsmark på ömse sidor om ån. Däromkring kuperad hag- och skogsmark. En gård är belägen nordväst om bron. Balkbro, 2 stycken stålbalkar på landfästen av sten oh tvärförband, i 1-spann. Material i landfästen: Sten i kallmur. Material i överbyggnad: Stålbalkar och trä. Farbanan är av trä. Skyddsräcken: Stolpar, toppföljare och navföljare av trä. Brons sydöstra landfäste och brons skyddsräcken i mycket dåligt skick. Fri spännvidd: 7.35 meter, total brolängd: 13 meter. Fri bredd: 3.9 meter. // Bron vid Öja på vägen till Näringe, bron byggdes om precis efter att dessa bilder togs.

sökord: brobyggnad Öija Tynnå Tynn-å
motivkategori: transport
id:14631
Fotograf: Birgit Körge
fotoår: juli 1982
bildnummer: KLM_E78870-15.jpf
förening: Odensvi hembygdsförening
land: se
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Odensviholm
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Kalmar läns museum
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Kalmar läns museums fotoarkiv
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-02-06

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Öjabro. Fotograferad i samband med Broinventering i Kalmar län 1981-1982, broinventeringsnummer 356-82. En landsvägsbro på enskild väg. Byggnadsverket är av brotypen stålbalk. Bron är belägen över en å i en bred dalgång med odlingsmark på ömse sidor om ån. Däromkring kuperad hag- och skogsmark. En gård är belägen nordväst om bron. Balkbro, 2 stycken stålbalkar på landfästen av sten oh tvärförband, i 1-spann. Material i landfästen: Sten i kallmur. Material i överbyggnad: Stålbalkar och trä. Farbanan är av trä. Skyddsräcken: Stolpar, toppföljare och navföljare av trä. Brons sydöstra landfäste och brons skyddsräcken i mycket dåligt skick. Fri spännvidd: 7.35 meter, total brolängd: 13 meter. Fri bredd: 3.9 meter. // Bron vid Öja på vägen till Näringe, bron byggdes om precis efter att dessa bilder togs.

sökord: brobyggnad Öija Tynnå Tynn-å
motivkategori: transport
id:14630
Fotograf: Birgit Körge
fotoår: juli 1982
bildnummer: KLM_E78870-17.jpf
förening: Odensvi hembygdsförening
land: se
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Odensviholm
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Kalmar läns museum
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Kalmar läns museums fotoarkiv
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-02-06

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Öjabro. Fotograferad i samband med Broinventering i Kalmar län 1981-1982, broinventeringsnummer 356-82. En landsvägsbro på enskild väg. Byggnadsverket är av brotypen stålbalk. Bron är belägen över en å i en bred dalgång med odlingsmark på ömse sidor om ån. Däromkring kuperad hag- och skogsmark. En gård är belägen nordväst om bron. Balkbro, 2 stycken stålbalkar på landfästen av sten oh tvärförband, i 1-spann. Material i landfästen: Sten i kallmur. Material i överbyggnad: Stålbalkar och trä. Farbanan är av trä. Skyddsräcken: Stolpar, toppföljare och navföljare av trä. Brons sydöstra landfäste och brons skyddsräcken i mycket dåligt skick. Fri spännvidd: 7.35 meter, total brolängd: 13 meter. Fri bredd: 3.9 meter. // Bron vid Öja på vägen till Näringe, bron byggdes om precis efter att dessa bilder togs.

sökord: brobyggnad Öija Tynnå Tynn-å
motivkategori: transport
id:14629
Fotograf: Birgit Körge
fotoår: juli 1982
bildnummer: KLM_E78870-16.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: se
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Odensviholm
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Kalmar läns museum
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Kalmar läns museums fotoarkiv
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-02-06

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Överum, Spångbergsvägen 5, 1947. Viktorina fyller 60 år och hennes barnbarn Jonny är med och firar henne. Villan på Spångbergsvägen 5 är indelad i tre lägenheter och i markplan bor Viktorina med sin man Ture i 1 rum och kök. I den andra lägenheten i markplan, som också är om 1 rum och kök bor Hans, Ture och Viktorinas son, tillsammans med sin fru Rut och sonen Jonny. På övre plan finns en lägenhet med 2 rum och kök, och i den bor Viktorinas son Olle med sin fru Ingrid. Hans, Rut och Jonny flyttar till en nybyggd villa på Tjustvägen i Gamleby 1950. Personuppgifter: VIKTORINA Elisabet Svensson (gift Jonsson) född 9 maj 1887 i Boda, Odensvi (dotter till Carolina Olofsdotter, Marieholm). Hans JONNY Jonsson född 3 sep 1940 i Överum.

sökord: Blomsterbord jubileum kalas Viktorina Svensson blompiedestal
motivkategori: personer
id:14628
Fotograf: okänd
fotoår: 1947
bildnummer: ANEK024.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Överum
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Jonny Jonsson privata bilder
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Jonny Jonsson privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-02-03

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Till höger syns Åke Nilsson i Karrum, saknar namn på kvinnan till vänster. // Sara Lindgren (Sara Nilsson) är ett förslag som kommit från Ulla Nyberg.

sökord: personer
motivkategori: personer
id:14627
Fotograf: okänd
fotoår: ca 1950
bildnummer: AKNI513.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi,
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Åke Nilsson, Karrum.
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Åke Nilsson, Karrum, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-29/ 2022-02-14

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Ett glatt gäng i Odensvi, till höger syns Sara Lindgren i Lövik.

sökord: dricksglas fest partaj skål Sara Nilsson vinflaska vinbutelj
motivkategori: personer
id:14626
Fotograf: okänd
fotoår: ca 1955
bildnummer: AKNI579.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, byn
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Åke Nilsson, Karrum.
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Åke Nilsson, Karrum, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-29

redigera

textinformation bild

Bildtext:
December 1965, Överum. Fyra generationer. Kjell sitter i gammelfarmor Viktorinas knä. Till vänster sitter Hans, Viktorinas son. Till höger sitter Jonny, som är Hans son och Kjells pappa. Personuppgifter: HANS Ture Ragnar Jonsson född 14 apr 1918 - Överum. VIKTORINA Elisabet Jonsson (född Svensson) född 9 maj 1887 - Boda, Odensvi (dotter till Carolina Olofsdotter, Marieholm). KJELL Jonny Jonsson född 1965 - Västervik. Hans JONNY Jonsson född 3 sep 1940 - Överum.

sökord: släktbild släktfoto barn syskon Viktorina Jonsson Kjell Jonsson Johnny Jonsson
motivkategori: personer
id:14625
Fotograf: okänd
fotoår: 1965
bildnummer: ANEK023.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Överum
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Jonny Jonsson privata bilder
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Jonny Jonsson privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-29

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Edla Carlsson vid ett blomsterbord troligen vid en bemärkelsedag. Bilden är tagen i Vimmerby där hon bodde. Edla Mathilda Gustafsson föddes 6 september 1879 i Ljungbo, Boda, Odensvi. Dog 17 maj 1960, Rävbacksgatan 18 i Vimmerby.

