Erika Nordin

  Fotografen Erika Nordin. Foto från tiden omkring år 1900.
Erika Nordin (1865-1938) var den utan jämförelse mest produktiva fotografen i Enånger. Hon grundade sitt företag officiellt år 1896 men var uppenbarligen verksam några år dessförinnan.
En osäker uppgift talar om att hon köpte sin första fotoutrustning från Enångers första fotograf Anders Bergström.
Erika kom att vara verksam i yrket ända fram till sin död 1938 varefter dottern Tekla Svensson tog över.

Av lyckliga omständigheter så finns merparten av Erikas originalnegativ, mest glasplåtar, bevarade och donerade till Enångers hembygdsförening. Det rör sig om mer än 10.000 stycken, vilka är den egentliga grunden till den stora mängd bilder som finns utlaga just på Enångers sockenbilders applikation. De består av mestadels porträttfotografier men också en avsevärd andel byggnads- och miljöbilder. Fortfarande återstår några tusen bilder att skanna in. Tyvärr saknas i väldigt stor utsträckning uppgifter om vad eller vem
bilderna föreställer.
I vissa fall har hembygdsforskaren Eliot Burman skrivit direkt på glasplåtarna de identifikationer han har erinrat sig, men för merparten bilder, särskilt porträttbilderna, är angivelsen ”Okänd”.

Det ligger visserligen i Sockenbilders grundtanke att via funktionen ”lämna bildsynpunkter” kunna få in och framtidsbevara uppgifter om bilderna och visst ramlar det kontinuerligt in uppgifter, men det är nog en utopi att hoppas på att alla motiv kan identifieras. Vi är tyvärr ”en generation för sent ute” för att hitta uppgifter om alla 100-åriga porträtt.

Erika var bosatt i Oppänge Enånger, och byggnaden finns fortfarande i släkten via en dotterdotter (Brunlöfska gården, belägen strax väster om nuvarande Eva´s kiosk).
Hon lät göra en tillbyggnad som blev själva fotoateljén med ljusinsläpp via taket och norra långsidan.


Tillbaka...
Alla bildrättigheter tillhör Enångers Hembygdsförening om inte annat anges. Ansvarig utgivare Hans Ekbrink.Antal besökare sedan 11 januari 2011: 2735                                                                         Till våra supportsidor