Uppdatering och nya filer dec 2013 som du kan ladda hem:

 

Detta är ett register till Hälsingerunor.  Senaste uppdateringen kan du ladda hem med länk överst på denna sida!

En hembygdsbok utgiven av Hälsingekretsen av Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund
ISSN 0440-0585

Årgångarna 1921-1924 utkom med fyra häften per år, men med löpande sidnumrering under året
Årgång 1935-37 kallas här 1937 för att kunna sorteras som siffror
Årgång 1964-65 kallas här 1965 för att kunna sorteras som siffror
Registret består av ett artikelregister, ett bildregister, en statistiksida och en sida om redaktionen
Personnamn skrivs "efternamn, förnamn" och med initialer med punkt i kolumner avsedda att sorteras

Om artikelregistret:
Författare som skrivit under signatur har återgetts med denna om inte uttydningen är uppenbar
Artiklar med två författare har registrerats två gånger för att kunna sortera namnen var för sig
Till artikelregistret

Om bildregistret:
Omslagsbilder registreras som sidan 1 respektive 299 för att kunna sorteras som siffror
I årgång 1996 finns en opaginerad inlaga med 24 färgbilder numrerade med romerska siffror,
dessa numrerades istället 201-224
Bildtexter har inte konsekvent återgetts ordagrant, både förkortning och tillägg förekommer
I kolumnen för fotograf finns i förekommande fall istället konstnärer och tecknare
Skyddsomslagsbilden i tio årgångar 1964-65 - 1974 registreras som sid 2
Omslagsbilder till kvartalsnumren av årgångar 1921-1924 registreras med halvtal.
Till bildregistret

Om statistiksidan:
Uppgifter om antal artiklar är bara ungefärliga
Till statistiksidan


Vill du ladda hem hela Excelfilen så klicka här.

En uppdaterad kalkylfil finns nu där även 2008 finns med! Klicka här för att ladda hem den!


Registret är upprättat av Elvi Sandberg,  e-post

En sökfunktion finns inbyggd på samtliga sidor. Det är en "flytande" textruta som alltid finns i vänsterkanten. Skriv i ditt sökord där och klicka på "sök".
Svaret får du som en blåmarkering av hittat ord. Gå ut till vänster på sidan och sök nästa osv. Sökrutan följer med neråt och hittas längst till vänster på aktuell sida.
Du behöver inte scrolla upp någon gång för att hitta sökrutan, gå bara åt vänster.
Din webbläsare måste tillåta popups.

Du kan även använda din webbläsares inbyggda sökfunktion. För IE är kommandot ctrl+f

Sockenbilder lovade denna service vid Hälsingekretsens möte i Gnarp 1 september 2007.

Tillbaka till Sockenbilder