sökord: kvinnor familjebild släktbild Ljungebo Aspenäs Edla Gustavsson Edla Gustafsson presenter jubilar 6/9 1879
motivkategori: personer
id:14624
Fotograf: okänd
fotoår: ca 1940
bildnummer: CAJO001.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Vimmerby
teknik: Originalfoto scannat av Carina Johansson
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Barbro Almqvist, Uddevalla
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken: Familjefoto genom Carina Johansson, Stockholm
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Familjefoto genom Carina Johansson, Stockholm
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-28

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Edla Carlsson med sin man Adrian i Vimmerby där de bodde. Edla Mathilda Gustafsson föddes 6 september 1879 i Ljungbo, Boda, Odensvi. Dog 17 maj 1960, Rävbacksgatan 18 i Vimmerby.

sökord: kvinnor familjebild släktbild Ljungebo Aspenäs Edla Gustavsson Edla Gustafsson klockkedja promenad sommarhatt damhatt
motivkategori: personer
id:14623
Fotograf: okänd
fotoår: okänt
bildnummer: CAJO003.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Vimmerby
teknik: Originalfoto scannat av Carina Johansson
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Barbro Almqvist, Uddevalla
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken: Familjefoto genom Carina Johansson, Stockholm
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Familjefoto genom Carina Johansson, Stockholm
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-28

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Edla Carlsson med sin man Adrian och sina 8 barn, bilden är tagen i Vimmerby, Rävbacksgatan 18, där de bodde. Edla Mathilda Gustafsson föddes 6 september 1879 i Ljungbo, Boda Odensvi. Dog 17 maj 1960, Rävbacksgatan 18 i Vimmerby.

sökord: kvinnor familjebild släktbild Ljungebo Aspenäs 6/9 1876 Edla Gustavsson Edla Gustafsson
motivkategori: personer
id:14622
Fotograf: okänd
fotoår: 1950-tal
bildnummer: CAJO002.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Vimmerby
teknik: Originalfoto scannat av Carina Johansson
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Barbro Almqvist, Uddevalla
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken: Familjefoto genom Carina Johansson, Stockholm
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Familjefoto genom Carina Johansson, Stockholm
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-28

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Edla Carlsson med sin man Adrian. Edla Mathilda Gustafsson föddes 6 september 1879 i Ljungbo, Boda Odensvi. Dog 17 maj 1960, Rävbacksgatan 18 i Vimmerby.

sökord: kvinnor familjebild släktbild Ljungebo Aspenäs 6/9 1879 Edla Karlsson Edla Gustavsson Edla Gustafsson kofta förkläde
motivkategori: personer
id:14621
Fotograf: okänd
fotoår: okänt
bildnummer: CAJO004.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Vimmerby
teknik: Originalfoto scannat av Carina Johansson
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Barbro Almqvist, Uddevalla
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken: Familjefoto genom Carina Johansson, Stockholm
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Familjefoto genom Carina Johansson, Stockholm
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-28

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Gursten, Lofta 1937. Oskar och Gerda Karlsson tillsammans med sex av deras barn på trappan till huset där de bor i Gursten, Lofta. Oskar och Gerda träffas genom att båda får tjänst vid Prästgården i Odensvi 1913, han som dräng och hon som piga. Oskar flyttar till Odensvi från Hallingeberg, och Gerda från Vreta Kloster. De vigs 8 nov 1914 i Odensvi av kyrkoherde Ernst Bergström. Efter vigseln flyttar de till Ölvinge där deras första barn föds, Edit, som står till höger om Oskar på trappan. Bredvid Edit står Rut, och sedan Gerda. Sittande på trappsteget fr. vänster Göte, Irma, Anna, Gunnar. Saknas på fotografiet gör Erik som är äldst av pojkarna. Personuppgifter: Karl OSKAR Karlsson född 12 jan 1891 - Bäckefall, Gladhammar. GERDA Albertina Fredriksson född 7 nov 1892 - St. Lars, Linköping. EDIT Gunborg Albertina född 3 dec 1914 - Ölvinge, Odensvi. Karl ERIK Valdemar född 27 maj 1916 - Mejstad, Lofta. RUT Ingeborg Linnea Jonsson född 10 mar 1918 - Mejstad, Lofta. GÖTE Oskar Lennart född 23 aug 1922 - Hjulby, Lofta. GUNNAR Herbert Sören född 23 okt 1925 - Gursten, Lofta. IRMA Torborg Alexandra född 22 jan 1928 - Gursten, Lofta. ANNA Eivor Elisabet född 22 maj 1930 - Gursten, Lofta.

sökord: släktbild släktfoto barn syskon Edit Karlsson
motivkategori: personer
id:14620
Fotograf: okänd
fotoår: 1937
bildnummer: ANEK022.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Lofta, Gursten
teknik: skannat handcoloriserat foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Jonny Jonsson privata bilder
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Jonny Jonsson privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-15

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Norrköping 1940-tal. Fr. vänster Emmy och Uno (från Duvekulla), Ester. Ester och Uno är kusiner. Personuppgifter: EMMY Matilda Evelina Olsson född 20 jul 1895 - Blackstad (född Petersson, gift med Uno). Karl UNO Olsson född 28 jul 1892 - Ogestad. ESTER Josefina Johansson född 30 aug 1891 - Hallingeberg (född Lundberg, dotter till Maria och Johan från Marieholm)

sökord: stadsbild Uno Olsson handväska
motivkategori: personer
id:14619
Fotograf: okänd
fotoår:
bildnummer: ANEK021.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Östergötlands län, Norrköping
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Jonny Jonsson privata bilder
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Jonny Jonsson privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-13

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Släktkalas i Överum, Spångbergsvägen 5, ca 1944-1945. Stående fr. vänster: Hans, Ture, Viktorina, Ester, okänd, Dagmar, Folke, okänd, Ingrid, Jonas. Sittande: Jonny, Rut. Personuppgifter: HANS Ture Ragnar Jonsson född 14 apr 1918 - Överum. TURE Natanael Jonsson född 10 aug 1891 - Tryserum. VIKTORINA Elisabet Jonsson född 9 maj 1887 - Boda, Odensvi (född Svensson, gift med Ture Jonsson). ESTER Josefina Johansson född 30 aug 1891 - Hallingeberg (född Lundberg, dotter till Maria och Johan från Marieholm). DAGMAR Maria Dahlberg född 3 okt 1903 - Havet, Odensvi (född Olsson). Gustaf Alfred FOLKE Olsson född 20 dec 1888 - Östra Ryd, Östergötland. INGRID Maria Svensson född 20 dec 1910 - Ukna (född Karlsson, gift med Olle Svensson). Karl Gustaf JONAS Strömberg född 29 mar 1900 - Östra Tollstad (gift med Karin Olsson). Hans JONNY Jonsson född 1940 - Överum. RUT Ingeborg Linnea Jonsson född 10 mar 1918 - Mejstad, Lofta (född Karlsson, gift med Hans Jonsson).

sökord: släktbild familjefoto
motivkategori: personer
id:14618
Fotograf: okänd
fotoår: 1945 - 46
bildnummer: AKEK018.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Överum
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Jonny Jonsson privata bilder
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Jonny Jonsson privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-13

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Odensvi ca 1935. Fr. vänster okänd, Ingrid, Johan, Viktorina. Personuppgifter: INGRID Maria Svensson född 20 dec 1910 - Ukna (född Karlsson, svärdotter till Viktorina, gift med Olle Svensson). JOHAN Vilhelm Albin Lundberg född 30 apr 1861 - Lofta. VIKTORINA Elisabet Jonsson född 9 maj 1887 - Boda, Odensvi (född Svensson, gift med Ture Jonsson).

