Kortfattad historik om Enångers ateljéfotografer

Det som är anmärkningsvärt för ”lilla” Enånger är att det funnits tre fotoateljéer samt fyra yrkesfotografer verksamma från tiden runt 1870 fram till 1940-talet. Man kan tycka att det skulle vara en överetablering beträffande denna verksamhet, men likväl verkar den ha varit rätt lyckosam. Man kan dra slutsatsen att rätt stor andel av kunderna letade sig hit även från Iggesund och Njutånger, vilka inte hade några kontinuerligt verksamma fotografer under framför allt det tidiga 1900-talet.
Det har även funnits en femte yrkesverksam fotograf i Enånger med egen fotoateljé, dock något senare. Denna var verksam under nästan sex decennier.

Här följer en beskrivning över Enångersfotograferna.

Anders Bergström

Erika Nordin

Tekla Svensson

Walborg Rosin

Ewy Pahlm

Den fotograf som vi egentligen vet minst om är Anders Bergström, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att han var verksam i ett tidigt skede och under en rätt kort tid. Han var Enångers första yrkesverksamma fotograf.
Läs mer...
Erika Nordin (1865-1938) var den utan jämförelse mest produktiva fotografen i Enånger. Hon grundade sitt företag officiellt år 1896 men var uppenbarligen verksam några år dessförinnan.
Läs mer...
Mot slutet av 1930-talet tog successivt Erika Nordins dotter Tekla Svensson (1897-1954) över ansvaret för moderns fotoverksamhet. Gränsen mellan fotograferna Erika kontra Tekla är oklar, och de flesta bilderna är ändå redovisade under Erika Nordin.
Läs mer...
Den fjärde av Enångers yrkesfotografer, Walborg Rosin, levde mellan 1876-1951. Sannolikt var hon skolad hos en yrkesfotograf i Umeå. Hon etablerade sin verksamhet omkring år 1907 och lät bygga en fotoateljé i Svedja.
Läs mer...
Ewy Pahlm, den femte och senaste av de yrkesverksamma fotograferna i Enånger, föddes 24 december 1926 i Enånger och tillhör den skara fotografer som inte lagt kameran på hyllan bara för att de fyllt 65 år.
Läs mer...
Tillbaka till startsidan...
Alla bildrättigheter tillhör Enångers Hembygdsförening om inte annat anges. Ansvarig utgivare Hans Ekbrink.Antal besökare sedan 11 januari 2011: 7976                                                                         Till våra supportsidor