sökord: släktbild familjefoto Viktorina Jonsson
motivkategori: personer
id:14617
Fotograf: okänd
fotoår: ca1935
bildnummer: ANEK019.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi,
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Jonny Jonsson privata bilder
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Jonny Jonsson privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-13

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Marieholm - Odensviholm ca 1935. Fr. vänster Ture, Anna, Johan, Ingrid, Viktorina. Personuppgifter: TURE Natanael Jonsson född 10 aug 1891 - Tryserum. ANNA Lovisa Olofsdotter född 15 jun 1870 - Marieholm. JOHAN Vilhelm Albin Lundberg född 30 apr 1861 - Lofta. INGRID Maria Svensson född 20 dec 1910 - Ukna (född Karlsson, svärdotter till Viktorina). VIKTORINA Elisabet Jonsson född 9 maj 1887 - Boda, Odensvi (född Svensson, gift med Ture).

sökord: släktbild familjefoto Viktorina Olsson Johan Lundberg
motivkategori: personer
id:14616
Fotograf: okänd
fotoår: ca 1935
bildnummer: ANEK020.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Odensviholm
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Jonny Jonsson privata bilder
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Jonny Jonsson privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-13

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Potatisplockning troligen någonstans i Odensvi. Från vänster, person sex är JOHAN Vilhelm Albin Lundberg från Marieholm, född 30 apr 1861 i Lofta. Gift med Maria Olofsdotter från Marieholm. Övriga okända.

sökord: Johan Lundberg potatiskorgar päraplockning pärakorg potatishacka potatishackor
motivkategori: personer
id:14615
Fotograf: okänd
fotoår: okänt
bildnummer: ANEK017.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats:
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Jonny Jonsson privata bilder
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Jonny Jonsson privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-11

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Familjebild på släkten Nilsson, Karrum m.fl. Stående fr v. Lars-Erik Nilsson, Sara Nilsson (tidigare Lindgren), Fröken Dagmar Qvarnström (Jonstorp). Sittande ?, Elisabeth Nilsson, Lisa Nilsson, Harald Nilsson, Karin Nilsson och Majken Nilsson (gift Andersson).

sökord: soffa tavlor släktkalas
motivkategori: personer
id:14614
Fotograf: okänd
fotoår: ca 1963
bildnummer: AKNI1080.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Karrum
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Åke Nilsson, Karrum.
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Åke Nilsson, Karrum, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-09

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Troligen (men ej ännu bekräftat) är detta hushållerskan ANNA Lovisa Olofsdotter född 15 jun 1870 i Marieholm, Odensvi. Dotter till OLOF Magnus Olofsson född 10 dec 1826 i Glädjen, Odensvi och Christina Catharina Larsdotter född 3 nov 1823 i Odensvi. Anna var långväxt och kallades Tant Anna/ Moster Anna. Hon avled 24 jan 1944 i Överum.

sökord: Anna Olofsdotter ateljefoto ateljebild kabinettfoto
motivkategori: kvinnor
id:14613
Fotograf: Alf. Röhlander, Westervik
fotoår: ca 1895
bildnummer: ANEK016.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi,
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Jonny Jonsson privata bilder
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Jonny Jonsson privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-09

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Okänd familj. Bilden är tagen på samma plats som bild ANEK016. Se original på: https://www.rotter.se/faktabanken/portrattfynd/smaland/vaestervik/alf-rohlander/72275

sökord: ateljefoto ateljebild kabinettfoto
motivkategori: kvinnor
id:14612
Fotograf: Alf. Röhlander, Westervik
fotoår: ca 1895
bildnummer: ANEK015.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi,
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Märta Svensson, Åtvidaberg
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Märta Svensson, Åtvidaberg, Upplagt av Lisbeth Petersson
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-09

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Sara och Åke Nilsson i Jonstorp vid ett bord fullt med blommor.

sökord: blomsterbord jubileum kalas Sara Nilsson Sara Lindgren glada leende
motivkategori: evenemang
id:14611
Fotograf: okänd
fotoår:
bildnummer: AKNI1166.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Jonstorp
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Åke Nilsson, Karrum.
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Åke Nilsson, Karrum, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Svea Nilsson från Karrum (f 4/8 1903) tillsammans med dottern Margareta Nilsson, Västervik.

sökord: kaffebord kryddhylla spisel köksbord
motivkategori: kvinnor
id:14610
Fotograf: okänd
fotoår:
bildnummer: AKNI1144.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, skolan
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Åke Nilsson, Karrum.
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Åke Nilsson, Karrum, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Personalen i Odensvi skola har samlats för umgänge i Jonstorp. Olle Johansson, Tallåsen tar för sig när Sara Nilsson serverar kaffe.

sökord: skolpersonal evenemang fotogenlampa
motivkategori: skola
id:14609
Fotograf: okänd
fotoår:
bildnummer: AKNI1215.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, skolan
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Åke Nilsson, Karrum.
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Åke Nilsson, Karrum, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Korvgrillning med barnen en vinterdag vid Kyrksjön.

sökord: skolpersonal grillkorv brasa
motivkategori: skola
id:14608
Fotograf: okänd
fotoår:
bildnummer: AKNI1221.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, skolan
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Åke Nilsson, Karrum.
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Åke Nilsson, Karrum, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
En svängom i matsalen. Personalen i Odensvi skola har samlats i skolmatsalen.

sökord: skolpersonal
motivkategori: skola
id:14607
Fotograf: okänd
fotoår:
bildnummer: AKNI1233.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, skolan
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Åke Nilsson, Karrum.
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Åke Nilsson, Karrum, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Centerns trettondagsjuls firande med spex. Detta var ett årligt återkommande evenemang under många år. Bakre raden på scen v-h: Martin Svensson, Maria Mårtensson?, Linéa Svensson?, ?, ?, ? Sittandes på scen v-h: Anna Mårtensson, Johanna Rindstål, ?, Fredrik Svensson

sökord: spex teater pajas utklädda underhållning
motivkategori: evenemang
id:14606
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO014.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Odenskans
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Centerns trettondagsjuls firande med spex. Detta var ett årligt återkommande evenemang under många år. På scen v-h: Linéa Svensson?, ?

sökord: spex teater pajas utklädda underhållning
motivkategori: evenemang
id:14605
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO016.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Odenskans
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Centerns trettondagsjuls firande med spex. Detta var ett årligt återkommande evenemang under många år. Fredrik svensson?

sökord: spex teater pajas utklädda underhållning
motivkategori: evenemang
id:14604
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO017.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Odenskans
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Centerns trettondagsjuls firande med spex. Detta var ett årligt återkommande evenemang under många år. Johanna Rindstål

sökord: spex teater pajas utklädda underhållning
motivkategori: evenemang
id:14603
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO018.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Odenskans
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Centerns trettondagsjuls firande med spex. Detta var ett årligt återkommande evenemang under många år. Martin Svensson, Odensviholm spelar Farbror Frej från Galenskaparna.

sökord: spex teater pajas utklädda underhållning
motivkategori: evenemang
id:14602
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO019.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Odenskans
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Centerns trettondagsjuls firande med spex. Detta var ett årligt återkommande evenemang under många år. På scen v-h: ?, Johanna Rindstål

sökord: spex teater pajas utklädda underhållning
motivkategori: evenemang
id:14601
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO021.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Odenskans
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Skolavslutning i Odensvi Kyrka. Stående v-h: Johan Frithioff, Rickard ?, Jonas Hafström?, Jon Johansson, Robert Adolfsson, Jan Österling?, ?, Diana Lagesson?, ?, ?, Katarina Jakobsson, Karolina Hafström, ?

sökord: kyrkligt skolfoto skolelever Odensvis skola examen
motivkategori: skola
id:14600
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO022.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, kyrkan
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Skolavslutning i Odensvi Kyrka. Stående v-h: Johan Frithioff, Rickard ?, Jonas Hafström?, Jon Johansson, Robert Adolfsson, Jan Österling?, ?, Diana Lagesson?, ?, ?, Katarina Jakobsson, Karolina Hafström, ?

sökord: kyrkligt skolfoto skolelever Odensvis skola examen
motivkategori: skola
id:14599
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO025.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, kyrkan
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
En underbar dag vid Kyrksjöbadet med badande barn.

sökord: sommar badstrand bryggor sandstrand badare
motivkategori: fritid
id:14598
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO024.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, kyrkan
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Skolavslutning i Odensvi Kyrka. Stående v-h: Johan Frithioff, Rickard ?, Jonas Hafström?, Jon Johansson, Robert Adolfsson, Jan Österling?, ?, Diana Lagesson?, ?, ?, Katarina Jakobsson, Karolina Hafström, ?

sökord: kyrkligt skolfoto skolelever Odensvis skola examen
motivkategori: skola
id:14597
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO029.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, kyrkan
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Skidåkning på Möckelkullen. Här finns Odensvis egna skidbacke med skidlift. Längst fram: Johan Frithioff Bakom: Frej Andersson

sökord: skidbacke vinter utförsåkning slalomskidor skidbacke skidåkare
motivkategori: fritid
id:14596
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO026.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Möckelkullen
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Skidåkning på Möckelkullen. Här finns Odensvis egna skidbacke med skidlift. Anders Frithioff på väg nedför backen.

sökord: skidbacke vinter utförsåkning slalomskidor skidbacke skidåkare
motivkategori: fritid
id:14595
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO027.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Möckelkullen
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Luciatåg i Odensvi kyrka. Främre paret: Henrik Mårtensson, Linéa Svensson Andra paret: ? 3:e paret: Frida Svensson?, Jens Karlsson 4:e paret: Erik Svensson?, ?

sökord: Luciatåg luciatärnor stearinljus glitter stjärngosse stjärngossar luciatärna luciakrona evenemang
motivkategori: kyrkligt
id:14594
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO011.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, kyrkan
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Luciatåg i Odensvi kyrka. Lucia är troligen Katarina Jakobsson.

sökord: Luciatåg luciatärnor stearinljus glitter stjärngosse stjärngossar luciatärna luciakrona evenemang
motivkategori: kyrkligt
id:14593
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO012.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, kyrkan
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Luciatåg i Odensvi kyrka.

sökord: Luciatåg luciatärnor stearinljus glitter stjärngosse stjärngossar luciatärna luciakrona evenemang
motivkategori: kyrkligt
id:14592
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO013.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, kyrkan
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Luciatåg i Odensvi kyrka. Lucia är troligen Katarina Jakobsson.

sökord: Luciatåg luciatärnor stearinljus glitter stjärngosse stjärngossar luciatärna luciakrona evenemang
motivkategori: kyrkligt
id:14591
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO015.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, kyrkan
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Full fart under rasten med vinterlekarna på skolgården i Odensvi skola. Vita stövlar: Jan Österling Vit mössa: Christian Schäfer Röda vantar: Jonas Hafström Längst till höger: Robert Adolfsson

sökord: skolfoto skolelever Odensvis skola vinter snöbollar snöslask
motivkategori: skola
id:14590
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO040.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, byn
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Full fart under rasten med vinterlekarna på skolgården i Odensvi skola. Tre "okända" tjejer.

sökord: skolfoto skolelever Odensvis skola vinter snöbollar snöslask
motivkategori: skola
id:14589
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO035.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, byn
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Full fart under rasten med vinterlekarna på skolgården i Odensvi skola. Vid sidan av skolgården fanns en backe ner mot Spängerna där det gick bra att åka pulka eller som här presenning.

sökord: skolfoto skolelever Odensvis skola vinter snöbollar snöslask
motivkategori: skola
id:14588
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO036.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, byn
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Full fart under rasten med vinterlekarna på skolgården i Odensvi skola. Vid sidan av skolgården fanns en backe ner mot Spängerna där det gick bra att åka pulka.

sökord: skolfoto skolelever Odensvis skola vinter snöbollar snöslask
motivkategori: skola
id:14587
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO041.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, byn
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Full fart under rasten med vinterlekarna på skolgården i Odensvi skola. "Okänd" kille.

sökord: skolfoto skolelever Odensvis skola vinter snöbollar snöslask
motivkategori: skola
id:14586
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO037.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, byn
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Full fart under rasten med vinterlekarna på skolgården i Odensvi skola. Är det Maja Zeijlon som laddat upp med snöbollar ?

sökord: skolfoto skolelever Odensvis skola vinter snöbollar snöslask
motivkategori: skola
id:14585
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO038.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, byn
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Full fart under rasten med vinterlekarna på skolgården i Odensvi skola. "Okänd" elev vid pulkabackens start.

sökord: skolfoto skolelever Odensvis skola vinter snöbollar snöslask
motivkategori: skola
id:14584
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO039.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, byn
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Full fart under rasten med vinterlekarna på skolgården i Odensvi skola. Jörgen Karlsson är på gång.

sökord: skolfoto skolelever Odensvis skola vinter snöbollar snöslask
motivkategori: skola
id:14583
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO042.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, byn
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Full fart under rasten med vinterlekarna på skolgården i Odensvi skola. Framför skolan spolades alltid en isbana där man kunde åka skridskor. Var det mycket snö när vi skulle skulle börja spola hände det att vi fick börja med att packa snön genom att trampa den.

sökord: skolfoto skolelever Odensvis skola vinter snöbollar snöslask ishockeyhjälm
motivkategori: skola
id:14582
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO043.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, byn
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Full fart under rasten med vinterlekarna på skolgården i Odensvi skola. Längt till höger: Maja Zeijlon?

sökord: skolfoto skolelever Odensvis skola vinter snöbollar snöslask Zeylon Zeilon
motivkategori: skola
id:14581
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO044.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, byn
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Matbespisningen i Odensvi skola. Främre bordet: Johan Frithioff, Kim Koblet Bordet vid dörren: Jon Johansson, Jörgen Karlsson

sökord: klassfoto klassbild skolfoto skolelever Odensvis skola skolmatsal skolbespisning
motivkategori: skola
id:14580
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO032.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, byn
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Matbespisningen i Odensvi skola. Mittenbordet: Johan Frithioff, Kim Koblet Längst till höger: Martin Lindersson

sökord: klassfoto klassbild skolfoto skolelever Odensvis skola skolmatsal skolbespisning
motivkategori: skola
id:14579
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO033.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, byn
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Lektion i Odensvi skola. Lärare: Hanna Zeijlon, Smitterstad.

sökord: klassfoto klassbild skolfoto skolelever Odensvis skola
motivkategori: skola
id:14578
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO031.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, byn
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Skolavslutning i Odensvi skola. I samband med avslutningen gick alla barn i ett gemensamt tåg från skolgården till Odensvi kyrka, många med blomsterkrans i håret och med en Svensk flagga i handen.

sökord: klassfoto klassbild skolfoto skolelever Odensvis skola
motivkategori: skola
id:14577
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO030.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, byn
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Johan Frithioff på trappan till Odenskans.

sökord: skolelever Odensvis skola
motivkategori: skola
id:14576
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO020.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Odenskans
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Bild från Odensvi skola. Ida Frithioff med blomsterkrans i håret i samband med skolavslutning.

sökord: klassfoto klassbild skolfoto skolelever Odensvis skola
motivkategori: skola
id:14575
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO005.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, byn
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Skolavslutning i Odensvi skola. I samband med avslutningen gick alla barn i ett gemensamt tåg från skolgården till Odensvi kyrka, många med blomsterkrans i håret. I mitten syns Ida Frithioff.

sökord: klassfoto klassbild skolfoto skolelever Odensvis skola
motivkategori: skola
id:14574
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO006.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, byn
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Johan Gustavsson, Odensvi. Bild från skolavslutning vid Åby Herrgård, Gamleby.

sökord: klassfoto klassbild skolfoto skolelever
motivkategori: skola
id:14573
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO008.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Gamleby
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Bild från skolavslutning i Odensvi skola. I förgrunden: Kristoffer Gustavsson, Johan Frithioff.

sökord: klassfoto klassbild skolfoto skolelever Odensvis skola
motivkategori: skola
id:14572
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO009.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, byn
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Bild från åhörardag i Odensvi skola. Sittandes i mitten: Johan Frithioff Sittandes i bakgrunden: Kjell Mårtensson, ?

sökord: klassfoto klassbild skolfoto skolelever Odensvis skola skolbänk skolsal åhörare
motivkategori: skola
id:14571
Fotograf: Marion Ekberger
fotoår: okänt
bildnummer: MAJO010.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, byn
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Johan Frithioff/ Marion Ekberger
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Marion Ekbergers privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2022-01-07

redigera

textinformation bild

Bildtext:
UNO Emanuel Olsson född 16 feb 1895 i Oppeby, Östergötland. Son till rättare Olof ALFRED Olofsson/Olsson född 23 mar 1854 i Marieholm, Odensvi och ELIN Matilda Gustafsdotter född 28 dec 1864 i Horn. Uno är skriven som dräng på Marieholm mellan nov 1911 till mar 1914. I början av 1920-talet bor han i Bergen, Norge. 1925 arbetar han på Swedish American Line som servitör på båten Gripsholm mellan Göteborg och New York. 1928 bor han i Cristóbal, Panama och arbetar som sjöman. 1942 bor han på no.652 48th Street, Brooklyn, New York, och arbetar på South Ferry Realty Corp. på Manhattan. Den 23 okt 1963 avlider han i Adelphi, Kings, New York.

sökord: ateljefoto ateljebild Uno Olsson Uno Ohlsson
motivkategori: personer
id:14570
Fotograf: Adolf Stahre, Kisa
fotoår: 1915
bildnummer: ANEK011.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats:
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Annika Ekström
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Annika Ekström privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-12-25

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Nr 3 fr. vänster är UNO Emanuel Olsson född 16 feb 1895 i Oppeby, Östergötland. Son till rättare Olof ALFRED Olofsson/Olsson född 23 mar 1854 i Marieholm, Odensvi och ELIN Matilda Gustafsdotter född 28 dec 1864 i Horn. Uno är skriven som dräng på Marieholm mellan nov 1911 till mar 1914. I början av 1920-talet bor han i Bergen, Norge. 1925 arbetar han på Swedish American Line som servitör på båten Gripsholm mellan Göteborg och New York. 1928 bor han i Cristóbal, Panama och arbetar som sjöman. 1942 bor han på no.652 48th Street, Brooklyn, New York, och arbetar på South Ferry Realty Corp. på Manhattan. Den 23 okt 1963 avlider han i Adelphi, Kings, New York. Unos syster Dagmar, se Id 14545. Övriga på fotografiet är okända.

sökord: ateljefoto ateljebild Uno Olsson Uno Ohlsson halmhattar
motivkategori: personer
id:14569
Fotograf: Adolf Stahre, Kisa
fotoår: 1915
bildnummer: ANEK012.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats:
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Annika Ekström
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Annika Ekström privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-12-25

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Nr 4 fr. vänster är UNO Emanuel Olsson född 16 feb 1895 i Oppeby, Östergötland. Son till rättare Olof ALFRED Olofsson/Olsson född 23 mar 1854 i Marieholm, Odensvi och ELIN Matilda Gustafsdotter född 28 dec 1864 i Horn. Uno är skriven som dräng på Marieholm mellan nov 1911 till mar 1914. I början av 1920-talet bor han i Bergen, Norge. 1925 arbetar han på Swedish American Line som servitör på båten Gripsholm mellan Göteborg och New York. 1928 bor han i Cristóbal, Panama och arbetar som sjöman. 1942 bor han på no.652 48th Street, Brooklyn, New York, och arbetar på South Ferry Realty Corp. på Manhattan. Den 23 okt 1963 avlider han i Adelphi, Kings, New York. Unos syster Dagmar, se Id 14545. Övriga på fotografiet är okända.

sökord: ateljefoto ateljebild Uno Olsson Uno Ohlsson halmhattar
motivkategori: personer
id:14568
Fotograf: Adolf Stahre, Kisa
fotoår: 1917
bildnummer: ANEK013.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats:
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Annika Ekström
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Annika Ekström privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-12-25

redigera

textinformation bild

Bildtext:
1921 - Passfoto (passet utfärdat i USA) Gustaf ALFRED Folke Olsson född 20 dec 1888 i Östra Ryd, Östergötland. Son till rättare Olof ALFRED Olofsson/Olsson född 23 mar 1854 i Marieholm, Odensvi och ELIN Matilda Gustafsdotter född 28 dec 1864 i Horn. Alfred emigrerade till USA 1907, bodde i Galva, Illinois och var jordbruksarbetare. Han kom tillbaka till Sverige 1939 och är då skriven som hemmansägare av Lilla Lögefall i Åbyboda, Horn. Där bor då även hans mor Elin och syster Dagmar.

sökord: ateljefoto ateljebild Alfred Olsson Alfred Ohlsson passport passbild
motivkategori: personer
id:14567
Fotograf:
fotoår: 1921
bildnummer: ANEK014.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats:
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Annika Ekström
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Annika Ekström privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-12-25

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Detta hus stod tidigare vid Lilla Skälhem i Odensvi och kallades allmänt för Fesasken. Sista tiden innan det flyttades användes det som spannmålsmagasin. Det såldes av Fleetwood på Odensviholm till Helge Nickolaus Johnsson, Hycklinge och sattes upp vid Sätrasjön, Bestorp. Förste ägare efter flytten var urmakare Wérsten, Linköping sedan Rektor Gunnar Johansson, SAAB.

sökord: Bostadshus ryggåsstuga
motivkategori: hus
id:14566
Fotograf: Rosita Gustafsson, Bestorpet
fotoår:
bildnummer: ROGU018.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Östergötlands län, Bestorpet, Sätrasjön
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Rosita Gustafsson, Bestorpet
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Rosita Gustafsson, Bestorpet, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-24

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Detta hus stod tidigare vid Lilla Skälhem i Odensvi och kallades allmänt för Fesasken. Sista tiden innan det flyttades användes det som spannmålsmagasin. Det såldes av Fleetwood på Odensviholm till Helge Nickolaus Johnsson, Hycklinge och sattes upp vid Sätrasjön, Bestorp. Förste ägare efter flytten var urmakare Wérsten, Linköping sedan Rektor Gunnar Johansson, SAAB.

sökord: Bostadshus ryggåsstuga mustock öppen spisel
motivkategori: hus
id:14565
Fotograf: Rosita Gustafsson, Bestorpet
fotoår:
bildnummer: ROGU017.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Östergötlands län, Bestorpet, Sätrasjön
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Rosita Gustafsson, Bestorpet
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Rosita Gustafsson, Bestorpet, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-24

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Detta hus stod tidigare vid Lilla Skälhem i Odensvi och kallades allmänt för Fesasken. Sista tiden innan det flyttades användes det som spannmålsmagasin. Det såldes av Fleetwood på Odensviholm till Helge Nickolaus Johnsson, Hycklinge och sattes upp vid Sätrasjön, Bestorp. Förste ägare efter flytten var urmakare Wérsten, Linköping sedan Rektor Gunnar Johansson, SAAB.

sökord: Bostadshus ryggåsstuga
motivkategori: hus
id:14564
Fotograf: Rosita Gustafsson, Bestorpet
fotoår:
bildnummer: ROGU016.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Östergötlands län, Bestorpet, Sätrasjön
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Rosita Gustafsson, Bestorpet
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Rosita Gustafsson, Bestorpet, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-24

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Stuga i två våningar från Tyseboda Odensvi kallad tyskstugan. Delad till två stugor, köpt av Gunnar Ren Norrköping. Uppsatt på Bäckstugeområdet, Kullersta, Skärblacka i en del. Ägare G Kuguscheff Estland.

sökord: Tysbo Tysboda by flyttad bostadshus stuga
motivkategori: hus
id:14563
Fotograf: Rosita Gustafsson, Bestorpet
fotoår:
bildnummer: ROGU011.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Loftahammar
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Rosita Gustafsson, Bestorpet
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Rosita Gustafsson, Bestorpet, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-21

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Stuga i två våningar från Tyseboda Odensvi kallad tyskstugan. Delad till två stugor, köpt av Gunnar Ren Norrköping. Uppsatt på Bäckstugeområdet, Kullersta, Skärblacka i en del. Ägare G Kuguscheff Estland.

sökord: Tysbo Tyseboda Tyrsboda flyttad bostadshus stuga
motivkategori: hus
id:14562
Fotograf: Rosita Gustafsson, Bestorpet
fotoår:
bildnummer: ROGU012.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Loftahammar
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Rosita Gustafsson, Bestorpet
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Rosita Gustafsson, Bestorpet, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-21

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Huset kommer från Sandnäs på Kulla Egendom, Odensvi, uppsatt på Stora Sandered, Flatvarp, Loftahammar 1964. Sandnäs (Sannäs) var en hel by där alla husen revs eller flyttades. Tomten köpt av Ingmar Karlsson, Stora Sandered. Köpare Lundgren, Barnhemsgatan, Linköping

sökord: Sannäs by flyttad bostadshus stuga
motivkategori: hus
id:14561
Fotograf: Rosita Gustafsson, Bestorpet
fotoår:
bildnummer: ROGU015.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Loftahammar
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Rosita Gustafsson, Bestorpet
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Rosita Gustafsson, Bestorpet, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-21

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Huset kommer från Sandnäs på Kulla Egendom, Odensvi, uppsatt på Stora Sandered, Flatvarp, Loftahammar 1964. Sandnäs (Sannäs) var en hel by där alla husen revs eller flyttades. Tomten köpt av Ingmar Karlsson, Stora Sandered. Köpare Lundgren, Barnhemsgatan, Linköping

sökord: Sannäs by flyttad bostadshus stuga
motivkategori: hus
id:14560
Fotograf: Rosita Gustafsson, Bestorpet
fotoår:
bildnummer: ROGU014.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Loftahammar
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Rosita Gustafsson, Bestorpet
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Rosita Gustafsson, Bestorpet, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-21

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Huset kommer från Sandnäs på Kulla Egendom, Odensvi, uppsatt på Stora Sandered, Flatvarp, Loftahammar 1964. Sandnäs (Sannäs) var en hel by där alla husen revs eller flyttades. Tomten köpt av Ingmar Karlsson, Stora Sandered. Köpare Lundgren, Barnhemsgatan, Linköping

sökord: Sannäs by flyttad bostadshus stuga
motivkategori: hus
id:14559
Fotograf: Rosita Gustafsson, Bestorpet
fotoår:
bildnummer: ROGU013.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Loftahammar
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Rosita Gustafsson, Bestorpet
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Rosita Gustafsson, Bestorpet, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-21

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Loftbod från Åkrok, Strömstad Kvarn, Odensvi. Flyttad och uppsatt år 1964 vid Ängstugans hållplats Slätbaken, Söderköping. Köpare Kamrer Ramstedt Söderköping, som även syns på bilden. Uppsatt av Gunnar Jonsson och Axel Johansson, Hycklinge.

sökord: uthus loftbod sommarstuga lofthusbod timrad Hästrum Hästerum
motivkategori: byggnad
id:14558
Fotograf: Rosita Gustafsson, Bestorpet
fotoår: 1964
bildnummer: ROGU010.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Östergötlands län, Söderköping, Slätbaken
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Rosita Gustafsson, Bestorpet
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Rosita Gustafsson, Bestorpet, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-20

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Loftbod från Åkrok, Strömstad Kvarn, Odensvi. Flyttad och uppsatt år 1964 vid Ängstugans hållplats Slätbaken, Söderköping. Köpare Kamrer Ramstedt Söderköping. Uppsatt av Gunnar Jonsson och Axel Johansson, Hycklinge.

sökord: uthus loftbod sommarstuga lofthusbod timrad Hästrum Hästerum
motivkategori: byggnad
id:14557
Fotograf: Rosita Gustafsson, Bestorpet
fotoår: 1964
bildnummer: ROGU009.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Östergötlands län, Söderköping, Slätbaken
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Rosita Gustafsson, Bestorpet
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Rosita Gustafsson, Bestorpet, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-20

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Loftbod från Åkrok, Strömstad Kvarn, Odensvi. Flyttad och uppsatt år 1964 vid Ängstugans hållplats Slätbaken, Söderköping. Köpare Kamrer Ramstedt Söderköping. Uppsatt av Gunnar Jonsson och Axel Johansson, Hycklinge.

sökord: uthus loftbod sommarstuga lofthusbod timrad Hästrum Hästerum
motivkategori: byggnad
id:14556
Fotograf: Rosita Gustafsson, Bestorpet
fotoår: 1964
bildnummer: ROGU008.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Östergötlands län, Söderköping, Slätbaken
teknik: skannat färgfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Rosita Gustafsson, Bestorpet
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Rosita Gustafsson, Bestorpet, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-20

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Mangårdsbyggnaden i Lilla Skälhem. Huset såldes av Fleetwood, Odensviholm till Helge Nickolaus Johnsson, Hycklinge som lät montera ned det. Den byggdes upp på Åländersö 1958 (1961?) av Robert Jonsson, Horn, där det tidigare tvåvåningshuset gjordes om till enplanshus. Det såldes av Nickolaus Johnsson till paret Margit och Bertil Jansson Nynäshamn.

sökord: bostadshus stuga mangårdshus
motivkategori: hus
id:14555
Fotograf: Helge Nickolaus Johnsson, Hycklinge
fotoår: 1958
bildnummer: ROGU007.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Skälhem
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Rosita Gustafsson, Bestorpet
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Rosita Gustafsson, Bestorpet, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-20

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Mangårdsbyggnaden i Lilla Skälhem. Huset såldes av Fleetwood, Odensviholm till Helge Nickolaus Johnsson, Hycklinge som lät montera ned det. Den byggdes upp på Åländersö 1958 (1961?) av Robert Jonsson, Horn, där det tidigare tvåvåningshuset gjordes om till enplanshus. Det såldes av Nickolaus Johnsson till paret Margit och Bertil Jansson Nynäshamn.

sökord: bostadshus stuga mangårdshus
motivkategori: hus
id:14554
Fotograf: Helge Nickolaus Johnsson, Hycklinge
fotoår: 1958
bildnummer: ROGU006.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Skälhem
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Rosita Gustafsson, Bestorpet
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Rosita Gustafsson, Bestorpet, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-20

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Mangårdsbyggnaden i Lilla Skälhem. Huset såldes av Fleetwood, Odensviholm till Helge Nickolaus Johnsson, Hycklinge som lät montera ned det. Den byggdes upp på Åländersö 1958 (1961?) av Robert Jonsson, Horn, där det tidigare tvåvåningshuset gjordes om till enplanshus. Det såldes av Nickolaus Johnsson till paret Margit och Bertil Jansson Nynäshamn.

sökord: bostadshus stuga mangårdshus
motivkategori: hus
id:14553
Fotograf: Helge Nickolaus Johnsson, Hycklinge
fotoår: 1958
bildnummer: ROGU005.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Skälhem
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Rosita Gustafsson, Bestorpet
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Rosita Gustafsson, Bestorpet, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-20

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Mangårdsbyggnaden i Lilla Skälhem. Huset såldes av Fleetwood, Odensviholm till Helge Nickolaus Johnsson, Hycklinge som lät montera ned det. Den byggdes upp på Åländersö 1958 (1961?) av Robert Jonsson, Horn, där det tidigare tvåvåningshuset gjordes om till enplanshus. Det såldes av Nickolaus Johnsson till paret Margit och Bertil Jansson Nynäshamn.

sökord: bostadshus stuga mangårdshus
motivkategori: hus
id:14552
Fotograf: Helge Nickolaus Johnsson, Hycklinge
fotoår: 1958
bildnummer: ROGU004.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Skälhem
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Rosita Gustafsson, Bestorpet
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Rosita Gustafsson, Bestorpet, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-20

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Mangårdsbyggnaden i Lilla Skälhem. Huset såldes av Fleetwood, Odensviholm till Helge Nickolaus Johnsson, Hycklinge som lät montera ned det. Den byggdes upp på Åländersö 1958 (1961?) av Robert Jonsson, Horn, där det tidigare tvåvåningshuset gjordes om till enplanshus. Det såldes av Nickolaus Johnsson till paret Margit och Bertil Jansson Nynäshamn.

sökord: bostadshus stuga mangårdshus
motivkategori: hus
id:14551
Fotograf: Helge Nickolaus Johnsson, Hycklinge
fotoår: 1958
bildnummer: ROGU003.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Kalmar län, Västervik, Odensvi, Skälhem
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Rosita Gustafsson, Bestorpet
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Rosita Gustafsson, Bestorpet, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-20

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Detta hus stod tidigare vid Lilla Skälhem i Odensvi och kallades allmänt för Fesasken. Sista tiden innan det flyttades användes det som spannmålsmagasin. Det såldes av Fleetwood på Odensviholm till Helge Nickolaus Johnsson, Hycklinge och sattes upp vid Sätrasjön, Bestorp. Förste ägare efter flytten var urmakare Wérsten, Linköping sedan Rektor Gunnar Johansson, SAAB.

sökord: bostadshus stuga
motivkategori: hus
id:14550
Fotograf: Rosita Gustafsson, Bestorpet
fotoår: 2021
bildnummer: ROGU001.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Östergötlands län, Bestorpet, Sätrasjön
teknik: Digitalfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Rosita Gustafsson, Bestorpet
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Rosita Gustafsson, Bestorpet, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-20

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Detta hus stod tidigare vid Lilla Skälhem i Odensvi och kallades allmänt för Fesasken. Sista tiden innan det flyttades användes det som spannmålsmagasin. Det såldes av Fleetwood på Odensviholm till Helge Nickolaus Johnsson, Hycklinge och sattes upp vid Sätrasjön, Bestorp. Förste ägare efter flytten var urmakare Wérsten, Linköping sedan Rektor Gunnar Johansson, SAAB.

sökord: bostadshus ryggåsstuga
motivkategori: hus
id:14549
Fotograf: Rosita Gustafsson, Bestorpet
fotoår: 2021
bildnummer: ROGU002.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats: Östergötlands län, Bestorpet, Sätrasjön
teknik: Digitalfoto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Rosita Gustafsson, Bestorpet
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Rosita Gustafsson, Bestorpet, privata bilder
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-20

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Axel Gustafsson Brånefall Odensvi. Bilden är lånad från Kindabild samt Kulturarv Östergötland. Läs mer och se orginalet på www.kindabild.se och på k-arv.se

sökord: ateljefoto ateljebild visitfoto kabinettfoto herrcykel cyklist
motivkategori: personer
id:14548
Fotograf: Adolf Stahre, Kisa
fotoår: ca 1910
bildnummer: Kinda001.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats:
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Kindabild, Kisa - Västra Eneby hembygdsförenings bilddatabas.
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Kindabild, Kisa - Västra Eneby hembygdsförenings bilddatabas.
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-15

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Axel Gustafsson Brånefall Odensvi. Bilden är lånad från Kindabild samt Kulturarv Östergötland. Läs mer och se orginalet på www.kindabild.se och på k-arv.se

sökord: ateljefoto ateljebild visitfoto kabinettfoto
motivkategori: personer
id:14547
Fotograf: Adolf Stahre, Kisa
fotoår: 1921 -1922
bildnummer: Kinda017.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats:
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Kindabild, Kisa - Västra Eneby hembygdsförenings bilddatabas.
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Kindabild, Kisa - Västra Eneby hembygdsförenings bilddatabas.
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-15

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Axel Johansson Möckelhult Odensvi. Bilden är lånad från Kindabild samt Kulturarv Östergötland. Läs mer och se orginalet på www.kindabild.se och på k-arv.se

sökord: ateljefoto ateljebild visitfoto kabinettfoto bokläsare mustasch
motivkategori: personer
id:14546
Fotograf: Adolf Stahre, Kisa
fotoår: ca 1914
bildnummer: Kinda012.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats:
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Kindabild, Kisa - Västra Eneby hembygdsförenings bilddatabas.
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Kindabild, Kisa - Västra Eneby hembygdsförenings bilddatabas.
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-15

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Fröken Dagmar Olsson, Lögefall, Horn. Dagmar Maria Olsson född 3/10 1903 i Havet i Odensvi. Gift med Inge Albin Dahlberg född 1893 i Vårdsnäs. 1970 bor de i Ringarum, 1980 i Slänten Kisa och 1990 bor hon som änka i Kisa. Föräldrar, Rättare Olof Alfred Olofsson f 23/3 1854 i Marieholm gift 27/10 1884 med Elin Matilda Gustafsdotter f 28/12 1864 i Horn. Barn: Gustaf Alfred Folke f 20/12 1888 i Östra Ryd (till Nordamerika 1907). Uno Emanuel f 14/3 1895 i Oppeby socken Dagmar Maria f 3/10 1903. Flyttade 1908 till Horn. Bilden är lånad från Kindabild samt Kulturarv Östergötland. Läs mer och se orginalet på www.kindabild.se och på k-arv.se

sökord: ateljefoto ateljebild visitfoto kabinettfoto pärlhalsband Dagmar Dahlberg
motivkategori: kvinnor
id:14545
Fotograf: Eric Falk, Kisa
fotoår: ca 1933
bildnummer: Kinda020.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: se
motivplats:
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Kindabild, Kisa - Västra Eneby hembygdsförenings bilddatabas.
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Kindabild, Kisa - Västra Eneby hembygdsförenings bilddatabas.
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2020-11-14

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Margit Pettersson född 26/8 1916 Svarttorp Odensvi. Död 2004 Åtvidaberg. Gift Margit Grönberg. Bilden är lånad från Kindabild samt Kulturarv Östergötland. Läs mer och se originalet på www.kindabild.se och på k-arv.se

sökord: ateljefoto ateljebild visitfoto kabinettfoto Swarttorp
motivkategori: kvinnor
id:14544
Fotograf: Eric Falk, Kisa
fotoår: okänt
bildnummer: Kinda032.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: se
motivplats:
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Kindabild, Kisa - Västra Eneby hembygdsförenings bilddatabas.
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Kindabild, Kisa - Västra Eneby hembygdsförenings bilddatabas.
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2020-11-14

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Margit Pettersson, född 26/8 1916 Svarttorp Odensvi. Död 2004 Åtvidaberg. Gift Margit Grönberg. Bilden är lånad från Kindabild samt Kulturarv Östergötland. Läs mer och se orginalet på www.kindabild.se och på k-arv.se

sökord: ateljefoto ateljebild visitfoto kabinettfoto
motivkategori: kvinnor
id:14543
Fotograf: Eric Falk, Kisa
fotoår: okänt
bildnummer: Kinda031.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: se
motivplats:
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Kindabild, Kisa - Västra Eneby hembygdsförenings bilddatabas.
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Kindabild, Kisa - Västra Eneby hembygdsförenings bilddatabas.
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2020-11-14

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Signe Gustafsson Odensviholm. Det är inte säkerställt att det är samma Signe Gustafsson som i uppgifterna nedan. Statdräng och kusk Hjalmar Gustaf Karlsson i Ogestad f 31/3 1888 i Odensviholm (trädgårdsmästarens son) gift 26/9 1918 med Signe Maria Lovisa Gustafsson i Odensviholm f 2/5 1890 i Horn. Barn: Harry f 9/11 1918. Henry f 13/3 1923. Marianne f 30/6 1924. Holger f 5/5 1930. Hartvig f 9/11 1933. Hjalmar Gustaf Karlsson död 1/5 1947. Signe Maria Lovisa Karlsson död 3/5 1961. Bilden är lånad från Kindabild samt Kulturarv Östergötland. Läs mer och se orginalet på www.kindabild.se och på k-arv.se

sökord: ateljefoto ateljebild visitfoto kabinettfoto
motivkategori: kvinnor
id:14542
Fotograf: Adolf Stahre, Kisa
fotoår: 1910 - 1918
bildnummer: Kinda013.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats:
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Kindabild, Kisa - Västra Eneby hembygdsförenings bilddatabas.
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Kindabild, Kisa - Västra Eneby hembygdsförenings bilddatabas.
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-14

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Signe Gustafsson Odensviholm. Det är inte säkerställt att det är samma Signe Gustafsson som i uppgifterna nedan. Statdräng och kusk Hjalmar Gustaf Karlsson i Ogestad f 31/3 1888 i Odensviholm (trädgårdsmästarens son) gift 26/9 1918 med Signe Maria Lovisa Gustafsson i Odensviholm f 2/5 1890 i Horn. Barn: Harry f 9/11 1918. Henry f 13/3 1923. Marianne f 30/6 1924. Holger f 5/5 1930. Hartvig f 9/11 1933. Hjalmar Gustaf Karlsson död 1/5 1947. Signe Maria Lovisa Karlsson död 3/5 1961. Bilden är lånad från Kindabild samt Kulturarv Östergötland. Läs mer och se orginalet på www.kindabild.se och på k-arv.se

sökord: ateljefoto ateljebild visitfoto kabinettfoto
motivkategori: kvinnor
id:14541
Fotograf: Adolf Stahre, Kisa
fotoår: 1910 - 1918
bildnummer: Kinda015.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats:
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Kindabild, Kisa - Västra Eneby hembygdsförenings bilddatabas.
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Kindabild, Kisa - Västra Eneby hembygdsförenings bilddatabas.
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-14

redigera

textinformation bild

Bildtext:
Signe Gustafsson Odensviholm och Märta Gustafsson, Bräntorp, Horn. Det är inte säkerställt att det är samma Signe Gustafsson som i uppgifterna nedan. Statdräng och kusk Hjalmar Gustaf Karlsson i Ogestad f 31/3 1888 i Odensviholm (trädgårdsmästarens son) gift 26/9 1918 med Signe Maria Lovisa Gustafsson i Odensviholm f 2/5 1890 i Horn. Barn: Harry f 9/11 1918. Henry f 13/3 1923. Marianne f 30/6 1924. Holger f 5/5 1930. Hartvig f 9/11 1933. Hjalmar Gustaf Karlsson död 1/5 1947. Signe Maria Lovisa Karlsson död 3/5 1961. Bilden är lånad från Kindabild samt Kulturarv Östergötland. Läs mer och se orginalet på www.kindabild.se och på k-arv.se

sökord: ateljefoto ateljebild visitfoto kabinettfoto
motivkategori: kvinnor
id:14540
Fotograf: Adolf Stahre, Kisa
fotoår: 1910 - 1918
bildnummer: Kinda014.jpg
förening: Odensvi hembygdsförening
land: SE
motivplats:
teknik: Skannat sv/v foto
rättighet:(föreningen ovan om ej annat anges.) Kindabild, Kisa - Västra Eneby hembygdsförenings bilddatabas.
originalplats: (visas ej publikt)
släktboken:
publiceras: ja
säljas:
tidigare nr:
samling: Kindabild, Kisa - Västra Eneby hembygdsförenings bilddatabas.
skick:
reg av: Per-Inge Linderson
reg datum: 2021-11-14

redigera